دروس و منابع کارشناسی ارشد زبان فارسی [گرایش های آموزش و ادبیات روایی]

جهت اطلاع متقاضیان تحصیل در گرایش های زبان و ادب فارسی

دروس و منابع کارشناسی ارشد زبان فارسی [گرایش های آموزش و ادبیات روایی]

سالانه هزاران تن از متقاضیان تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد، گرایش های آموزش زبان فارسی و ادبیات روایی را انتخاب میکنند. در ادامه سلسله گفتارهای معرفی فرصت های تحصیلی داخل کشور، امروز به بررسی دروس و منابع این دو رشته می پردازیم که اگر قصد انتخاب رشته در این دو گرایش را دارید، با مشخصات کامل آن آشنا باشید. برای کسانی که قصد دارند در مدرسه و دانشگاه در داخل یا خارج از کشور، زبان فارسی تدریس کنند، تحصیل در رشته کارشناسی ارشد  آموزش زبان فارسی الزامی خواهد بود. برای آشنایی با شیوه های  اعزام مدرس به مدارس خارج از کشور، به درگاه اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش مراجعه کنید.

با ما همراه باشید.

درشت بنویسیم تا درست بنویسیم و فارسی را پاس بداریم

مشخصات دروس رشته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ( گرایش آموزش  زبان)

ترم اول

 • درس کاربرد نظریه اجتماعی در آموزش زبان
 • درس تدریس مهارت های خواندن و نوشتن
 • درس آواشناسی زبان فارسی
 • درس زمینه کاربرد روانشناسی در آموزش زبان فارسی
 • درس کاربرد تکنولوژی آموزشی در آزمون زبان فارسی
 • درس زبان تخصصی انگلیسی

هردرس ۲ واحد است.

ترم دوم

 • درس برنامه ریزی تهیه و تدوین مواد آموزشی
 • درس روان شناسی خواندن و نوشتن
 • درس اصول معنی شناسی
 • درس روش های تدریس زبان
 • درس امار استنباطی

هر درس ۲ واحد است.

ترم سوم

 • درس روش تحقیق پیشرفته – ۲ واحد
 • درس تدریس مهارت های کلامی ۰ ۲ واحد
 • درس سمینار در برنامه آموزش زبان فارسی ۲ واحد
 • درس تشیص نارسایی های یادگیری خواندن و نوشتن و باپروری مهارت های کلامی – ۲ واحد
 • درس کارورزی – ۲ واحد

ترم چهارم

مخصوص دانشجویان پژوهش محور

 • پایان نامه ۴ واحد

ترم چهارم

مخصوص دانشجویان شیوه اموزش محور

 • سمینار در برنامه آموزش زبان فارسی ۲
 • کارورزی ۲

دروس جبرانی برای کلیه شیوه های پژوهش محور و آموزش محور

 • درس مقدمات زبان شناسی – ۲ واحد
 • درس تفکر و زبان – ۲ واحد
 • درس مقدمات برنامه ریزی اموزشی و درسی – ۲ واحد
 • درس مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی – ۲ واحد

منابع مصوب دروس رشته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسی

 • درس امار استنباطی – کتاب احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی- نوشته علی دلاور- نشر رشد
 • درس مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی– کتاب روش های تحقیق در روانشناسی علوم تربیتی- نوشته علی دلاور- نشر پیام نور
 • درس مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی – کتاب مقدمان برنامه ریزی آموزشی و درسی – نوشته تقی پورظهیر- نشر آگاه سال ۱۳۹۱
 • درس سمینار در برنامه آموزش زبان فارسی ۲ ۰ بدون منبع
 • درس مقدمات زبان شناسی- کتاب مقدمات زبان شناسی – نوشته مهری باقری ۱۳۹۰
 • درس کاربردهای نظریه اجتماعی در اموزش زبان – کتاب درآمدی بر جامعه شناسی زبان- نوشته یحیی مدرسی- نشر سمت
 • درس آوا شناسی زبان فارسی – کتاب اوا شناسی – نوشته علی محمد حق شناس- نشر آگاه
 • درس زمینه کاربردی روانشناسی در آموزش زبان فارسی۰ کتاب روانشناسی تربیتی – ترجمه خرازی- نشر دانشگاهی سال ۱۳۸۷
 • درس کاربرد تکنولوژی آموزشی در آموزش زبان فارسی – کتاب کاربردی فناوری اطلاعات در تدریس- ترجمه بهمن زندی- نشر پیام نور
 • درس زبان تخصصی انگلیسی – کتاب select readings- نشر جنگل
 • درس برنامه ریزی درسی تهیه و تدوین مواد آموزشی – کتاب اصول و مبانی برنامه ریزی درسی آموزش زبان فارسی – نوشته بهمن زندی- نشر پیام نور
 • درس روانشناسی خواندن و نوشتن – کتاب درامدی بر روانشناسی زبان – نوشته ارسلان گلفام – نشر سمت
 • درس اصول معنی شناسی – کتاب درامدی بر معنی شناسی – نوشته کروش صفوی ۰ نشر سوره مهر
 • درس روش های تدریس زبان – کتاب اصول یادگیری و تدریس زبان – نوشته منصور فهمین- نشر رهنما
 • درس تدریس مهارتهای کلامی – کتاب مهارت های اجتماعی در ارتباطات میان فردی – نوشته مهرداد فیروز بخت- نشر شد
 • درس سمینار در برنامه آموزش زبان فارسی – بدون منبع
 • درس تشخیص نارسایی های یادگیری خواندن و نوشتن – کتاب اختلال های زبان – نوشته پریرخ دادستان – نشر سمت
 • درس تدریس مهارت های خواندن و نوشتن – کتاب روش تدریس زبان فارسی نشر سمت.

رشته  کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی  (گرایش ادبیات روایی)

ترم اول

 • درس اصول و مبانی روایت شناسی
 • درس تطور متون نثر فارسی
 • درس ادبیات داستانی
 • درس ساخت دستوری زبان فارسی
 • درس ماخذ شناسی و روش تحقیق در ادبیات روایی فارسی

ترم دوم

 • درس ساختار داستان های فارسی
 • درس روایت شناسی قصص انبیا و اسراییلیات در ادب فارسی
 • درس تطور متون شعر فارسی
 • درس نظریه ها و نقد ادبی
 • درس تحلیل و بررسی داستان های عیاری و پهلوانی فارسی
 • درس متون نظم و نثر عربی

ترم سوم

 • درس بررسی و شناخت داستان های رمزی فارسی
 • درس تحلیل و بررسی رمانس ها و داستان های غنایی فارسی
 • درس روایت اول شخص در خود زندگی نامه نویسی و سفر نامه
 • درس بلاغت کاربردی

ترم چهارم

 • پایان نامه

منابع مصوب دروس رشته کارشناسی ارشد زبان فارسی در گرایش ادبیات روایی

 • درس روایت شناسی– کتاب روایت شناسی: شکل و کارکرد- ترجمه محمد شهبا- نشر مینوی خرد
 • درس روایت شناسی کتاب روایت شناسی: درآمد زبان شناختی – انتقادی – ترجمه فاطمه علوی- نشر سمت
 • درس ساختار داستان های فارسی– کتاب زمان و حکایت- ترجمه مهشید نونهالی- نشر گام نور
 • درس ساختار داستان های فارسی – کتاب قصه نویسی- نشر نو
 • درس تطور متون شعر فارسی – کتاب تاریخ ادبیات در ایران – نوشته ذبیح الله صفا۰
 • درس تطور متون شعر فارسی – کتاب تاریخ ادبیات پیش از اسلام – نشر سخن
 • درس تطور متون نثر فارسی – کتاب فن نثر- نوشته حسین خطیبی- نشر زوار
 • درس تطور متون نثر فارسی – کتاب سبک شناسی – نوشته محمد تقی بهار- نشر امیرکبیر
 • درس ساختار دستوری زبان فارسی – کتاب مبانی زبانشناسی و کاربرد آن- نشر نیلوفر
 • درس نظریه ها و نقد ادبی – کتاب درسنامه نظریه ادبی- ترجمه جلال سخنور- نشر اختران-
 • درس بلاغت کاربردی – کتاب مبانی زیبایی شناسی – ترجمه محمد رضا ابوالقاسمی- نشر ماهی
 • درس متون نظم و نثر عربی – کتاب نهج البلاغه- نفسیر مجمع البیان- نوشته حسن طبرسی
 • درس تحول روایی ادبیات فارسی – کتاب سیر تحول ادبیات داستانی – نشر فرهنگستان زبان و ادب فارسی
 • درس ماخذ شناسی و روش تحقیق در ادبیات روایی – کتاب ادبیات عامیه- نوشته حسن ذوالفقاری- نشر نو
 • درس تحلیل و بررسی داستان های عیاری و پهلوانی– کتاب ادبیات عامیه به کوشش حسن ذوالفقاری- نشر نو
 • درس تحلیل و بررسی رمانس ها و داستان های غنایی فارسی – کتاب منظومه های عاشقانه ادب فارسی . نشر نیما سال ۱۳۷۴
 • درس تحلیل روایت شناسانه داستان های عرفانی فارسی – کتاب هزار حکایت صوفیان- ۱۳۸۹ و کتاب روایت شناسی داستان های مثنوی۰ نشر هرمس
 • درس اسراییلیات – کتاب قصص انبیا – به اهتمام حبیب یغمایی- نشر تهران
 • درس تحلیل الگوهای روایی روایات اساطیری و افسانه های کهن– کتاب گزارش و پژوهش نوشته جلیل دوستخواه چاپ نهم

اگر برای آشنایی بهتر با این گرایش ها و منابع، با سوالی روبرو شدید، درخواست خود را کامنت کنید تا بررسی شود. اگر قصد تحصیل در گرایش های زبان فارسی در خارج از کشور را دارید،‌ دانشکده زبان های ایرانی دانشگاه اوپسالا سوئد را در نظر داشته باشید.

مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
بدون نظر

ورود