تمامی توییت های جنجالی چند ماه اخیر «دونالد ترامپ» در مورد ایران

تمامی توییت های جنجالی چند ماه اخیر «دونالد ترامپ» در مورد ایران

دونالد ترامپ را می توان جنجالی ترین شخصیت سیاسی این روزهای جهان دانست که هر بار با حرکات، سخنان و یا حتی گذشته اش جنجال آفرین می شود.

در روزهایی که وی به خاطر ماجرای رابطه اش با یک بازیگر فیلم های پورن به نام استورمی دانیلز، ماجرای ادعای ۳ زن در مورد تجاوز منتسب به او، ملاقات جنجالی اش با پوتین و سخنانش پس از این دیدار و نشست تاریخی اش با رهبر کره شمالی بیش از هر زمان دیگری به تیتر اخبار رسانه ها تبدیل شده، صبح امروز توییتی دیگر از او منتشر شده که بار دیگر به تیتر یک رسانه های خبری بدل گشت.

توییت دونالد ترامپ

وی در توییتی که تماماً با حروف بزرگ نوشته شده بود، رییس جمهور ایران را به خاطر گفته هایش مبنی بر این که دونالد ترامپ نباید با دم شیر بازی کند و جنگ با ایران مادر همه جنگ ها خواهد بود مورد خطاب قرار داده و با لحنی به شدت تهدید آمیز از وی خواست که دست از تهدید ایالات متحده بردارد زیرا این کار عواقب خطرناکی برای وی (رییس جمهور روحانی) خواهد داشت. در ادامه این مطلب قصد داریم توییت های جنجالی و مهمی که دونالد ترامپ در ماه های اخیر راجع به ایران کرده است را به ترتیب ارایه کنیم. لازم به ذکر است که تمامی این توییت ها نقل به مضمون شده و سعی می شود تغییری در معنا و ترکیب آن ها ایجاد نگردد.

توییت دونالد ترامپ

۲۳ جولای ۲۰۱۸ (۱ مرداد ۱۳۹۷):

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!

“به روحانی رییس جمهور ایران: دیگر هیچوقت، هیچوقت ایالات متحده را تهدید نکن در غیر این صورت به عواقبی دچار خواهی شد که مانند آن را تنها چندین نفر در تاریخ چشیده اند. ما دیگر آن کشوری نیستیم که سخنان جنون آمیزتان در مورد خشونت و مرگ را تاب بیاوریم. حواست را جمع کن”.

۸ جولای ۲۰۱۸ (۱۷ تیر ۱۳۹۷):

Iranian Harassment of U.S. Warships:

۲۰۱۵: ۲۲
۲۰۱۶: ۳۶
۲۰۱۷: ۱۴
۲۰۱۸: ۰

“ایجاد مزاحمت ایران برای کشتی های جنگی ایالات متحده:

۲۰۱۵: ۲۲ مورد

۲۰۱۶: ۳۶ مورد

۲۰۱۷: ۱۴ مورد

۲۰۱۸: صفر مورد”

۳ جولای ۲۰۱۸ (۱۲ تیر ۱۳۹۷):

Just out that the Obama Administration granted citizenship, during the terrible Iran Deal negotiation, to 2,500 Iranians – including to government officials. How big (and bad) is that?

“تازه مشخص شده که دولت اوباما در طول مذاکرات وحشتناک با ایران، به ۲.۵۰۰ ایرانی از جمله مقامات رسمی آن ها حق شهروندی داده است. این موضوع چقدر بزرگ (و بد) است؟”

۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ (۹ تیر ۱۳۹۷):

Just spoke to King Salman of Saudi Arabia and explained to him that, because of the turmoil & disfunction in Iran and Venezuela, I am asking that Saudi Arabia increase oil production, maybe up to 2,000,000 barrels, to make up the difference…Prices to high! He has agreed!

“همین الان با ملک سلمان عربستان سعودی صحبت کردم و برای او توضیح دادم که به خاطر آشفتگی و اختلال در ایران و ونزوئلا، از عربستان سعودی می خواهم که تولید نفت را شاید تا ۲.۰۰۰.۰۰۰ بشکه افزایش دهد تا این اختلاف را جبران نماید… قیمت خیلی بالاست! او موافقت کرده است!”

۸ ژوئن ۲۰۱۸ (۱۸ خرداد ۱۳۹۷):

Obama, Schumer and Pelosi did NOTHING about North Korea, and now weak on Crime, High Tax Schumer is telling me what to do at the Summit the Dems could never set up. Schumer failed with North Korea and Iran, we don’t need his advice!

“اوباما، شومر و پلوسی هیچ کاری در مورد کره شمالی نکردند و اکنون شومر ضعیف در مورد جرم و جنایت و فعال در زمینه مالیات سنگین به من می گوید که در نشست چکار بکنم، نشستی که دموکرات ها هیچگاه نمی توانستند محقق کنند. شومر در مورد کره شمالی و ایران شکست خورد، ما به توصیه های او نیازی نداریم!”

۷ ژوئن ۲۰۱۸ (۱۷ خرداد ۱۳۹۷):

The Obama Administration is now accused of trying to give Iran secret access to the financial system of the United States. This is totally illegal. Perhaps we could get the 13 Angry Democrats to divert some of their energy to this “matter” (as Comey would call it). Investigate!

“اکنون دولت اوباما به تلاش برای دادن دسترسی مخفیانه ایران به سیستم مالی ایالات متحده متهم شده است. این کاملاً غیرقانونی است. شاید بتوانیم ۱۳ دموکرات خشمگین را ترغیب کنیم که بخشی از انرژی شان را به این “موضوع” اختصاص دهند، (چیزی که کومی از آن با این نام یاد خواهد کرد)، بررسی!”

۲۵ می ۲۰۱۸ (۴ خرداد ۱۳۹۷):

…but complain and obstruct. They made only bad deals (Iran) and their so-called Trade Deals are the laughing stock of the world!

“… فقط اعتراض و خرابکاری. آن ها فقط معامله های بد کردند (ایران) و به اصطلاح توافقات تجاری شان نیز مایه تمسخر جهانیان شده است!”.

۱۳ می ۲۰۱۸ (۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷):

Remember how badly Iran was behaving with the Iran Deal in place. They were trying to take over the Middle East by whatever means necessary. Now, that will not happen!

“به یاد داشته باشید که ایران بعد از توافق چگونه بد رفتار کرد. آنها تلاش می کردند که به هر وسیله ممکنی بر خاورمیانه مسلط شوند. اکنون اما این اتفاق نخواهد افتاد!”

۱۲ می ۲۰۱۸ (۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷):

Iran’s Military Budget is up more than 40% since the Obama negotiated Nuclear Deal was reached…just another indicator that it was all a big lie. But not anymore!

“بودجه نظامی ایران از زمان امضای توافق هسته ای اوباما بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است… نشانه ای دیگر از این که تمامش یک دروغ بزرگ بود. اما دیگر اینطور نخواهد بود!”

۱۰ می ۲۰۱۸ (۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷):

Senator Cryin’ Chuck Schumer fought hard against the Bad Iran Deal, even going at it with President Obama, & then Voted AGAINST it! Now he says I should not have terminated the deal – but he doesn’t really believe that! Same with Comey. Thought he was terrible until I fired him!

“چاک شومر سناتور گریان به سختی با توافق بد با ایران مخالفت کرد، حتی به خاطر این موضوع با پرزیدنت اوباما درگیر شد و سپس بر علیه آن رأی داد! اکنون او می گوید من نباید از این توافق خارج می شدم اما واقعاً به این گفته اش ایمان ندارد! همانطور که در مورد کومی صدق می کند. او نیز وحشتناک بود تا این که او را اخراج کردم!”

۸ می ۲۰۱۸ (۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷):

The Iran Deal is defective at its core. If we do nothing, we know what will happen. In just a short time, the world’s leading state sponsor of terror will be on the cusp of acquiring the world’s most dangerous weapons….

” توافق با ایران در بطن خود ناکارآمد است. اگر دست روی دست بگذاریم می دانیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. در یک زمان بسیار کوتاه، پیشگام ترین دولت در زمینه تامین مالی تروریسم در آستانه دستیابی به خطرناک ترین سلاح های جهان قرار خواهد گرفت…”

۸ می ۲۰۱۸ (۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷):

“Finally, I want to deliver a message to the long-suffering people of Iran. The people of America stand with you.”

“سرانجام، می خواهم پیامی به مردم از دیرباز رنج کشیده ایران بدهم. مردم آمریکا در کنار شما ایستاده اند”

۸ می ۲۰۱۸ (۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷):

“At the heart of the Iran deal was a giant fiction: that a murderous regime desired only a peaceful nuclear energy program. Today, we have definitive proof that this Iranian promise was a lie.”

بازتوییت: “در قلب توافق با ایران یک ناسازگاری بزرگ وجود دارد: که یک رژیم جنایتکار تنها به دنبال برنامه انرژی هسته ای صلح آمیز است. امروز ما مدارک قاطعی در دست داریم که این قول ایرانی ها یک دروغ بوده است”

۷ می ۲۰۱۸ (۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷):

I will be announcing my decision on the Iran Deal tomorrow from the White House at 2:00pm.

“من تصمیمم در مورد توافق با ایران را فردا ساعت ۲:۰۰ بعدازظهر از کاخ سفید اعلام خواهم کرد”

۷ می ۲۰۱۸ (۱۷ اریبهشت ۱۳۹۷):

The United States does not need John Kerry’s possibly illegal Shadow Diplomacy on the very badly negotiated Iran Deal. He was the one that created this MESS in the first place!

“ایالات متحده به دیپلماسی احتمالاً غیرقانونی و تاریک جان کری در مورد توافق بسیار بد با ایران نیازی ندارد. او کسی است که باعث و بانی بروز این فاجعه بوده است”.

۸ نفری که دونالد ترامپ در اینستاگرام دنبال می‌کند چه کسانی هستند؟

گشتی در میان املاک دونالد ترامپ؛ از پنت هاوس مطلا تا میزبانی از قذافی

خانه دوران کودکی دونالد ترامپ شبی ۷۲۵ دلار کرایه داده می شود

۹ عادت بسیار عجیب دونالد ترامپ که مخصوص خود اوست

منبع: twitter
مطالب مرتبط
مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
دیجیاتو
یک نظر

ورود

  • ard آبان ۲۳, ۱۳۹۹

    نبودن کسانی هم پیمانی که به او بفهمانند که کاردنیا این نیست که هر چه بنویسی هر چه فرمان صادر کنی همانی میشود که بخواهی امیدوام تا چند هفته آینده که وقت دار که فکر کنی که کجا اشتباه کردی سیاست رینگ بوکس نیست امریکا هم دیگه باید مذاکره کند نه دستور مذاکره صادر کند