قدرتمندترین ارتش های جهان در سال ۲۰۱۸؛ جایگاه ایران کجاست؟

قدرتمندترین ارتش های جهان در سال ۲۰۱۸؛ جایگاه ایران کجاست؟

دونالد ترامپ، رییس جمهور جنجالی ایالات متحده در طول دو سال حضور خود در کاخ سفید بودجه ارتش را افزایش داده و تحرکات جدیدی برای تقویت بیش از پیش ارتش کشور انجام داده است که بسیار بیشتر از اقدامات حمایتی باراک اوباما در ۸ سال ریاست خود بر کاخ سفید بوده است. اما ایالات متحده تنها کشوری نیست که قصد تقویت ارتش و کارآیی آن در میدان نبرد را دارد. بین سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ سلاح های بسیار بیشتری نسبت به هر دوره پنج ساله دیگر از سال ۱۹۹۰ تاکنون به خریداران تسلیحات نظامی تحویل داده شد. فروش چنین حجم سنگینی از تسلیحات نظامی نشان از تقویت ارتش ها در سراسر جهان دارد اما مقایسه سر به سر ارتش های جهان کاری بسیار دشوارتر از حد تصور است.

قدرتمندترین ارتش های جهان

در رده بندی های متعددی که در زمینه قدرتمند ترین ارتش های جهان صورت می گیرد از معیارهای متفاوتی استفاده می شود. اما در این میان تنوع سلاح هایی که توسط هر کشور مورد استفاده قرار می گیرند و همچنین تعداد پرسنل نظامی، در کنار جغرافیا، ظرفیت لجستیکی، منابع طبیعی موجود و شرایط صنعتی در این رده بندی ها بیش از هر عامل دیگری مورد تاکید قرار می گیرند. در حالی که کشورهای دارنده سلاح های هسته ای از قدرت نظامی بیشتری برخوردارند اما در این رده بندی ها معمولاً داشتن یا نداشتن زرادخانه هسته ای لحاظ نمی شود. در ادامه این مطلب قصد داریم شما را با ۲۵ کشور که قدرتمندترین ارتش های جهان را دارند آشنا کنیم و در کنار آن استعداد هر یک از بخش های زمینی، دریایی و هوایی در ارتش این کشورها را ارائه خواهیم کرد.

۲۵- الجزایر

قدرتمندترین ارتش های جهان

جمعیت: ۴۰.۲۶۳.۷۱۱ نفر

تعداد پرسنل نظامی: ۷۹۲.۳۵۰ نفر

تعداد پرنده های نظامی: ۵۰۲ فروند

تعداد هواپیماهای جنگی: ۸۹ فروند

تعداد تانک های رزمی: ۲.۴۰۵ دستگاه

استعداد ناوگان دریایی: ۸۵ فروند

بودجه دفاعی: ۱۰.۶ میلیارد دلار

۲۴: عربستان سعودی

قدرتمندترین ارتش های جهان

جمعیت: ۲۸.۱۶۰.۲۷۳ نفر

تعداد پرسنل نظامی: ۲۵۶.۰۰۰ نفر

تعداد پرنده های نظامی: ۷۹۰ فروند

تعداد هواپیماهای جنگی: ۱۷۷ فروند

تعداد تانک های رزمی: ۱.۱۴۲ دستگاه

استعداد ناوگان دریایی: ۵۵ فروند

بودجه دفاعی: ۵۶.۷ میلیارد دلار

بیشتر بخوانید: نگاهی به تصاویر زنان ارتشی کشورهای مختلف جهان در جبهه‌های جنگ

۲۳- کره شمالی

قدرتمندترین ارتش های جهان

جمعیت: ۲۵.۱۱۵.۳۱۱ نفر

تعداد پرسنل نظامی: ۶.۴۴۵.۰۰۰ نفر

تعداد پرنده های نظامی: ۹۴۴ فروند

تعداد هواپیماهای جنگی: ۴۵۸ فروند

تعداد تانک های رزمی: ۵.۰۲۵ دستگاه

استعداد ناوگان دریایی: ۹۶۷ فروند

بودجه دفاعی: ۷.۵ میلیارد دلار

۲۲- استرالیا

قدرتمندترین ارتش های جهان

جمعیت: ۲۲.۹۹۲.۶۵۴ نفر

تعداد پرسنل نظامی: ۸۱.۰۰۰ نفر

تعداد پرنده های نظامی: ۴۶۵ فروند

تعداد هواپیماهای جنگی: ۷۸ فروند

تعداد تانک های رزمی: ۵۹ دستگاه

استعداد ناوگان دریایی: ۴۷ فروند (از جمله دو ناو هواپیمابر)

بودجه دفاعی: ۲۴.۱ میلیارد دلار

۲۱- ایران

قدرتمندترین ارتش های جهان

جمعیت: ۸۲.۸۰۱.۶۳۳ نفر

تعداد پرسنل نظامی: ۹۳۴.۰۰۰ نفر

تعداد پرنده های نظامی: ۴۷۷ فروند

تعداد هواپیماهای جنگی: ۱۳۷ فروند

تعداد تانک های رزمی: ۱.۶۱۶ دستگاه

استعداد ناوگان دریایی: ۳۹۸ فروند

بودجه دفاعی: ۶.۳ میلیارد دلار

۲۰- تایلند

قدرتمندترین ارتش های جهان

جمعیت: ۶۸.۲۰۰.۸۲۴ نفر

تعداد پرسنل نظامی: ۶۲۷.۴۲۵ نفر

تعداد پرنده های نظامی: ۵۵۵ فروند

تعداد هواپیماهای جنگی: ۷۶ فروند

تعداد تانک های رزمی: ۷۳۷ دستگاه

استعداد ناوگان دریایی: ۸۱ فروند (از جمله یک فروند ناو هواپیمابر)

بودجه دفاعی: ۵.۴ میلیارد دلار

۱۹- لهستان

قدرتمندترین ارتش های جهان

جمعیت: ۳۸.۵۲۳.۲۶۱ نفر

تعداد پرسنل نظامی: ۱۸۴.۶۵۰ نفر

تعداد پرنده های نظامی: ۴۶۵ فروند

تعداد هواپیماهای جنگی: ۹۹ فروند

تعداد تانک های رزمی: ۱.۰۶۵ دستگاه

استعداد ناوگان دریایی: ۸۳ فروند

بودجه دفاعی: ۹.۴ میلیارد دلار

بیشتر بخوانید:چرا ارتش عربستان سعودی در مقابل قدرت ایران و متحدانش حرفی برای گفتن ندارد؟

۱۸- تایوان

قدرتمندترین ارتش های جهان

جمعیت: ۲۳.۴۶۴.۷۸۷ نفر

تعداد پرسنل نظامی: ۱.۹۳۲.۵۰۰ نفر

تعداد پرنده های نظامی: ۸۵۰ فروند

تعداد هواپیماهای جنگی: ۲۸۶ فروند

تعداد تانک های رزمی: ۲.۰۰۵ دستگاه

استعداد ناوگان دریایی: ۸۷ فروند

بودجه دفاعی: ۱۰.۷ میلیارد دلار

۱۷- برزیل

قدرتمندترین ارتش های جهان

جمعیت: ۲۰۵.۸۲۳.۶۶۵ نفر

تعداد پرسنل نظامی: ۱.۹۸۷.۰۰۰ نفر

تعداد پرنده های نظامی: ۶۹۷ فروند

تعداد هواپیماهای جنگی: ۴۳ فروند

تعداد تانک های رزمی: ۴۶۹ دستگاه

استعداد ناوگان دریایی: ۱۱۰ فروند

بودجه دفاعی: ۲۴.۵ میلیارد دلار

۱۶- ویتنام

قدرتمندترین ارتش های جهان

جمعیت: ۹۵.۲۶۱.۰۲۱ نفر

تعداد پرسنل نظامی: ۵.۴۸۸.۵۰۰ نفر

تعداد پرنده های نظامی: ۲۷۸ فروند

تعداد هواپیماهای جنگی: ۷۶ فروند

تعداد تانک های رزمی: ۱.۵۴۴ دستگاه

استعداد ناوگان دریایی: ۶۵ فروند

بودجه دفاعی: ۳.۴ میلیارد دلار

۱۵- اسراییل

قدرتمندترین ارتش های جهان

جمعیت: ۸.۱۷۴.۵۲۷ نفر

تعداد پرسنل نظامی: ۷۱۸.۲۵۰ نفر

تعداد پرنده های نظامی: ۶۵۲ فروند

تعداد هواپیماهای جنگی: ۲۴۳ فروند

تعداد تانک های رزمی: ۲.۶۲۰ دستگاه

استعداد ناوگان دریایی: ۶۵ فروند

بودجه دفاعی: ۱۵.۵ میلیارد دلار

۱۴- اندونزی

قدرتمندترین ارتش های جهان

جمعیت: ۲۵۸.۳۱۶.۰۵۱ نفر

تعداد پرسنل نظامی: ۹۷۵.۷۵۰ نفر

تعداد پرنده های نظامی: ۴۴۱ فروند

تعداد هواپیماهای جنگی: ۳۹ فروند

تعداد تانک های رزمی: ۴۱۸ دستگاه

استعداد ناوگان دریایی: ۲۲۱ فروند

بودجه دفاعی: ۶.۹ میلیارد دلار

بیشتر بخوانید: ۸ ارتش جهان که سخت ترین و بیرحمانه ترین قوانین و آموزش ها را دارند

۱۳- پاکستان

قدرتمندترین ارتش های جهان

جمعیت: ۲۰۱.۹۹۵.۵۴۰ نفر

تعداد پرسنل نظامی: ۹۱۹.۰۰۰ نفر

تعداد پرنده های نظامی: ۹۵۱ فروند

تعداد هواپیماهای جنگی: ۳۰۱ فروند

تعداد تانک های رزمی: ۲.۹۲۴ دستگاه

استعداد ناوگان دریایی: ۱۹۷ فروند

بودجه دفاعی: ۷ میلیارد دلار

۱۲- کره جنوبی

قدرتمندترین ارتش های جهان

جمعیت: ۵۰.۹۲۴.۱۷۲ نفر

تعداد پرسنل نظامی: ۵.۸۲۹.۷۵۰ نفر

تعداد پرنده های نظامی: ۱.۴۷۷ فروند

تعداد هواپیماهای جنگی: ۴۰۶ فروند

تعداد تانک های رزمی: ۲.۶۵۴ دستگاه

استعداد ناوگان دریایی: ۱۶۶ فروند (از جمله یک فروند ناو هواپیمابر)

بودجه دفاعی: ۴۳.۸ میلیارد دلار

۱۱- ایتالیا

قدرتمندترین ارتش های جهان

جمعیت: ۶۲.۰۰۷.۵۴۰ نفر

تعداد پرسنل نظامی: ۲۶۷.۵۰۰ نفر

تعداد پرنده های نظامی: ۸۲۲ فروند

تعداد هواپیماهای جنگی: ۷۹ فروند

تعداد تانک های رزمی: ۲۰۰ دستگاه

استعداد ناوگان دریایی: ۱۴۳ فروند (از جمله دو فروند ناو هواپیمابر)

بودجه دفاعی: ۳۴ میلیارد دلار

۱۰- مصر

قدرتمندترین ارتش های جهان

جمعیت: ۹۴.۶۶۶.۹۹۳ نفر

تعداد پرسنل نظامی: ۱.۳۲۹.۲۵۰ نفر

تعداد پرنده های نظامی: ۱.۱۳۲ فروند

تعداد هواپیماهای جنگی: ۳۳۷ فروند

تعداد تانک های رزمی: ۴.۱۱۰ دستگاه

استعداد ناوگان دریایی: ۳۱۹ فروند (از جمله دو ناو هواپیمابر)

بودجه دفاعی: ۴.۴ میلیارد دلار

بیشتر بخوانید: ۱۵ مورد از دردناک ترین و دیوانه وار ترین آموزش های نظامی در میان ارتش های جهان [قسمت اول]

۹- آلمان

قدرتمندترین ارتش های جهان

جمعیت: ۸۰.۷۲۲.۷۹۲ نفر

تعداد پرسنل نظامی: ۲۱۰.۰۰۰ نفر

تعداد پرنده های نظامی: ۶۹۸ فروند

تعداد هواپیماهای جنگی: ۹۲ فروند

تعداد تانک های رزمی: ۵۴۳ دستگاه

استعداد ناوگان دریایی: ۸۱ فروند

بودجه دفاعی: ۳۹.۲ میلیارد دلار

۸- ترکیه

قدرتمندترین ارتش های جهان

جمعیت: ۸۰.۲۷۴.۶۰۴ نفر

تعداد پرسنل نظامی: ۷۴۳.۴۱۵ نفر

تعداد پرنده های نظامی: ۱.۰۱۸ فروند

تعداد هواپیماهای جنگی: ۲۰۷ فروند

تعداد تانک های رزمی: ۲.۴۴۵ دستگاه

استعداد ناوگان دریایی: ۱۹۴ فروند

بودجه دفاعی: ۸.۲ میلیارد دلار

۷- ژاپن

قدرتمندترین ارتش های جهان

جمعیت: ۱۲۶.۷۰۲.۱۳۳ نفر

تعداد پرسنل نظامی: ۳۱۱.۸۷۵ نفر

تعداد پرنده های نظامی: ۱.۵۹۴ فروند

تعداد هواپیماهای جنگی: ۲۸۸ فروند

تعداد تانک های رزمی: ۷۰۰ دستگاه

استعداد ناوگان دریایی: ۱۳۱ فروند (از جمله ۴ ناو هواپیمابر)

بودجه دفاعی: ۴۳.۸ میلیارد دلار

۶- بریتانیا

قدرتمندترین ارتش های جهان

جمعیت: ۶۴.۴۳۰.۴۲۸ نفر

تعداد پرسنل نظامی: ۲۳۲.۶۷۵ نفر

تعداد پرنده های نظامی: ۸۵۶ فروند

تعداد هواپیماهای جنگی: ۸۸ فروند

تعداد تانک های رزمی: ۲۴۹ دستگاه

استعداد ناوگان دریایی: ۷۶ فروند (از جمله ۲ فروند ناو هواپیمابر)

بودجه دفاعی: ۴۵.۷ میلیارد دلار

۵- فرانسه

قدرتمندترین ارتش های جهان

جمعیت: ۶۶.۸۳۶.۱۵۴ نفر

تعداد پرسنل نظامی: ۳۸۷.۶۳۵ نفر

تعداد پرنده های نظامی: ۱.۳۰۵ فروند

تعداد هواپیماهای جنگی: ۲۹۶ فروند

تعداد تانک های رزمی: ۴۰۶ دستگاه

استعداد ناوگان دریایی: ۱۱۸ فروند (از جمله ۴ فروند ناو هواپیمابر)

بودجه دفاعی: ۳۵ میلیارد دلار

بیشتر بخوانید: با تمامی تانک های پیشرفته و مخوف موجود در ارتش روسیه آشنا شوید

۴- هند

قدرتمندترین ارتش های جهان

جمعیت: ۱.۲۶۶.۸۸۳.۵۹۸ نفر

تعداد پرسنل نظامی: ۴.۲۰۷.۲۵۰ نفر

تعداد پرنده های نظامی: ۲.۱۰۲ فروند

تعداد هواپیماهای جنگی: ۶۷۶ فروند

تعداد تانک های رزمی: ۴.۴۲۶ دستگاه

استعداد ناوگان دریایی: ۲۹۵ فروند (از جمله ۳ فروند ناو هواپیمابر)

بودجه دفاعی: ۵۱ میلیارد دلار

۳- چین

قدرتمندترین ارتش های جهان

جمعیت: ۱.۳۷۳.۵۴۱.۲۷۸ نفر

تعداد پرسنل نظامی: ۳.۷۱۲.۵۰۰ نفر

تعداد پرنده های نظامی: ۲.۹۵۵ فروند

تعداد هواپیماهای جنگی: ۱.۲۷۱ فروند

تعداد تانک های رزمی: ۶.۴۵۷ دستگاه

استعداد ناوگان دریایی: ۷۱۴ فروند (از جمله یک فروند ناو هواپیمابر)

بودجه دفاعی: ۱۶۱.۷ میلیارد دلار

۲- روسیه

قدرتمندترین ارتش های جهان

جمعیت: ۱۴۲.۳۳۵.۴۱۵ نفر

تعداد پرسنل نظامی: ۳.۳۷۱.۰۲۷ نفر

تعداد پرنده های نظامی: ۳.۷۹۴ فروند

تعداد هواپیماهای جنگی: ۸۰۶ فروند

تعداد تانک های رزمی: ۲۰.۲۱۶ دستگاه

استعداد ناوگان دریایی: ۳۵۲ فروند (از جمله یک ناو هواپیمابر)

بودجه دفاعی: ۴۴.۶ میلیارد دلار

۱- ایالات متحده

قدرتمندترین ارتش های جهان

جمعیت: ۳۲۳.۹۹۵.۵۲۸ نفر

تعداد پرسنل نظامی: ۲.۳۶۳.۶۷۵ نفر

تعداد پرنده های نظامی: ۱۳.۷۶۲ فروند

تعداد هواپیماهای جنگی: ۲.۲۹۶ فروند

تعداد تانک های رزمی: ۵.۸۸۴ دستگاه

استعداد ناوگان دریایی: ۴۱۵ فروند (از جمله ۱۹ فروند ناو هواپیمابر)

بودجه دفاعی: ۵۸۷.۸ میلیارد دلار

بیشتر بخوانید: هر آن چه که باید در مورد ارتش کره شمالی و تجهیزات نظامی آن بدانید

 

مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
۲۲ نظر

ورود

 • رضا نوری آبان ۱۷, ۱۳۹۷

  عالی بود! نکته جالب اینجاست که کسانی که میگند آلمان و ژاپن ارتش ندارند اصلا! خخخ بیان ببینند جز ۱۰ ارتش برتر جهان هستند المان ۹ و ژاپن ۷ هست.
  منتها فکر کنم در تعداد ناوهای هواپیمابر اشتباهی شده اخه مصر ناو هواپیمابر نداره که یا کره جنوبی و چند کشور دیگر که شک دارم. باز ممنون

  • مهریار آذر ۱۴, ۱۳۹۹

   دوست عزیز تا چند ده سال بعد از جنگ جهانی اجازه فعالیت نداشتند فکر میکنم از سال ۱۹۹۰ به بعد فاالیتها بیشتر شد

 • علی موسوی آبان ۱۷, ۱۳۹۷

  چند وقتیه یه بحث دیگه ایی درباره اثرگذاری و نیشدار بودن ارتشهای دنیا ایجاد شده
  اینکه چه ارتشی خطرناکترینه و حمله به چه کشورایی بیشترین تلفات رو خواهد داشت
  جالبه تو این مقوله ارتش کشورایی مثل سوئیس سوئد فنلاند اتریش خطرناکترین ارتشای دنیا رو دارن
  درباره ارتش این کشورا همینو بگم که این ارتشا با وجودی که صلح جوترین کشورای دنیا هستن ولی تو سطح بین المللی تحت ماموریتای سازمان ملل بیشترین حضور رو دارن. تو مرز کره جنوبی و کره شمالی سوئیس و سوئد حضور دارن تو کشورای افریقایی اتریش و سوئیس و سوئد و کشورای به قولی لی لی پوتی اروپایی شدیدا حضور دارن و تخصصشون اکثرا جنگهای چریکی و مدیریت چنین جنگهاییه. تو جنوب لبنان اتریش شدیدا فعالیت صلحبانی داره
  برا همینه تو جنگ زمستانی روسیه تلفاتی ده بیست برابری نبست به فنلاند داد. یا تو جنگ جهانی دوم المان حتی به سوئد که مملو از مواد معدنی بود حمله نکرد. یا المان وقتی به نروژ و دانمارک حمله کرد روزی نبود که تلفات نده
  یا وقتی ارتش این کشورها وقتی تحت ماموریتهای سازمان ملل به کشورای افریقایی عراق افغانستان اعزام میشن همیشه گردانهای ویژه ی همون کشورا رو تاسیس میکنن که تخصصش فقط و فقط همون کشوره. مثلا زبان اون کشورا رو یاد میگیرن فرهنگ و مردم اون کشورا رو مطالعه میکنن و با تمام زیر و بم این کشورا اشنا میشن

 • Siamak آبان ۱۷, ۱۳۹۷

  ایران جلوی آمریکا پشم هم نیست

  • رضا آبان ۱۷, ۱۳۹۷

   تازه همون ۱۳۰ تا هواپیمای جنگی ایران در بهترین حالت برای ۴۰ سال پیش هست که سوخت همون ها هم از خارج تهیه میشه که اگر اون تحریم بشه عملا ایران نیروی هوایی نداره

  • مهدی فروردین ۹, ۱۳۹۸

   فعلا همین پشمی که شما عرض میکنید امریکا و هم پیمان هاشو با بودجه های کلان داغون کرده و یا جنگ های نیابتی که داره تو منطقه میشه واقعا قصد توهین ندارم ولی خوب یا اطلاعاتتون و تحلیل کمی دارین و یا اینکه متعصبانه به این موضوع نگاه میکنید امیدوارم ایران به جایگاهی برسه که دیگه نیاز نباشه برای اثبات حقیقت قسم و از این حرفا بخوریم

  • Pejman System اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸

   بله درسته ولی دردناک

 • سامان آبان ۱۸, ۱۳۹۷

  عزیزان لطفا واقعیت رو ببینید اگر ایران نیروی هوایی نداره ولی موشک های دوربرد خطرناکی داره در ضمن قدرت ارتش ایران خیلی بیشتر از این حرفهاست وگرنه تا الان چندین بار اسراییل به ایران حمله کرده بود یک از قدرتهای منطقه ایران هست حتی از ترکیه هم قویتره چون وزرات اطلاعات قدرتمندی داره هر کشوری که وزرات اطلاعاتش قوی باشه ارتش اون هم قویه یک دو دوتا چهار تا بکنید ببینید چرا این قدر آمریکا فشار میاره مار وتحریم میکنه ؟ اون هواپیمای RQ را یادتون چطوری کشیدنش پایین ، اون نیروی دریایی آمریکا را یادتون هست گرفتنشون بعد آزادشون کردن ، عزیزان بحث طرفداری یا جنبداری از حکومت نیست واقعیت این است که ارتش + سپاه واقعا قوی هستن وگرنه تا الان همین داعش ایران داغون کرده بود ، واقیعت یک بحث است و تبلیغات بحث دیگر خوب تاریخ جنگ خودمون را مطالعه کنید وببینید چطور رسانه ها تا میتونستند پیروزی ارتش ایران را خیلی کم جلوه می دانند ولی ارتش عراق را چطوری حمایت میکردند آخرش چی شد؟ الان عراق رو ببینید کاملا تحت کنترل ایران هست ، عزیزان واقعیت چیز دیگری است

  • سهیل آبان ۱۸, ۱۳۹۷

   ?????

  • رسول آبان ۱۸, ۱۳۹۷

   واقعیت همینی هست که تو سایت زدن داداش اره تو بحث موشکی قوی هستیم ولی هنوز جزو۵تا هم نشدیم تو جنگ ها نامنظم یا چریکی هم خیلی قوی هستیم که به همین دلیل تونستن جلو داعش بگیرن ولی یه دونه ناو هواپیما بر هم نداریم از همه مهمتر بمب اتم نداریم. نیرو دریایی و هواییمون چهل ساله تقویت نشده عراق که میگید خیلی قوی بود امریکا تو۴۸ ساعت گرفتش

   • هادی آبان ۲۰, ۱۳۹۷

    کاملا موافقم موشکی قوی هستیم چیز های دیگه هیچی نیستیم با این بودجه دفاعی فوق مضخرف حریف هیشکی نیستیم

  • هدایت آبان ۱۹, ۱۳۹۷

   تمام این اتفاقات که شما نام بردید در زمان اوباما اتفاق افتاد.
   که ظاهرا پشت پرده خیلی چیزها بین دموکراتها و روسیه و انگلیس برای ایران اتفاق افتاده.
   در خوشبینانه ترین حالت، ایران جز ۲۵ تای اولی هم قرار نمیگیرد. و این آمار لااقل برای ایران صادق نیست. برای بقیه را نمیدانم. چون ما نیروی دریایی فقط چندتا قایق موتوری هست و نیروی هواییمون چندتا موشک هست که اونم جز نیروی زمینی محسوب میشود. و نیروی زمینیمون چندتا کلاش هست. که در بهترین حالت فقط ۵۰٪ تجهیزاتمون کار میکنه.
   و مردم الان مردم سالهای ۵۹ تا ۶۷ نیستند، که بدون تجهیزات و بدون دلیل خودشون را بازیچه دست پولپرستان و قدرتطلبان کنند. عاقلتر شده اند.

   • طاوس آبان ۲۰, ۱۳۹۷

    نظرت خیلی کارشناسانه و عمیق بود
    مخصوصا اون جمله “نیروی هواییمون چندتا موشک هست که اونم جز نیروی زمینی محسوب میشود.” خیلی عالی بود

  • آرش آبان ۲۰, ۱۳۹۷

   البته دوست عزیز تو جنگ های امروزی با توجه به سپر دفاع موشکی و جدیداً لیزری قدرت موشکی دیگه تعیین کننده نیست نکته دیگه دقت موشکهاس که ایران زیاد تو این زمینه برتری نداره . در مورد اسرائیل هم طبیعتاً هر دو مستقیم به یکدیگه حمله نمیکنن اما تو زمین دیگه مثلاً سوریه اسرائیل بارها به ایران حمله کرده و ایران جوابی نداده . وزارت اطلاعات ربطی به ارتش هم نداره ارتش ها تو جنگ ها هیچ وابستگی به سرویس های جاسوسی ندارن و مستقل خودشون از گرا دادن تا جاسوس های نظامی که دارن عمل میکنن . بحث نیرو دریایی رو کردی !! اونایی که ایران گرفت تعدادی سرباز نگون بخت بودن که مسیر رو گم کرده بودن و اشتباهی وارد آب ایران شده بودن که ایران گرفتشونو باهاشون مانور تبلیغاتی داد . اگه میخوای قدرت دریایی رو بسنجی برو عملیات آخوندک رو یه دور مطالعه کن ببین تو یک روز چه بلایی سر نیرو دریایی ما اوردن . داعش تو کل عمری که داشت یکبار به مناطق شیعه نشین حمله نکرد . به مناطق سنی نشین حمله میکرد چون راه خوبی برای جذب نیرو داشت . اینکه میگی داعش با ۲۰ هزار نیرو به ایران حمله میکرد نشان از نا آگاهی شما دوست عزیز داره . حالا اینکه داعش چرا کلاً با ایران و اسد سر جنگ نداشت و فقط به کردها و مخالفان اسد حمله میکرد یه بحث جداس . عراق یکی از دلایل مهم عقب نشینیهاش شکست هواییش از ایران بود ایران با اف ۱۴ هایی که در اختیار داشت دست بالا رو تو هوا داشت . نیرو هوایی مهمترین بخش ارتشه یک کشوره که متاسفانه ایران تو این زمینه خیلی ضعیفه . نیرو دریایی فوق العاده ضعیفیم و فقط میتونیم رو تعداد پرسنل و قدرت موشکی تکیه کنیم که طبیعتاً در مقابل نیرو هوایی قوی طرف مقابل خیلی ضعف خواهد داشت . اگرم آمریکا به ایران حمله میکنه دلیل بر این نیست که زورش نمیرسه هزینه ای که جنگ ایران برای آمریکا داره میتونه سالها این کشور و با مشکل مالی مواجه کنه طبیعیه که اونها از قدرت مالی و سلطه ای که دارن استفاده میکنن و خیلی راحتم دارن ایران رو ضعیف میکنن پس نیازی به اون همه هزینه نیست . خواهشا هر چیزی که میخواین بگین قبلش مطالعه کنین حرفهای شما همش شعار بود دوست عزیز واقعیت ها رو باید گفت

  • اریا آبان ۲۰, ۱۳۹۷

   کدوم وزارت اطلاعات؟ همون که کل اسناد اتمیش رو با وانت بار زدن بردن اسرائیل؟

 • afshin آبان ۱۸, ۱۳۹۷

  همش اطلاعات اشتباهه

 • Hamze آبان ۲۱, ۱۳۹۷

  عه؟ پس اون ارتش بیست میلیون نفریمون کو؟ حتما تو شمارش نیرو های ایران اشتباه کردین .. بدبخت ترین ملت ملتیه که تاریخ خودشو ندونه که هیچ تازه هی تکرارش کنه .. همین روسیه ای که سنگشو به سینه میزنین در جنگ جهانی اول به کل خاک قسمت شمال غرب کشور تجاوز کردن و کشت و کشتار راه انداختن و بدون دلیل خاصی فقط میکشتن وو خون میریختن .. روسیه بزرگ ترین ننگ رو زده به پیشانیمون ولی بازم سنگشو به سینه میزنیم
  ننگمان باد
  کار به این ندارم کی قویتره کی بدبخت تر ولی اخر سر اونی که این وسط فدا میشن مردم بیگناهن و زن و بچه مردم .. خدا نکنه چیزی پیش بیاد خدا نکنه 🙁

 • فرشاد آبان ۲۱, ۱۳۹۷

  شما فقط بودجه امریکا رو ببین برو تا اخرش….
  بنده اطرافم نظامی زیاده.کسایی که بالای ۵سال تو جنگ با عراق بودن.همه بلا استثنا میگن که قدرت مالی تو جنگ شدیدا تعیین کننده بوده.جاییکه بچه ها از ترس تموم شدن مهمات با ترس و لرز از تجهیزات استفاده میکردن.متاسفانه موقع جنگ،تبلیغات کمکی نمیکنه و برای عمل کردن پوووووول لازمه.از لحاظ تکنولوژی هم که همه اسنادید و میدونید چه خبره.
  درمورد موشکهامون هم،یکی از اساتید دانشگاهیمون با بچه های طراح موشک ارتباط داشت و میگفت که تیم ۱۰نفره نوتبغ ما،موشکی طراحی میکردن بعد یک هفته که ۸درصد خطا داشت،و مشاور روسیشون به تنهایی در ۲روز همون موشک رو با فقط ۳درصد خطا طراحی میکرده.تازه اون روسی بوده.امیدوارم جنگ نشه هیچوقت چون چیزی برای عرضه در عمل نداریم.حرف مهم نیست….

 • damdeok آبان ۲۱, ۱۳۹۷

  این لیست ها و رتبه بندی ها فرمالیته و ویترینیه ؛
  که به اعداد و ارقام نگاه می کنن ؛
  متاسفم برای ایرانیانی که سعی دارن بگن ایرانی هیچی نیست ، واقعا ادم اینقدر هم هیچ و پوچ میشه ؟؟؟
  رتبه بندی حقیقی رو اگر می خواهید ببینید ، به جهان امروز و دور و اطرافمون و دشمنانمون و درگیری های نظامی نگاه کنید ؛
  طلایی ترین جمله اینه : (( اگر این امار و ارقام درست بود ، قطعا تا حالا ما رو خورده بودن )) اگر هنوز هستیم بدونید که اونا اون چیزی که میگن نیستن

  و پند نگیرند جز خردمندان

 • کیارش بهمن ۱, ۱۳۹۷

  کاملا اطلاعات اشتباه بود منبع رو هم مشخص کنید.

  • سد28 اسفند ۱, ۱۳۹۷

   با سلام با توجه به تبلیغات رسانه ای دشمن در ماهواره انتظاری جز این چرت و پرت هایی که نوشتین نیست.اگه کسی قرآن رو قبول داره که تاحالا هیچ نقصی نداشته باید بگم چه بسا گروهی اندک به اذن خدا در مقابل گروهی بسیار به پیروزی رسیدند.شما ها اکثرا درست میگید ایران نسبت به غربی ها تسلیحات خیلی کمی داره اما یادمون نره بهترین مغزها در ایرانند.بعدشم گیریم شکست بخوریم.با این وجود شهادت برای وطن افتخار آفرین است.

 • مهدی فروردین ۹, ۱۳۹۸

  راستی منبع این امار از کجاست الان وبسایت globalfirepower_com و چندین سایت دیگه رتبه ایران رو بدون در نظر گرفتن سپاهخیلی کم تر از این در نظر گرفتند یعنی رتبه ۱۳ و ۱۴ این امار قدیمی هست