آشنایی با سهام شرکت‌های ماشین‌آلات و تجهیزات در بورس ایران

آشنایی با سهام شرکت‌های ماشین‌آلات و تجهیزات در بورس ایران

بورس ایران در سال ۹۷ حدود ۸۰ درصد رشد را تا آذر ماه تجربه کرد و ارائه عرضه اولیه های مختلف از پارس تا کگهر، کام میلیون ها هموطن سهامدار را شیرین نمود. فعالیت در بازار سرمایه، نیاز به کد بورس دارد. اکنون حدود ۱۰ درصد جامعه ایران، کد بورس دارند و می توانند از طریق  ۱۰۸ کارگزاری رسمی سازمان بورس، دسترسی معاملات آنلاین بگیرند و نسبت به خرید و فروش سهام اقدام کنند. اگر هم بورس باز نیستید، از طریق صندوق های سرمایه گذاری، وارد بازار سرمایه شوید. در سال ۹۷ شاهد رشد چشمگیر برخی از سهام بودیم. مثل سهم انرژی ۳ که پس از ورود نفت به معاملات بورسی، ظرف ۷ ماه با ۸۰۰ درصد رشد همراه شد.

یکی از گروه‌های معاملاتی در بازار بورس ایران که به گفته بعضی از تحلیلگران، در کف قیمتی هستند، سهام شرکت های ماشین آلات و تجهیزات بوده که در این گفتار به بررسی قیمت و مشخصات آن میپردازیم. با سرویس دانستنی‌های روزیاتو همراه باشید.

لسرما-شرکت سرما آفرین

این سهم، یکی از شرکت های گروه تجهیزاتی است که تولید کننده محصولات سرمایشی بوده و ۱۴۸ میلیون سهم دارد که ۵۷ درصد آن شناور است. از آذر ۹۶ تا آذر ۹۷، این سهم بین ۲۲۴ تومن و ۴۵۶ تومان در نوسان بوده است. اکثریت سهام، در اختیار حقیقی است.

وضعیت نماد لسرما در بازار بورس ایران در آذر ماه ۹۷.

تکمبا- کمباین سازی ایران

شرکت کمباین سازی ایران از شرکت های گروه تهیزاتی بازار بورس ایران است که ۱.۷ میلیون سهم داشته و ۲۷ درصد سهام آن شناور می باشد. ظرف آذر ۹۶ و آذر ۹۷، در  قیمت ۶۴ تا ۱۶۸  تومان در نوسان بوده است. ۷۲ درصد سهام کمباین سازی ایران در اختیار آستان قدس رضوی است.

قیمت سهم تکمبا آذر ۹۷

تکشا- گسترش صنایع وخدمات کشاورزی

در بازار دوم بورس ایران، شرکت تکشا را داریم که ۱۰۹ میلیون سهم داشته و ۲۵ درصد آن شناور است. از  آذر ۹۶ تا آذر ۹۷ قیمت از ۲۶۲ تومان به ۵۷۰ تومان رسیده است. موسسه اندوخته شاهد و شرکت ذخیره شاهد، سهامداران اکثریت این سهم هستند.

بورس

قیمت تکشا در آذر ۹۷

لبوتان-گروه صنعتی بوتان

شرکت مطرح بوتان، بیش از ۷۰۰ میلیون سهم داشته و ۱۵ درصد آن شناور است. از آذر ۹۶ تا آذر ۹۷ قیمت هر سهم بوتان از ۲۷۸ تومان به ۹۳۶ تومان رسیده است. شرکت بوتان و سرمایه گذاری ملی ایران، سهامدار اکثریت این شرکت هستند.

لبوتان در آذر ۹۷

تکنو-شرکت تکنوتار

شرکت تکنو از دیگر شرکت های فعال در گروه تجهیزاتی بورس ایران است. ۱۶۰ میلیون سهم داشته و ۴۲ درصد آن شناور است. قیمت تکنو از آذر ۹۶ تا آذر ۹۷ در بازه ۱۸۱ تومان تا ۵۱۰ تومان در نوسان بوده است. مجتمع اقتصادی امام خمینی، سهامدار اکثریت این شرکت است.

قیمت تکنو در آذر ۹۷

تمحرکه-ماشین سازی نیرومحرکه

نماد تمحرکه، ۱۲۱ میلیون سهم داشته که ۴۴ درصد آن شناور است. قیمت از آذر ۹۶ تا آذر ۹۷ بین ۱۲۰ تومان تا ۲۴۲ تومان در نوسان بوده است. شرکت سرمایه گذاری ملی ایران و یک شخص حقیقی، سهامدار اکثریت هستند.

تمحرکه در آذر ۹۷

تایرا-تراکتورسازی ایران

شرکت تایرا، ۱.۸ میلیارد سهم در بازار بورس ایران داشته و ۲۸ درصد آن شناور است. قیمت سهم از آذر ۹۶ تا آذر ۹۷ در بازه ۲۲۳ تومان و ۴۴۸ تومان در نوسان بوده است. شرکت گروه بهمن و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران و شرکت سرمایه گذاری توسعه نوردنا، سهامدار اکثریت این سهم هستند.

تایرا در آذر ۹۷

خصدرا-صنایع دریایی ایران

از جنجالی ترین شرکت های بورس ایران است که قیمتش ظرف ۱ دهه اخیر، ۳۰ برابر افزایش یافته است. بیش از یک دهه است که شرکت صنایع دریایی ایران، تجددید ارزیابی دارایی نشده است و ۱.۵ میلیارد سهم دارد. شرکت مهندسی پترو تدبیر پارس و شرکت شهریار مستان و شرکت پترو پایدار ایرانیان و یک شخص حقیقی، سهامدار اکثریت سهم صدرا در بورس هستند.

قیمت صدرا در آذر ماه ۹۷

فاذر-صنایع آذرآب اراک

آخرین سهم تجهیزاتی که معرفی میکنیم و ارزش سرمایه گذاری بلند مدت دارد، فاذر است. ۱ میلیارد سهم داشته و ۵۴ درصد سهام شناور  است. مدت ها بسته بوده و در یک سال اخیر با ۱۰۰ درصد رشد مواجه شد. صندوق رفاه و تامین آتیه و صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی و شرکت بانک انصار، سهامداران اکثریت آذرآب هستند.

بورس ایران

فاذر در آذر ۹۷

حتما بخوانید: ۷۰ اصل مهم در سرمایه گذاری در بورس ایران

مطالب مرتبط
بدون نظر

ورود