اصول دست دادن
بدون نظر

دست دادن در فرهنگ ها و کشورهای گوناگون با هم فرق دارد. به طور مثال، در آمریکا و برزیل، مردم عادت دارد بسیار محکم دست یکدیگر را بفشارند و در کشور انگلیس درست برعکس این عادت مصداق دارد؛ به طوری که انگلیسی ها بسیار نرم و آرام با هم دست می دهند.

آگاهی از این بخش از فرهنگ مردم در گوشه و کنار دنیا این مزیت را دارد که اگر به دلایل کاری یا حتی شخصی، به کشورهای دیگر سفر کردید، بدانید چگونه مراتب احترام خود را به دیگران نشان دهید.

برای آشنایی با این موارد از شما دعوت می‌کنیم تا اینفوگرافیک زیر را ببینید.

۹ آداب معاشرتی که پیوسته نادیده می‌گیریم

با آداب صحیح استفاده از عطر و ادکلن آشنا شوید

با آداب سیگار کشیدن در اجتماع آشنا شوید

آداب تاکسی گرفتن در کشورهای مختلف جهان چگونه است؟

کیش تور
منبع: businessinsider
بدون نظر

ورود