۳۰ کتاب آشنایی با مهارت های ارتباط زناشویی و دانستنی های جنسی

پاسخ گویی به سوالات جنسی شما توسط روانپزشکان و پزشکان مجرب

۳۰ کتاب آشنایی با مهارت های ارتباط زناشویی و دانستنی های جنسی

مهارت های روابط جنسی و زناشویی، بیشتر از ثروت و تحصیلات، تاثیر بسزایی در حفظ بنیان خانواده و دوام ارتباط زوجین داشته و امروز درصد قابل ملاحظه ای از طلاق ها در سالهای اولیه پس از ازدواج، به دلیل مشکلات جنسی و بعضا عدم آگاهی زوجین با مهارت های زناشویی است.

موضوعی که در ایران نه در مدارس و نه در دانشگاه و نه در رسانه ملی آنطور  که شایسته و بایسته این موضوع مهم است، آموزش های لازم ارائه نشده و دختران و پسران در دهه دوم و سوم زندگی خود، با پیش پا افتاده ترین موضوعات در مهارت های زناشویی و ارتباطات جنسی از منظر اخلاق، حقوق و علوم پزشکی آشنا نیستند و  این ناآگاهی در سبک زندگی، ضربات سختی به اقتصاد ملی و صنعت سلامت کشور وارد میکند.

کتاب هایی که در این گفتار ارائه شده است، شما را با ۳۰ کتاب خوب در حوزه ارتقا اطلاعات و دانش عمومی درباره مهارت  های زناشویی و ارتباط جنسی زوجین آشنا میکند.

مهارت های زناشویی، بخشی از مهارت های زندگی است که هر مرد و هر زنی در جامعه باید آن را بداند و خود را با اطلاعات این حوزه به روز کند. وقتی صحبت از مهارت میکنیم، یعنی به صورت اتفاقی یا ذاتی، انتظار نیست کسی در این حوزه مطلع باشد.

مهارت را باید آموخت از معلم تا ماهر شد و بتوان از فوایدش استفاده بهینه کرد. کسی که مهارت زناشویی نمیداند، در ارتباط جنسی ضعیف است و این ضعف میتواند عدم رضایت جنسی و عاطفی را به دنبال داشته باشد که متاسفانه این روزها، بخشی از دلیل طلاق در جامعه ایران است که ظرف ۲ دهه آینده در فهرست ملت های کهنسال جهان قرار می گیرد.

امیدواریم کتاب هایی که در زیر معرفی می شود بتواند خوانندگان محترم سرویس دانستنی های روزیاتو را با شماری از کتاب ها خوب تالیفی و ترجمه شده در حوزه ارتباط زوجین از جنبه های مختلف آشنا کند.

کتاب زناشویی

کتاب مهارت های زناشویی و کتاب زندگی زناشویی و کتاب مهارت شناسایی و حل مسائل و مشکلات زناشویی

مهارت زناشویی

کتاب رابطه موثر در مهارت های زناشویی نوشته دکتر ماتیو مک کی و کتاب مهارت های زناشویی مک کلی پالنگ ترجمه محمد علی رحیمی

مهارت زناشویی

۳ کتاب خوب برای آشنایی با مهارت های زناشویی: مریخ و ونوس در اتاق خواب نوشته دکتر جان گری، کتاب مثلث و مثلث سازی در خانواده و ازدواج و کتاب رازهایی درباره زنان که مردان نمیدانند

 • کتاب دان‍س‍ت‍ن‍ی ه‍ای‌ ج‍ن‍س‍ی‌ و زن‍اش‍وی‍ی‌ زن‍ان‌ و م‍ردان‌ ع‍ب‍دال‍رض‍ا ش‍م‍س‍ای‍ی‌ [و دی‍گ‍ران‌] ه‍م‍راه‌ ب‍ا پ‍رس‍ش‌ و پ‍اس‍خ‌ ب‍ه‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ج‍ن‍س‍ی‌ و زن‍اش‍وی‍ی‌/ آب‍راه‍ام‌ و ه‍ن‍ا اس‍ت‍وان‌؛ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ رض‍ا ش‍م‍س‍ای‍ی‌- نشر حافظ – ۱۳۸۳
 • کتاب زندگی پایدار برگرفته از کتاب پیوند زناشویی نوشته‌ی محمدکاظم عاطف‌وحید- موسسه خدمات مشاوره‌ای جوانان و پژوهشهای اجتماعی .انتشارات قدس رضوی- ۱۳۹۰
 • کتاب خلاصه راز کامیابی در زندگی زناشویی/جمشید خدادادی ؛ با مقدمه محمدهادی موذن‌جامی ؛ ویراستاری تلخیص و بازبینی محسن عموشاهی. نشر ندای سینا-۱۳۸۹
 • کتاب مدیریت هوش هیجانی در رضایت زناشویی/ تالیف ثریا محمودی؛ ویراستار مریم علی‌نقی. نشر نگارش نوین-۱۳۹۶
 • کتاب بررسی رضایت زناشویی با توجه به پنج عامل بزرگ شخصیتی/نگارش کیوان حیدرنژاد، رقیه ایرانپور، غلامرضا زارع‌جعفری. نشر نگین سبلان- ۱۳۹۶
 • کتاب رضایت و تعهد زناشویی بر اساس مؤلفه‌های سبک دلبستگی کمال‌گرایی و حل تعارض/مولف معصومه ندیری. نشر سنجش و دانش-۱۳۹۶
 • کتاب پ‍رس‍ش‌ و پ‍اس‍خ‌ ب‍ه‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ج‍ن‍س‍ی‌ و زن‍اش‍وئ‍ی‌: ش‍ام‍ل‌ اطلاع‍ات‌ و دان‍س‍ت‍ن‍ی‍ه‍ای‌ م‍ف‍ی‍د ه‍م‍راه‌ ب‍ا آخ‍ری‍ن‌ دس‍ت‍اورده‍ای‌ …/ م‍ول‍ف‍ی‍ن‌ ل‍وک‌ م‍ون‍ت‍ان‍ی‍ه‌ … [و دی‍گ‍ران‌]؛ ت‍رج‍م‍ه‌ و اق‍ت‍ب‍اس‌ ک‍اظم‌ ع‍ل‍ی‌پ‍ور – نشر یادگار-۱۳۷۳
 • کتاب دان‍س‍ت‍ن‍ی‍ه‍ای‌ ج‍ن‍س‍ی‌ و زن‍اش‍وی‍ی‌ زن‍ان‌ و م‍ردان‌/ ع‍ب‍دال‍رض‍ا ش‍م‍س‍ای‍ی‌، رض‍ا ش‍م‍س‍ای‍ی‌. پ‍رس‍ش‌ و پ‍اس‍خ‌ ب‍ه‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ج‍ن‍س‍ی‌ و زن‍اش‍وی‍ی‌./ آب‍راه‍ام‌ و ه‍ن‍ا اس‍ت‍وان‌. نشر حافظ قلم-۱۳۸۴
 • کتاب روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ زن‍اش‍وی‍ی‌ (رواب‍ط ج‍ن‍س‍ی‌ در م‍ح‍دوده‌ زن‍اش‍وی‍ی‌)/ م‍ول‍ف‌ م‍ری‍م‌ خ‍داب‍خ‍ش‍ی‌ – نشر سگال-۱۳۷۹
 • کتاب مهارتهای جنسی/مولف جواد وندنوروز. ۱۳۸۹
 • کتاب پ‍اس‍خ‌ ب‍ه‌ ۵۰۱ س‍ئ‍وال‌ ج‍ن‍س‍ی‌ و زن‍اش‍وی‍ی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ل‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ن‍س‍ب‌ ب‍ج‍ن‍وردی‌. نشر صفار- ۱۳۷۳
 • کتاب زناشویی موفق‏‫/ مولفین فرزانه مبارکی، صفر‌علی توانا، علی عربزاده. نشر بشکوه-۱۳۹۶
 • کتاب آیین زناشویی و دانستنی‌های جنسی: شامل جدیدترین اطلاعات علمی و عملی در زمینه روابط زناشویی …/ محمدرضا جعفری‌نیا. نشر دانش و سلامت-۱۳۹۱
 • کتاب آیین زناشویی و دانستنی‌های جنسی: شامل جدیدترین اطلاعات علمی وعملی در زمینه روابط زناشویی و مسایل جنسی همراه با توصیه های کاربردی قبل و بعد از زادواج مطابق با آخرین دستورالعملهای دینی و پزشکی / محمد‌رضا جعفری‌نیا. نشر نسیم کوثر-۱۳۸۹
 • کتاب پ‍اس‍خ‌ ب‍ه‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ج‍ن‍س‍ی‌ و زن‍اش‍وی‍ی‌/ ه‍ان‍ا اس‍ت‍ون‌، اب‍راه‍ام‌ اس‍ت‍ون‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ح‍م‍ی‍درض‍اپ‍ورح‍ک‍م‍ت‌ – نشر کلمه ۱۳۸۴
 • کتاب آئین ازدواج و زناشویی/ مولف محسن مرتضوی. نشر خیبر-۱۳۸۴
 • کتاب آیین زناشویی و دانستنی‌های جنسی: شامل جدیدترین اطلاعات علمی و عملی در زمینه روابط زناشویی و مسایل جنسی: همراه با توصیه‌های کاربردی قبل و بعد از ازدواج مطابق با آخرین دستورالعملهای دینی و پزشکی/ محمد‌رضا جعفری‌نیا. نشر بهاران-۱۳۹۰
 • کتاب آم‍وزش‌ زن‍اش‍وی‍ی‌ ب‍رای‌ ه‍م‍س‍ران‌ ج‍وان‌: این کتاب پزشک است که شما را راهنمایی می‌کند/ ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌ ف‍رم‍ای‍ش‌. نشر باربد- ۱۳۸۹
 • کتاب پ‍اس‍خ‌ به ن‍اگ‍ف‍ت‍ه‌ه‍ای‌ ج‍ن‍س‍ی‌ و زن‍اش‍وی‍ی‌ / ت‍ئ‍ودورای‍س‍اک‌ روب‍ی‍ن‌… [و دی‍گ‍ران‌] ؛ ت‍ال‍ی‍ف‌ و ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍درض‍ا دژک‍ام‌. نشر منشا دانش-۱۳۹۰
 • کتاب پرسش و پاسخ پزشکی درباره مسایل جنسی و زناشویی/ترجمه و تالیف فرخ سیف بهزاد. نشر آدینه سبز ۱۳۹۱
 • کتاب آیین زناشویی و دانستنی‌های جنسی : شامل جدیدترین اطلاعات علمی و عملی در زمینه روابط زناشویی و مسایل جنسی/ محمدرضا جعفری‌نیا؛[ با مقدمه‌ای از فراهانی]. نشر کاریز-۱۳۹۳
 • کتاب شرایط سخط در زندگی زناشویی/ مولف سیدسعید قلم‌کاریان‌اصفهانی؛ تحقیق و پژوهش اسماء ریاضی٬ زهرا مولائی. نشر نخبگان شهر اندیشه-۱۳۹۳

اگر با کتاب دیگری در حوزه مهارت های زناشویی و دانستنی های جنسی آشنا هستید و در این فهرست نیست، اطلاعات خود را از طریق کامنت یا کانال های روزیاتو در شبکه های اجتماعی در اختیار ما قرار دهید.

منبع: ایسنا
مطالب مرتبط
یک نظر

ورود

 • احمد تیر ۲۷, ۱۳۹۷

  من کتاب رازهایی درباره زنان از خانم باربارا دی آنجلیس رو خوندم. خیلی مفید بود. حتما مطالعه کنین