شرایط دریافت تسهیلات اشتغال صندوق کارآفرینی امید

چگونه وام ۴ درصد با باز پرداخت ۵ ساله دریافت کنیم؟

۲۴ نظر
کیش تور

صندوق کارآفرینی امید به منظور اعطای تسهیلات قرض الحسنه اشتغال زا به متقاضیان واجد شرایط راه اندازی شده است و تسهيلات ارائه شده مشمول افراد بيکاری است که داراي مهارت بوده و توانايی انجام فعاليت و شروع کسب و کار را در رشته های خدماتی ،فنی ،کشاورزی و بازرگانی داشته باشند. شايان ذکر است متقاضيانی که فاقد مدارک دانشگاهی يا گواهينامه فنی و حرفه ای مرتبط باشند، واجد شرايط دريافت تسهيلات از صندوق نبوده و ثبت نام افراد فوق الذکر جز اتلاف زمان و هزينه و کندی کار ساير متقاضيان ثمری در پی نخواهد داشت. نرخ کارمزد تسهیلات اعطایی به واجدان شرایط ۴ درصد و مدت زمان بازگشت نیز ۶۰ ماه است.

لذا پيشنهاد م گردد نخست دستورالعمل ذيل را با دقت مطالعه نموده تا در صورت تطبيق وضعيت شما با شرايط صندوق عمل ثبت تان را آغاز نمائيد. از آنجائي که در ثبت نام موقت اصل بر اعتماد به متقاضيان است، لذا انتظار می رود متقاضيان گرامی با دقت و صداقت کامل نسبت به تکميل پرونده اقدام نمايند. بديهی است در مراحل بعدی مستندات لازم جهت اثبات مندرجات اعلامی از جنابعالی اخذ می گردد.

صندوق کارآفرینی امید

سایت صندوق کارآفرینی امید

اصطلاحات در تسهیلات اعطایی صندوق کارآفرینی امید

الف: کسب و کار: عبارت است از هر گونه فعاليت اقتصادي که منجر به کسب درآمد برای صاحب يا صاحبان آن شود.
ب: خود اشتغالی و خويش فرمايی: نوعي از اشتغال که در آن فرد مالکيت و مديريت کسب و کار خود را عهده دار باشد و مي تواند علاوه بر خود برای افراد ديگری نيز ايجاد اشتغال کند.
پ: کارفرمايی و کارآفرينی: نوعی اشتغال که در آن فرد مالکيت و مديريت کسب و کار خود را عهده دار باشد و می تواند علاوه بر خود برای افراد ديگری نيز ايجاد اشتغال کند.
ت: تسهيلات/وام: منظور از تسهيلات در اين دستورالعمل، وام قرض الحسنه صندوق می باشد.
ث: درخواست تسهيلات: اعلام کتبی نياز به تسهيلات اشتغال صندوق در چارچوب ضوابط که از سو اشخاص حقيقی يا حقوقی صورت مي گيرد.
ج: طرح : عبارت است از فعاليت اقتصادی که در جهت رسيدن به اهداف خاصی انجام می پزيرد.
چ: راه اندازی: عبارت است از تهيه مقدمات و انجام اقدامات لازم براي اجرايی کردن طرح و شروع فعاليت کسب و کار.
ح: برنامه کسب و کار: برنامه کسب و کار روش اجراي يک فعاليت تجاری، اقتصادی و خدماتی در يک دوره زمانی مشخص را بيان می کند که شامل بخش های گوناگون از جمله بازاريابی، توجيه فنی، مالی و اقتصادی طرح می باشد.
خ: سبد مشاغل: مجموعه ای از انواع کسب و کار در يک منطقه جغرافيايی.
د: بررسي در خواست: عبارت است از تطبيق شرايط در خواست کنندگان با شرايط عمومی و اختصاصی اعلام شده از سوی صندوق.
ذ: وام گيرنده: هر شخص حقيقي يا حقوقی که در قالب ضوابط از صندوق وام دريافت نمايد و به صندوق بدهکار شود.
ر: پرونده تسهيلاتی: کليه اوراق، مستندات، مکاتبات و مصوبات پرداخت تسهيلات به وام گيرندگان که به صورت متعارف يا مکانيزه و الکترونيکی درصندوق نگهداری می شود.
ز: آورده: عبارت است از بخشی از سرمايه و يا امکانات راه اندازی کسب و کار که توسط وام گيرنده بصورت نقدی و يا غير نقدی تامين و به مصرف اجرای طرح می رسد.

ماده ۲– اعطای آن دسته از تسهيلات اشتغال که صندوق بر اساس تفاهم نامه ها يا قراردادهای عامليت توزيع آنها را عهده دار می گردد با رعايت اين دستور العمل مطابق بخشنامه های مربوطه انجام می شود.

ماده ۳- گروه هدف عبارتند از متقاضيان بيکاری که توانايی انجام فعاليت اقتصادی را دارند ولی توانايی تهيه مکان اجرای طرح، ابزار و سرمايه لازم را ندارند. براساس تعريف فوق افراد بيکار، فارغ التحصيلان دانشگاهي، دارندگان مدارک فني و حرفه ای، خانواده شهدا و ايثارگران، مبتکران و نوآوران، زنان سرپرست خانوار يا بد سرپرست با تاييد مراجع ذيصلاح در اولويت می باشند.

ماده ۴- اعطای تسهيلات صندوق در بخش خرد با اولويت طرح های ايجادی در زمينه خانگی، خويش فرمايی و کارآفرينی تا ۱۰ نفر کارکن می باشد. سهميه اعتبار توزيع شده کسب و کار های اين ماده در ابتدای هر سال تعيين و ابلاغ می گردد.

ماده  ۵ – معرفی متقاضی از سوی هر سازمان، نهاد و يا مقامی نافی شرايط و ظوابط صندوق نبوده و معرفی شدگان حتما بايد واجد شرايط ظوابط و دستورالعمل صندوق باشند.

شرایط عمومی و اختصاصی دریافت تسهیلات صندوق کارآفرینی امید

الف- شرایط عمومی به شرح زیر است:

 1. تابعيت جمهوری اسلامي ايران
 2. دارا بودن کارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم (برای آقايان)
 3. عدم استفاده قبلی از تسهيلات اشتغال صندوق کارآفرینی امید
 4. بيکار بودن يا اشتغال به صورت شاگردی/ کارگری در يک کسب و کار خوداشتغالی و در هر صورت نداشتن بيمه اشتغال تبصره- در صورت داشتن بيمه کارفرمايی و اجباری بايد بيمه حذف و يا تبديل به بيمه خويش فرمايی گردد.
 5. داشتن مجوزهای مورد نياز طرح از مراجع ذيصلاح.
 6. عدم اشتغال در دستگاه های دولتی و عدم دريافت حقوق باز نشستگی و نيز عدم اشتغال در شرکتها و موسسات غير دولتی در زمان دريافت تسهيلات.
 7. دارا بودن حداقل سن ۱۸ و حداگثر ۵۰ سال.

ب- شرایط اختصاصی به این شرح است:

 1. عدم تناقض کسب و کار متقاضی با سبد کسب و کارهای اعلام شده برای منطقه – استان، شهرستان، بخش، شهر يا روستا
 2. سکونت در محل اجراي طرح.
 3. عدم اشتغال به تحصيل تمام وقت.
 4. لزوم داشتن مدارک تحصيلي و مهارتی مرتبط با کسب و کار پيشنهادی از دانشگاه ها و مراکز آموزش دولتی و يا خصوصی مورد تاييد دولت ( وزارت علوم و سازمان آموزش فنی و حرفه ای) و يا گواهی سابقه تجربی معتبر به تاييد کارفرما
 5. زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست. پرداخت تسهيلات به زنانی که همسرشان شاغل می باشند ممنوع است (باستثنای کارآفرينان دارای ايده های نو)
 6. داشتن ايده براي شروع فعاليت.
 7. داشتن توانايی مديريت برای اداره کسب و کار

انواع کسب و کار

کسب و کار خانگی : آن دسته از فعاليت هايی است که توسط عضو يا اعضاء خانواده در فضای مسکونی در قالب يک طرح کسب و کار بدون مزاحمت و ايجاد اخلال در آرامش واحدهای مسکونی همجوار شکل می گيرد و منجر به توليد خدمت يا کالای قابل عرضه به بازار خارج از محيط مسکونی می گردد. سقف اين تسهيلات صندوق در اين حوزه ۵۰ ميليون ريال است.

خويش فرمايی و خود اشتغالی: نوعي از اشتغال که در آن فرد مالکيت و مديريت کسب و کار خود را عهده دار باشد و مي تواند علاوه برخود برای افراد ديگری نيز ايجاد اشتغال کند. در صورتيکه اين کسب و کار برای خود مالک/ مدير و يک شاگرد ايجاد شغل نمايد، از نوع خود اشتغالی خويش فرمايی می باشد  سقف تسهيلات صندوق در اين حوزه ۱۵۰ ميليون ريال است.  

کارفرمايی: نوعی از اشتغال که در آن فرد مالکيت و مديريت کسب و کار خود را عهده دار باشد و علاوه بر خود برای افراد ديگری نيز ايجاد اشتغال می نمايد. چنانچه برای افرادی ديگر بعنوان کارگر نيز ايجاد اشتغال بنمايد، از نوع کارفرمايی خواهد بود. در اين نوع اشتغال، دو يا چند نفر می توانند در قالب اشخاص حقوقی بصورت شراکتی يا تعاونی نسبت به راه اندازی يک کسب وکار مبادرت نمايند.

کارآفرينی : به فعاليت هايی کارآفرينی گفته می شود که منجر به ارائه کالاهای جديد يا ارائه روش جديد در فرآيند توليد يا گشايش بازاری تازه، يافتن منابع جديد يا ايجاد هرگونه تشکيلات جديد در زمينه صنعت، خدمات و کشاورزی میشود. کارآفرين می بايد صاحبان سرمايه را در خصوص مطلوبيت نوآوری خويش متقاعد سازد.

تعاونى: يك اجتماع مستقل از افرادى است كه به طور داوطلبانه براى رفع نيازها و آرمان هاى مشترك اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خود به وسيله يك بنگاه اقتصادى با مالكيت مشترك و نظارت مردمى گرد هم مى آيند.

  نحوه بررسی درخواست های تسهيلات

انواع درخواست های متقاضيان به دو بخش درخواست های مستقيم و غيرمستقيم تقسيم بندی ميشود. در خواستهای مستقيم مربوط به افرادی است که راسا به صندوق مراجعه نموده و نسبت به تحويل در خواست و مدارک مورد نياز به صندوق اقدام و يا در سايت ثبت نام مي نمايند و درخواست های غير مستقيم، متقاضيان معرفی شده از طريق نهادهای مختلف می باشند که با عقد تفاهم نامه با صندوق همکاری می کنند و نيز افراد معرفی شده از طرف مقامات ( سفرهای استانی هيات دولت و ساير مقامات کشوری و استانی.(

سقف تسهيلات و نرخ کارمزد صندوق کارآفرینی  امید

 • حداکثر تسهيلات پرداختی به مشاغل خانگی تا مبلغ ۵۰ ميليون ريال می باشد.
 • حداکثر تسهيلات پرداختی به مشاغل خويش فرمايی و خود اشتغالی تا مبلغ ۱۵۰ ميليون ريال می باشد.
 • مدت باز پرداخت تسهيلات اعطايی با احتساب دوره سازندگی و تنفس برای کليه طرح ها اعم از: توليدی، خدماتی و خانگی حداکثر ۵ سال تعيين می گردد.
 • تسهيلات صندوق بسته به نوع کسب و کار به صورت ماهانه، فصلی (سه ماهه) و سالانه با اقساط برابر قابل تقسيط می باشد.
 • دوره تنفس و سازندگی برای مشاغل خانگی حداکثر ۳ ماه، خويش فرمايی ۴ ماه می باشد.
  تبصره: دوره تنفس برای تقسيط فصلی حداکثر سه ماه و تسهيلات با دوره های تقسيط سالانه فاقد دوره تنفس است.
 • تسهيلات صندوق بصورت قرض الحسنه بوده و نرخ کارمزد آن ۴ درصد است.

تبصره: کارمزد دوره تنفس و فواصل پرداخت ها مرحله ای در زمان پرداخت وام اخذ می شود و اصل وام و کارمزد دوره  باز پرداخت به تعداد اقساط تقسيم و بورت اقساط وصول می گردد

تضمينات

تضمينات مورد قبول براي پرداخت تسهيلات صندوق به شرح زير می باشد:
تضمينات مورد نياز برای تسهيلات به ازای هر ۵۰ ميليون ريال يک نفر ضامن کارمند رسمی دارای گواهی کسر حقوق و يا معادل آن مطابق دستور العمل صندوق

 • اخذ چک و سفته معادل ۱۵۰ درصد تسهيلات اعطايی.

تبصره: ظهر چک و سفته می بايست توسط ضامنين امضاء گردد.

نظارت پس از پرداخت

نظارت عبارت است از پايش عملکرد دريافت کننده تسهيلات از نظر اجرای تعهدات مندرج در مدارک مرحله بررسی در خواست و قرارداد فی ما بين (صندوق و فرد) در طول دوره قرارداد که در اشکال زير انجام می گيرد

 • نظارت اوليه
 • نظارت ادواری
 • نظارت بصورت فصلی.

تجارب خود را در دریافت تسهیلات از صندوق کارآفرینی امید ارائه کنید. 

کیش تور
مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
۲۴ نظر

ورود

 • مجید اسفند ۱۳, ۱۳۹۷

  شرکت ما ۱۳ ماه هست که داره فرآیند دریافت وام رو طی می کنه. حداقل ۴ ماه طول می کشه تا طرح تون تایید بشه. ضمانت هم که خودش پروژه است.
  برای ۱۰۰ میلیون وام مجبور شدیم ۲۰۰ میلیون تومن خونه رو ببریم رهن بانک به علاوه اینکه ۱۳۴ میلیون از ضامن چک بدون تاریخ و بدون بابت گرفتن.
  ۸ ماه هست که ۲۰ میلیون پول نقد سپرده گذاری کردیم.
  حداقل ۲ میلیون برای محضر و کارشناسی ملک و تردد به صندوق خرج شده
  الانم متوجه شدیم اسمش ۴٪ هست عملا داریم ۱۲٪ بهره میدیم چون بازپرداخت ۱۰۰ میلیون در ۳ سال شده ۱۳۴ میلیون!
  خلاصه از حرف تا عمل فاصله زیاد هست.

  دوستانی که قصد دارن از این وام‌ها دریافت کنند برنامه ریزی بلندمدت داشته باشند.
  ما که هنوزم وام رو نگرفتیم 😐

 • زینب اسفند ۱۹, ۱۳۹۷

  با سلام
  سال ۹۲ بود که پس از گذشتن از ۷ خان که چه عرض کنم ۷۰ خان رستم با مصیبت و تلاش زیاد موفق شدم وام ده میلیونی از صندوق کارافرینی امید دریافت کنم و اونموقع تو شرایط بحرانی و سختی بودم. گرچه خیلی دشوار بود ولی همین وام کمک خیلی بزرگی بود که تونستم مسیر زندگیم رو عوض کنم و اولین پله های موفقیت رو طی کنم الان خداروشکر کسب وکاری و درامدی دارم که زندگیم رو میچرخونم و اینو مدیون صندوق کارآفرینی امید هستم . فقط اگه بابت ضمانت اینقدر سختگیری نبود خیلی خوب بود . خدا قوت

  • حسن فروردین ۸, ۱۳۹۸

   سلام چکاری انجام دادین لطفن جواب

 • زینب اسفند ۱۹, ۱۳۹۷

  با سلام
  سال ۹۲ بود که پس از گذشتن از ۷ خان که چه عرض کنم ۷۰ خان رستم با مصیبت و تلاش زیاد موفق شدم وام ده میلیونی از صندوق کارافرینی امید دریافت کنم و اونموقع تو شرایط بحرانی و سختی بودم. گرچه خیلی دشوار بود ولی همین وام کمک خیلی بزرگی بود که تونستم مسیر زندگیم رو عوض کنم و اولین پله های موفقیت رو طی کنم الان خداروشکر کسب وکاری و درامدی دارم که زندگیم رو میچرخونم و اینو مدیون صندوق کارآفرینی امید هستم جدیدا هم اس ام اس اومده روی گوشیم که در صورت گرفتن پوز از صندوق مجددا وام بهم تعلق میگیره فقط اگه بابت ضمانت اینقدر سختگیری نبود خیلی خوب بود .باسپاس. خدا قوت

 • جواد شاهوار خرداد ۱۰, ۱۳۹۸

  بنظرم بعید میاد

 • بابک شاهوار خرداد ۱۰, ۱۳۹۸

  شما که نمیخواهید وام بدهید چرا الکی مردم رو مسخره میکنید . داداش پول سهم نفت خودمونو بدید وام نمیخواهیم .۱۰۰۰ سال دیگه با این روش ایران ما ایران نمیشه. لطفا کمی به کشورهای دیگه نگاه کنید در خصوص تخصیص وام به کار آفرینان بعد کمی خجالت بکشید

  • غزل خرداد ۱۸, ۱۳۹۸

   اره به خدا گند زدن به زندگیامون ….. فقط بلدن اختلاسای چند هزار میلیاری کنن مردمو خر فرض کردن اشغالای حروم خوار ،من الان برم دزدی خونه ی یه ادم معمولی سریع پلیسا میفهمن و به هفتاد روش سامورایی گیرمون میندازن بعد چطوری طرف اختلاس خدا تومنی میکنه بعد ک رفت خارج گم و گور شد تازه میفهن اره اختلاس شد…. حالا برا یه وام چند میلیونی عزراییل بنده خدارو میارن جلو چشممون … یعنی چی ک برا هر پنج میلیون یه ضامن میخوان این مسخره بازیا یعنی چی …. من تا الان تو عمرم وام نگرفتم حتی وام ازدواجم فقط بخاطر ضامن حالا اومدم میخوام وام فنی و حرفه ای بگیرم اول ک میگن اصلا امسال ک سال ۹۸ معلوم نیست وامی میدن یا نه بعدم ازین سایت فهمیدم برا هم پنج تومن یه ضامن میخواد، یعنی من بخوام ۵۰ تومن وام بگیرم باید ده تا ضامن بیارم !!!!! من تو یه ضامنش موندم …. خدا لعنتتون کنه با این قوانین مسخرتون … تازه اونم اگر پنجاه تومن بدن ..تورو خدا خودتون یکم فکر کنین ببینین دارین با ما مردم چیکار میکنین فاسدای ظالم

   • سامان تیر ۱, ۱۳۹۸

    ما می خواستیم وام بگیریم اینجوری که همه دوستان میگن پوست همه رو کندن!

 • سعید خرداد ۲۱, ۱۳۹۸

  یعنی چی برا هر۵تومن یه ضامن میخوان مثلا بخوام۱۵ تومن بگیرم ۳تا ضامن از کجا بیارم تو یه دونش موندیم بخدا یعنی چی این کارا بخدا ظلمه در حق مردم

 • علیرضا تیر ۳۱, ۱۳۹۸

  این شرایطی که اینها گذاشتن رو اگه من داشتم به خودی خود شاغل بودم بیکار نبودم دیگه
  چخبرتونه یه وام میخواین بدین همچین شرایط گذاشتین انگار ازدواجی چیزی قراره صورت بگیره:/

 • بابک حضرتی مرداد ۱۲, ۱۳۹۸

  سلام به بانک دروغ آفرین جمهوری اسلامی
  یک بار مااسم نوشتیمو باکلی سرکارموندگی بلاخره ماروخواستن مراجعه کردم وتوضیح دادم که ساحب چندتادستگاه جهت کارچاپ هستم میخوام جایی روبگیرم که کارموتوسعه بدم فردی که کاملامعلوم بودجانمازآب کشیده بود وتسبیح به دست گفت مابه کسایی وام میدیم که دستگاه میخوان بخرن وچیزی ندارن باوجوداینکه کاملاتابلوبود که ..شعر میگه من گفتم باشه ممنون وچندماه بعد فقط محض حال گیری دوباره با روش دیگه ای اسم نوشتمو بازهم رفتم برای سوال جواب پس دادن که واموبرای چی میخوام این سری گفتم صنعت ندارم دستگاهی ندارم ولی کاربلدم میخوام دستگاه بگیرم وجاهم دارم میخوام کسبوکار راه بندازم توجواب گفت(مابه کسایی وام میدیم که دستگاه داشته باشن وکسبوکارداشته باشن بخوان کارشونوگسترش بدن)بماند که چه جوابی بارشون کردم اما عزیزان این راهش نیست شما روزی جواب همه این کثافت کاریاروپس خواهی دادمردم همه محترم هستن شماکه از سرمزرعه یاداخال طویله میای رو صندلی میشینی باید جواب درست به مردم بدی ماها نه مسخره هستیم ونه مثل شما بانک کارآفرین روبه حداقل ۱۰۰۰نفرمن توضیح دادمو گفتم که سرتاپاش ..شعره ودروغه البته خب تواین مملکت بیشترازاین هم انتظاری نیست واوناییم که وام گرفتن باورکنن به بانک مجبوربوده که بهتون بده چون بایدبلاخره آماربده که پولای یامفت کجارفته
  درکل پیگیر نشید و وقت حروم نکنید چون خداشاهده رسمامسخرتون میکنن .اگر دزد هستیدوکلاه بردارو شایدبتونیدوام بگیریدولی اگه انسان هستیدوبفکربهتون وام نمیدن.اوناییم که گرفتن که داستانشونم گفتم وخوش بحالشون.

 • بهنام بقاپور مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

  خوب نامردا من الان ارشد میکانیکم کلی دستگاه مفید اختراع کردم که تولید انبوهش کنم پول دربیارم چرا حتما باید خدمت رفته باشی یا معاف منی که تحصیل میکنم جزو مردم ایران نیستیم یه وام میخوام کارمو راه بندازم چند نفرو ببرم سره کار

 • محسن شهریور ۲, ۱۳۹۸

  وام اشتغتالزایی کجا بود….مملکت ما ازین بهتر نمیشه
  صاحب نداره

 • ثمین مهر ۳۰, ۱۳۹۸

  خدا خیرتون بده که کامنت میذارید.من خیلی از کامنتا استفاده میکنم.ازتون ممنونم و بسیااااار متاسف بابت جامعه ای که دزدبازار شده اون وقت حق مسلم مردم شو نمیده!!!هرکی با رای این مردم بدبخت به هرجا میرسه اولین چیزی که فراموش میکنه اینه که قرار بوده بخاطر همین مردم بیاد وسط گود و از حقشون دفاع کنه!!!این جامعه و مملکت فقط با حضور امام زمان(عج)اصلاح میشه….اللهم عجل لولیک الفرج

 • امیر آبان ۱, ۱۳۹۸

  من ۳۰ میلیون گرفتم ۳سال پیش…جد وآبادمو اوردن جلو چشمم…تازه بعد از اثبات بدبخت بودن و نیاز داشتن و طرح توجیهی و ضامن هایی که باب میلشان باشد باید ۲۰%از پول رو بریزی حسابشون و بعد هم تو سه مرحله پول رو میدن…انگار دارن وام میلیاردی میدن واسه هر مرحله بازرس میاد که تایید کنه…من وسط کار به غلط کردن افتادم رفتم پول نزول کردم پول کثیفشون رو انداختم جلوشون…اتفاقا خیلیم برکت پول نزول از پول اینها بیشتر بود هیچ منتیم سرم نذاشتن

 • سها آبان ۱۱, ۱۳۹۸

  هر ۵میلیون تمن ۱ ضامن کارمند با گواهی حقوق؟؟؟؟ خب راحت بگید وام نمیدیم چرا مردم رو به بازی میگیرین؟ اینجور میخواین کمک کنید جوونا شاغل بشن؟

 • فرشید عرب آذر ۱۲, ۱۳۹۸

  نظر بنده اینه که واقعا برای من که کار آفرین هستم و تا الان ۷۰۰نفر نیروی استند بای جذب کردم و همگی چشمانشون به دست ماست باید بیام و چرندیاتی رو بخونم که باعث میشه ازینکه عضوی ازین سیستم هستم واقعا از خودم بدم بیاد معذرت میخوام از صندوق امید یه وقت ورشکسته نشید خجالت آور نیست واقعا ۵میلیون وام خود اشتغالیتون اصلا تا منزل وام گیرنده میرسه که بخواهد با اون اشتغال هم ایجاد بکنه تازه بخاطرش،هزار تا فیلتر رو عبور کنه اعتبار و آبروش رو واسه ضامن بگذاره وسط واقعا برای ۵یا ۱۵ میلیون آنوقت فاضلاب زاده های پست فطرت میلیارد دلار میلیارد دلارها رو چنان مثل جارو برقی میخورن میره من به شما و مردمم میگم ما را به الطاف شما نیاز نیست شر میرسانید همین فقط سنگ ندارید در کار یک نفر که میخواد برای هموطنانش ایجاد شغل بکنه ایجاد مزاحمت نکنید ۵میلیونهاتونم یه کاسه کنید بدید به سرگروهتون یه جا بخوره لا اقل بجاییش شاید برسه ۵میلیون هههه شرم آور ببخشید اگر حرف حق تلخ است لطفا منتشر کنید بگذارید مردم بخوانند و دل نبودند به این طرحهایی که دولت نااعتدالی و نا امیدی برای بستن دهان مردم مصوب میکند جمع کنید این خان گدا پروری را

 • شهریار آذر ۱۳, ۱۳۹۸

  این همه نوشته. دوکلمه حرف حساب بگید. وام میدید یا نه این همه توضیح نمیخواد بدبد

 • علی آذر ۱۸, ۱۳۹۸

  با عرض سلام به دوستان، تجربه ۶ ساله من میگه لطفا سراغ وام صندوق کار آفرینی امید نرید چون به قطع یقین و تجربه، کاملا دروغ و سر کاریه. اینقد اذیتتون میکنن که پشیمون میشید، اینقد ازتون ضامن میخوان که آدم میگه ولش کن بابا از کجا این همه ضامن بیارم، اینا به هرکی آشنا باشه وام میدن، کجا سال رونق تولید و حمایت از کار آفرینی، همش دروغه، راه باز میکنن واسه دزدیا خودشون حروم زاده ها، خدا ریششون رو قطع کنه

 • امیدزرزا آذر ۲۶, ۱۳۹۸

  داداش مگه با ۵ یا ۱۵ میلیون تومن چیزی میشه خرید یا تولید کرد یا در آمد داشت؟؟ما رو گرفتین به خدا.مگه با ۵ میلیون چه شعلی رو میشه راه انداخت که درآمد داشته باشه؟! فقط یه راهنمایی بکنید ممنون میشم اونم اینه که الان من بخندم به این چرندیات یا گریه کنم به حال ملت و نسل خودمون

 • قربونعلی بهمن ۱۹, ۱۳۹۸

  دوستان برید دنبال وام اقتصاد مقاومتی بسیج واقعا کارشون درست مثل دولت با آدم تا نمی کنند از بانک مهر و سپاه پرداخت میشه بازپرداختش سه ساله است تنفس ندارد ولی سود ۴ درصد واقعی نه ۴ درصد اسمی من ۱۰ میلیون گرفتم دو سال اقساطشو تا الان دادن و در کل۱۱ میلیون و خورده ای باید بدم یک کارگاه قارچ زدم که الان دست کم با شرایط تورم به ۵۰ میلیون تومان ارتقا قیمت داده که همان ۱۱ تومان را بپردازم حداقل ۳۹ میلیون سود کردم. به دولت هیچ اعتمادی نیست چون مشتی …. اند ولی به سپاه واقعا اعتماد کنید من با اعتماد به سپاه موفق به کار شدم.
  روز و شبتون خوش

 • محمد بهمن ۲۱, ۱۳۹۸

  سلام .به بانک ها نقد وارده و خیلی هم زیاد .اما من از بانک کار آفرینی ده میلیون وام گرفتم با یک ضامن و یک برگ چک.خدا یدونه یکهفته ای هم کارم جور شد ،مخلص کلام بانکی ها گناه ندارند اگر از بالا درست باشن بانکی ها از خداشونه کار ما راه بیفته

 • Ali فروردین ۴, ۱۳۹۹

  😂😂من میخواستم۷۰۰میلیون وام بردارم .نوشتن ۵میلیون وام میدیم.پنج میلیون😂😂😂😂.واقعا اینایی که این قانون گذاشتندخجالت نکشیدن.خب اگه باپنج میلیون میشه یه کاری راه انداخت چرا اینهمه بیکارتوجامعه وجود دارد.خاک تو مختون