آشنایی با کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اوقات فراغت

آشنایی با منابع و فرصت های تحصیلی مدیریت اوقات فراغت در خارج

آشنایی با کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اوقات فراغت

اوقات فراغت (به انگلیسی: free  time, pass time) در صنعت ورزش و تفریح، موضوع مهمی است که هدایت و راهبری آن نیاز به متخصص است. چگونه اوقات فراغت خود را در تابستان بگذارنیم؟ چگونه میتوان از اوقات فراغت کودکان و نوجوانان درآمد زایی کرد؟ اوقات فراغت بزرگسالان در شهرهای صنعتی صرف چه امور می شود؟ اوقات فراغت خود را در خانه و بیرون خانه چگونه پر کنیم؟ اوقات فراغت دانش آموزان را چگونه مدیریت کنیم؟

پاسخ به این سوالات، کار علمی نیاز دارد و متخصص که تربیت متخصص را موسسات علمی و دانشگاه ها انجام می دهند. اگر قصد مهاجرت به نیوزلند و استرالیا و کانادا دارید و میخواهید در عرصه مدیریت اوقات فراغت و مدیریت ورزشی کار کنید، تحصیل در رشته کارشناسی ارشد اوقات فراغت را پیشنهاد میکنیم.

در گرو علوم انسانی در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور، یکی از رشته هایی که در مجموعه علوم اجتماعی میتوان انتخاب کرد ، رشته کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اوقات فراغت است .اگر قصد دارید تا در این رشته در داخل یا خارج از کشور ادامه تحصیل دهید، توصیه میکنیم با سرویس دانشگاهی روزیاتو مشورت کنید.

در گزارش امروز همراه باشید.

اوقات فراغت

۳ کتاب مدیریت رویدادهای گردشگری و اوقات فراغت و مدیریت منابع انسانی در صنعت ورزش و اوقات فراغت

اوقات فراغت

کتاب شیوه های گذران اوقات فراغت  با نگرش به  منابع دینی نوشته  محمد نقی فعالی و کتاب رفتار سازمان در خدمات  اوقات فراغت  نوشته  کنرادلشلی

کتاب مدیریت امور مالی در اوقات فراغت نوشته رابرت ویلسون ترجمه محمد تقی شجاعی مهر

هدف دوره کارشناسی ارشد مدیریت اوقات فراغت

رشته مدیریت ورزشی شامل مجموعه یافته های علمی در حوزه مدیریت و سازمان است. در این رشته دانشجویان پس از فرا گرفتن دانش مدیریت و کسب تجارب مدیریت، متخصصین ارزنده ای خواهند شد که میتوانند نقش مهمی در اداره امور سازمان های ورزشی ایفا کنند.

هدف از این دوره، تربیت مدیران و کارشناسان ماهر برای اداره امور سازمان ها و نهادهای ورزشی کشور است.و هدف دیگر این دوره، آموزش و تربیت متخصصینی است که با ادامه تحصیل در دوره دکتری موجب تقویت کادر هیات علمی در سطح دانشگاه ها می شوند.

طول دوره دوره کارشناسی ارشد مدیریت اوقات فراغت

طول دوره کارشناسی ارشد ۲ سال است و هر واحد نظری ۱۶ ساعت و برای هر واحد عملی ۳۲ ساعت در نظر گرفته شده است.

 • دروس پایه: ۶ واحد
 • دروس تخصصی: ۱۴ واحد
 • دروس انتخابی: ۶ واحد
 • رساله ۶ واحد

توانایی عمومی دانش اموختگان دوره کارشناسی ارشد مدیریت اوقات فراغت

 • تدریس دروس مدیریت ورزشی در دوره های کاردانی و کارشناسی رشته های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • تدریس در کارگاه های آموزشی ویژه مدیران سازمان های ورزشی
 • اداره امور و کارشناسی سازمان های ورزشی دولتی و خصوصی
 • اداره امور کانون ها و باشگاه های ورزشی

توانایی تخصصی گرایش های مختلف مدیریت اوقات فراغت

 • انجام خدمات مشاوره ای به مراکز ورزشی و تفریحات سالم
 • توانایی اجرا و هدایت برنانه های اوقات فراغت و تفریجات سالم ورزشی
 • توانایی مدیریت پارک های تفریحی و مراکز ورزشی متعلق به شهرداری ها
 • توانایی تدریس در کارگاه های آموزشی اوقات فراغت وورزش های تفریحی
 • توانایی کارشناسی و مدیریت در فدراسیون های ورزشی همگانی
 • انجام خدمات مشاوره ای در کلیه سازمان ها و موسسات که به نوعی در زمینه اوقات فراغت و ورزش های تفریحی فعالیت دارند

فهرست دروس گرایش های رشته مدیریت ورزشی

 • روش تحقیق در مدیریت ورزشی
 • تحلیل آماری و کاربرد نرم افزارهای آماری در ورزش
 • اصول و مبانی مدیریت

سرفصل درس روش تحقیق در مدیریت ورزشی

 • مقدمات تحقیق
 • فرآیند پژوهش در مدیریت ورزشی
 • طرح های تجربی در مدیریت ورزشی
 • اندازه گیری متغیرها
 • روش های گردآوری داده ها
 • روش های نمونه گیری در تحقیقات مدیریت ورزشی
 • تحلیل و تفسیر داده ها
 • تهیه و تدیون گزارش پژوهش در مدیریت ورزشی
 • انتشار نتایج پژوهش در مجلات و همایش های علمی

منبع: کتاب اصول روش تحقیق کیفی و نظریه مبنایی- رویه ها و روش ها – ترجمه بیوک محمدی- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۸۵

سرفصل درس تحلیل آماری و کاربردی نرم افزارهای ورزشی

 • مقدمات آمار و تحلیل آماری
 • آشنایی با مفاهیم اندازه گیری
 • آشنایی با طبقه بندی داده ها
 • نمایش داده ها
 • اندازه گیری شاخص های پیشرفت
 • اندازه گیری تغییرات پیشرفت
 • اندازه گیری پیشرفت نسبی
 • اندازه گیری روابط
 • آشنایی با آمار استنباطی
 • انتخاب آزمون آماری مناسب
 • آشنایی با نحوه کاربرد نرم افزار SPSS

منبع: کتاب آمار در علوم تربیتی و تربیت بدنی – نوشته لویس کوهن – ترجمه علی دلاور- دانشگاه علامه ۱۳۸۰

سرفصل درس اصول و مبانی مدیریت

 • تعاریف
 • سیر تاریخی مدیریت و آشنایی اجمالی با تئوری های مدیریت
 • آشنایی با مفهوم مدیریت
 • آشنایی با مفهوم سازمان
 • سیستم های مدیریت در ورزش
 • آشنایی با مفهوم برنامه ریزی
 • آشنایی با مفهوم سازماندهی
 • آشنایی با مفهوم برنامه ریزی هدایت و رهبری
 • آشنایی با مفهوم برنامه ریزی انگیزشی
 • آشنایی با مفهوم برنامه ریزی ارتباطات
 • نظارت و کنترل در مدیریت ورزشی

منابع: کتاب اصول و مبانی مدیریت= نوشته دکتر عبدالله جاسبی- نشر دانشگاه آزاد اسلامی

کتاب اصول مدیریت – نوشته دکتر علی رضاییان- نشر سازمان سمت ۱۳۷۴

سرفصل دروس خصصی گرایش مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی

 • مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی
 • مدیریت منابع انساین در اوقات فراغت
 • مدیریت اردوها و رویدادهای همگانی و تفریحی
 • گردشگری ورزشی
 • نظریه ها و مبانی اوقات فراغت
 • جامعه شناسی اوقات فراغت
 • نظریه های سازمان و مدیریت
 • مدیریت پارک ها و اماکن تفریحی
 • اوقات فراغت و محیط زیست
 • مدیریت بازاریابی در اوقات فراغت و ورزش های تفریحی
 • مدیریت اماکن تفریحی و فراغنی
 • مبانی حقوق ورزشی
 • مدیریت مالی و اداری در ورزش

سرفصل درس مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی

 • تعاریف و تاریخچه
 • اوقات فراغت و تفریح
 • فعالیت های اوقات فراغت
 • شرکت کنندگان در اوقات فراغت
 • برنامه ریزی و تدارک و فراهم کردن اوقات فراغت
 • اجزا برنامه اوقات فراغت
 • آشنایی با صنعت اوقات فراغت
 • مدیریت شهری و ورزش شهروندی
 • مدل ها و تحقیقات اوقات فراغت
 • ساختار سازمانی بخش های تفریحی و فراغتی

منابع: کتاب برنامه ریزی اوقات فراغت- دانشگاه جامع علمی کاربردی- – نوشته نسرین دانایی

کتاب مدیریت اوقات فراغت و تفریحات سالم- ترجمه علی محمد صفانیا- چاپ اول – نشر بامداد کتاب ۱۳۸۹

سرفصل درس مدیریت منابع انسانی در اوقات فراغت

 • آشنایی با نقش مدیر به عنوان مدیر منابع انسانی و اصول رهبری موثر
 • تدوین برنامه برای مدیریت منابع انسانی در اوقات فراغت
 • ارتباطات بین فردی و مدیریت گروه های انسانی و حل تعارضات
 • هماهنگ نمودن شرکت کنندگان در برنامه های ورزشی
 • برنامه ریزی نیروی انسانی و کارمند یابی
 • آموزش و توسعه نیروی انسانی و کارمندیابی
 • سلامتی و ایمنی کارکنان شاغل در زمینه اوقات فراغت
 • طراحی سازمانی و مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت تنوع در محل کار با رویکرد اوقات فراغت

سرفصل درس مدیریت اردوها

 • تعاریف اردو و کمپینگ
 • فعالیت ورزشی در محیط های باز و بسته
 • اجزا برنامه اوقات فراغت در اردوها
 • تصمیم گیری های عملیاتی در اردوها
 • مدیریت تیم های ورزشی در اردوها
 • ایمنی در اردو کنترل آسیب دیدگی و کمک های اولیه در اردوها
 • اوقات فراغت – ورزش و ملاحظات زیست محیطی
 • مهارت عملی در اردو و آشنایی با اردوگاه ها و کمپ های ایران

سرفصل درس گردشگری ورزشی

 • مقدمه ای بر گردشگری ورزش- تجارت و تفریحات و گردشگری ورزشی
 • رویدادهای بزرگ ورزشی و ورزش های المپیکی و فعالیت های گردشگری مرتبط
 • ورزش های بومی و فعالیت های گردشگری مرتبط با ان
 • انواع گردشگری ورزشی
 • صنعت و بازاریابی و اقتصاد اکوتوریسم و توسعه گردشگری ورزشی
 • هدایت رویدادهای گردشگری ورزشی
 • ارزشیابی در گردشگری ورزشی
 • رویکردهای نوین و اینده گردشگری ورزشی

سرفصل درس نظریه های مدیریت

۰ شکل گیری ارای نظریه پردازان مدیریت

 • مفاهیم بنیادی و طبقه بندی تئوری های مدیریت
 • نظریه های مدیریت علمی در مورد سازمان و مدیریت
 • نظریه های بروکراسی در مورد سازمان و مدیریت
 • نظریه روابط انسانی در مدیریت
 • نظریه مدیریت سیستم و مدیریت اقتضادیی
 • نظریه های رفتار فردی و گروهی

سرفصل درس  مدیریت پارک ها و اماکن تفریحی

 • نقش ها و وظایف یک مدیر اماکن ورزشی
 • پارک ها و فضاهای تفریحی و نواحی حفاظت شده
 • امکانات و تجهیزات و اندازه ها در ورزش ابی
 • طراحی فضاهای تفریحی و ورزشی برای اقشار ویژه
 • دسترسی و ایمنی و کنترل و امنیت
 • مدیریت نواحی تحت حمایت و پارک ها
 • نظارت بر مدیریت پارک ها
 • نوگرایی در اماکن ورزشی

سرفصل درس اوقات فراغت در محیط زیست

 • مفاهیم بنیادی و موضوعات مرتبط با ورزش و محیط زیست
 • ارتباط ورزش و محیط زیست
 • سیاست ها اقدامات زیست محیطی
 • نظریات محیطی
 • دستورالعمل های ورزشی و محیط زیست
 • پیشنهاد زیست محیطی
 • استرس های محیطی و فعالیت های ورزشی
 • طراحی فعالیت های ورزشی در جهت حمایت از محیط زیست

سرفصل درس اوقات فراغت و محیط زیست

 • مفاهیم بنیادی و موضوعات مرتبط با ورزش و محیط زیست
 • ارتباط ورزش و محیط زیست
 • سیاست ها و اقدامات زیست محیطی
 • نظریات محیطی
 • دستروالعمل ورزش و محیط زیست
 • پیشنهادهای زیست محیطی
 • استرس های محیطی و فعالیت های ورزشی
 • طراحی فعالیت های ورزشی در جهت حمایت از محیط زیست

سرفصل درس مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی

 • مقدمه ای بر اقتصاد در صنعت ورزش
 • ورزش و مسایل مرتبط با بودجه
 • بازارهای ورزشی
 • مدیریت در ورزش و اقتصاد
 • تحلیل سود – فایده در ورزش
 • قوانین اوقات فراغت در بخش های بازرگانی
 • پول در ورزش
 • تلویزیون و نقش ان در توسعه ورزش
 • تبلیغات در تفریحات سالم.

منبع: کتاب اقتصاد ورزش- نوشته اله وردی جزایری- چاپ اول – نشر علم و ورزش-

کتاب پول در ورزش- ترجمه زیبا قلی زاده – چاپ اول کتاب بامداد- ۱۳۸۶

سرفصل درس مدیریت اماکن تفریحی

 • مدیریت خدمات و سرویس ها در اوقات فراغت
 • برنامه ریزی برای مسایفات و فعالیت ها و امکانات و خدمات
 • مدیریت خطرات و ایمنی
 • حفظ و نگهداری و مدیریت تاسیسات رویدادهای ورزشی
 • مدیریت اماکن ورزشی آبی
 • طرح ریزی اوقات فراغت و امکانات و خدمات
 • ارزیابی اماکن و نیازهای تجهیزات ورزشی
 • نوگرایی در اماکن ورزشی

منبع: مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشی – نوشته محمد حسین رضوی- ۱۳۸۲- معاونت فرهنگی و اموزشی- چاپ اول

سرفصل درس مبانی حقوق ورزشی

 • ورزش در قانون اساسی
 • مبانی قانون حوادث ناشی از ورزش و بیمه های ورزشی
 • مبانی مسولیت جزایی قواعد عمومی حقوق جزا
 • اصول حقوقی برای مدیران و مسولیت های جزایی مدیران
 • اقدامات حقوقی احتیاطی و حمایتی قبل و پس از وقوع حادیه
 • صدمات شرکت کنندگان در فعالیت ورزشی
 • مسولیت ناشی از امکانات عرضه کالا- مسولیت محض و مسولیت تضمین کالا
 • محاسبه و جبران خسارت کارکنان

منبع- کتاب حقوق ورزشی- قواعد عمومی جزا و آیین نامه بین المللی المپیک

سرفصل درس مدیریت مالی در ورزش

 • منابع انسانی
 • برنامه ریزی منابع انسانی
 • استخدام
 • ارزشیابی
 • توسعه عملکرد
 • توسعه و اموزش کارکنان
 • حقوق و دستمزد
 • مزایا
 • ایمنی و بهداشت
 • اداره کارکنان مشکل ساز
 • طبقه بندی عملیاتی اعتبارات
 • طبقه بندی سازمانی
 • تعاریف بودجه و روش های تنظیم و اختصاص بودجه

منبع: کتاب فراگرد تنظیم تا کنترل بپدجه – نشر گلباد تبریز- نوشته اسفندیار فرج وند- ۱۳۸۲

پاسخ به سوالات متداول درباره رشته کارشناسی ارشد مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریجی

 • آیا میدانید دانش اموختگان این رشته اکنون در چه سازمان های دولتی و خصوصی و باشگاه های ورزشی مشغول به کار هستند؟
 • آیا میدانید چگونه میتوان در مراکز دولتی مثل شهرداری ها به عنوان کارآموز رشته مدیریت اوقات فراغت مشغول به تحصیل شد؟
 • آیا تراز قبولی پذیرفته شدگان این رشته در آزمون های اخیر را میدانید؟
 • آیا میدانید چگونه میتوان نمره بالایی در مفاد آزمون این رشته بدست آورد؟
 • آیا می دانید با تحصیل در این رشته، چه مجموعه های حقوقی خصوصی داخلی جویای دانش اموختگان هستند؟
 • آیا میدانید دانش اموختگان این رشته در مقطع دکترای خارج از کشور میتوانند رایگان مشغول به تحصیل شوند؟
 • آیا میدانید امکان کارآموزی دانشجویان این رشته در باشگاه های ورزشی داخل وجود دارد؟
 • آیا میدانید برخی از باشگاه های بزرگ ورزشی جهان، بورس تحصیلی به دانشجویان و دانش اموختگان این رشته می دهند؟
 • آیا قصد دارید در زمینه سرفصل های این رشته تحصیلی، مقاله کلاسی بنویسید؟
 • آیا به دنبال منابع علمی اکادمیک برای تالیف پایان نامه در این رشته و گرایش های مرتبط هستید؟
 • آیا به دنبال کتاب ها و منابع فارسی /انگلیسی زبان در این رشته می گردید؟
 • آیا میخواهید با دانش اموختگان این رشته در ارتباط باشید؟
 • آیا به دنبال پایان نامه های دانشجویی این رشته در داخل و خارج از کشور هستید؟

حتما بخوانید: نکته های مهم پذیرش از دانشگاه های اروپایی در سال  ۲۰۱۹

دانشجوی گرامی به موارد زیر توجه کنید:‌

 • تحصیل در گرایش های مختلف علوم مدیریت ورزشی (SPORT MANAGEMENT) و مدیریت اوقات فراغت در مقطع دکترا، با بورس تحصیلی در دانشگاه های سنگاپور، سوئد، اقیانوسیه و آمریکای شمالی امکان پذیر و رایگان خواهد بود.
 • اگر خواهان تحصیل در مقطع کارشناسی تا دکترا رشته علوم تربیت بدنی (PHYSICAL EDUCATION) هستید، فهرست ۱۵۹ موسسه و دانشگاه سراسر جهان را که فرصت تحصیلی در این رشته را فرام کرده اند را در نظر داشته باشید.
 • بورسیه Singa برای دانشجویان دکترا علاقمند به تحصیل در گرایش های مختلف علوم ورزشی و تربیت بدنی در ۳ دانشگاه برتر سنگاپور را اینجا مشاهده کنید.
 • تحصیل در گرایش مدیریت ورزشی و مدیریت اوقات فراغت در دانشگاه های نروژ رایگان است.
 • تحصیل در گرایش مدیریت ورزشی و مدیریت اوقات فراغت در دانشگاه های کانادا و آمریکا با GRE مجانی است.
 • تحصیل در رشته های مدیریت ورزشی در فرانسه و اسپانیا و آلمان، فرصت کارآموزی در باشگاه های برتر جهان را برای شما فراهم می کند.
 • تحصیل در رشته تغذیه ورزشی در دانشگاه های آمریکا نیازمند مدرک GRE-GMAT است. برای ثبت نام در آزمون دریافت این مدرک به سایت سازمان سنجش مراجعه کنید.

حتما بخوانید:  راهنمای دریافت بورس تحصیلی رشته مدیریت ورزشی در دانشگاه های خارج

۴ نظر

ورود

 • مهشید خرداد ۲۵, ۱۳۹۷

  سلام جناب مهندس زمانی. خیلی ممنونم اطلاعات رشته های فوق لیسانس رو میزنید. من بااین رشته وقتی شما نوشتی آشنا شدم. من لیسانس مهندسی متالوژی دارم. میتونیم فوق لیسانس این رشته جذاب رو بریم؟ خواهشا راهنمایی کنید. اگه میشه درباره رشته مدیریت بازاریابی هم بگید در کدوم دانشگاه نروژ میشه خوند؟ زنده باشین

  • علی زمانی خرداد ۲۸, ۱۳۹۷

   ممنونم مهشید خانم
   لطف دارید.
   شما با هر مدرک کارشناسی میتوانید در این رشته شرکت کنید. محدودیتی ندارد. درباره رشته های کارشناسی ارشد به صورت مدام در بخش دانشگاهی روزیاتو اطلاعات مورد نظر با معرفی کتاب و منابع اشاره خواهیم کرد. مدیریت بازاریابی از رشته های پر طرفدار در دانشگاه های مهم داخل و فرصت خوبی برای دریافت بورس این رشته در سوئد و آمریکا و اقیانوسیه به خصوص سنگاپور است

 • مونا جنانی خرداد ۲۵, ۱۳۹۷

  روز بخیر این رشته کدوم دانشگاه تدریس می شه؟
  باکارشناسی مدیریت هم میشه این رشته رو خوند؟
  ممنون از معرفی این رشته

  • علی زمانی خرداد ۲۸, ۱۳۹۷

   کارشناسی ارشد مدیریت ورزش را در دانشگاه های زیر میتوان خواند بر اساس دفترچه آزمون سال ۹۶. بله با هر گرایش کارشناسی میتوانید این رشته را بخوانید.
   دانشگاه اصفهان دانشگاه الزهرا دانشگاه اراک دانشگاه بوعلی سینا دانشگاه بیرجند دانشگاه تبریز دانشگاه حکیم سبزواری دانشگاه تهران دانشگاه خوارزمی تهران دانشگاه رازی دانشگاه شهید باهنر دانشگاه صنعتی شاهرود دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه شهید چمران دانشگاه فردوسی دانشگاه علامه طباطبایی دانشگاه گیلان دانشگاه مازندران دانشگاه قم دانشگاه شهرکرد دانشگاه محقق اردبیلی دانشگاه کردستان دانشگاه غیر انتفاعی امام رضا (ع) دانشگاه غیر انتفاعی شمال – آمل دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی. این لیست هر سال ممکن است تغییر کند. به دفترچه ازمون ارشد همان سال رجوع کنید