منابع و سرفصل های کارشناسی ارشد تاریخ عمومی جهان

فرصت های تحصیلی با بورس در رشته تاریخ در اسکاندیناوی

منابع و سرفصل های کارشناسی ارشد تاریخ عمومی جهان

تاریخ عمومی جهان از جمله رشته های پر طرفدار در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا بوده که شما را با تاریخ معاصر و کهن جهان آشنا می کند و این اشراف اطلاعاتی سبب می شود تا شما بتوانید به عنوان محقق تاریخ در سازمان ها و موسسات تحقیقاتی و مطالعاتی  و آموزشی در داخل و خارج از کشور مشغول  به کار شوید. یکی از رشته هایی که در آزمون کارشناسی ارشد علوم انسانی در گروه تاریخ میتوان انتخاب کرد، گرایش تاریخ عمومی جهان است. این گرایش یکی از گرایش های ۹ گانه است که میتوان در زیر گروه تاریخ ادامه تحصیل داد. دیگر گرایش های تاریخ را در فهرست زیر مشاهده می کنید که در سرویس دانستنی ها و دانشگاهی روزیاتو جزییات بیشتری از ان را ارائه کرده ایم.

 • کارشناسی ارشد تاریخ گرایش تاریخ ایران باستان
 • کارشناسی ارشد تاریخ گراش تاریخ انقلاب اسلامی
 • کارشناسی ارشد تاریخ گرایش تاریخ اسلام
 • کارشناسی ارشد تاریخ گرایش مطالعات خلیج فارس
 • کارشناسی ارشد تاریخ گرایش اسناد و مدارک آرشیوی و نسخه شناسی
 • کارشناسی ارشد تاریخ گرایش مطالعات آسیای مرکز و قفقاز
 • کارشناسی ارشد تاریخ گرایش تاریخ تشیع

اگر شما دانشجوی گرامی خواستار تحصیل در این گرایش ها در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور هستید و با پرسشی روبرو شدید، سوالات خود را به صورت کامنت در اختیار کارشناسان روزیاتو قرار دهید. در گزارش امروز با ما همراه باشید.

سوالات متداول برای علاقمندان به تحصیل در رشته تاریخ عومی جهان

 • آیا با ضرایب و درصدهای قبولی و تراز پذیرفته شدگان این گرایش در آزمون های سال قبل آشنایی دارید؟
 • آیا به عنوان فارغ التحصیل رشته های فنی و مهندسی قصد تحصیل در رشته تاریخ عمومی جهان را دارید؟
 • آیا به عنوان دانش اموخته رشته های علوم انسانی قصد تحصیل در رشته تاریخ عمومی جهان را دارید؟
 • آیا با فرصت های کارآموزی دانشجویان این رشته در موزه های کشور آشناییت دارید؟
 • آیا قصد ادامه تحصیل در رشته دکترا تاریخ عمومی جهان دارید؟
 • آیا میخواهید از فرصت های بورسیه تحصیلی دانشگاه های جهان در حوزه تاریخ عمومی جهان استفاده کنید؟
 • آیا قصد ادامه تحصیل در رشته دکترا تاریخ عمومی جهان در دانشگاه های آمریکای شمالی دارید؟
 • آیا قصد ادامه تحصیل در رشته تاریخ عمومی جهان در دانشگاه های اروپا دارید؟
 • آیا با فرصت های تحصیلی و کاراموزی تحصیل در رشته تاریخ عمومی جهان در دانشگاه های آسیا آشنا هستید؟
 • آیا میخواهید با دانش اموختگان این رشته تعامل کنید؟
 • آیا با منابع و کتاب های به روز این رشته در داخل و خارج از کشور آشنا هستید؟

کتاب تاریخ جهان نوشته ارنست گامبریج و کتاب تاریخ فرهنگ ایران نوشته جمال انصاری

کتاب تاریخ ایران و کتاب تاریخچه نفت برای دانشجویان رشته تاریخ عمومی جهان مناسب است

کتاب تاریخ آمریکا از نشر آمه تا سال ۲۰۰۱ میلادی کتاب خوبی برای بررسی تاریخ آمریکای شمالی است

کتاب تاریخ مستطاب آمریکا، نقدی بر سیاست های آمریکا در عصر معاصر است

کتاب تاریخ اروپا از آغاز تا پایان قرن بیستم میلادی

کتاب تاریخ اسلام در آفریقای سده های میانی

کتاب تاریخ عمومی جهان نوشته کریس هارمن

ضرایب آزمون کارشناسی ارشد تاریخ

 • زبان تخصصی ضریب ۲
 • عربی ضریب ۲
 • تاریخ ایران قبل از اسلام ضریب ۱
 • تاریخ اسلام ضریب ۱
 • تاریخ ایران پس از اسلام ضریب ۲

فهرست دروس اصلی کارشناسی ارشد تاریخ

 • شناخت روش های تحقیق در تاریخ
 • نقد و بررسی متون تاریخ
 • فلسفه تاریخ
 • زبان عربی
 • شناسایی و مطالعه اسناد و کتیبه ها
 • کلیات تاریخ ایران قبل از اسلام
 • کلیات تاریخ ایران بعد از اسلام
 • بررسی جنبش های مردمی یکصد سال اخیر ایران
 • تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی
 • زبان خارجی با تکیه بر ترجمه متون تاریخی

سرفصل دروس تخصصی گرایش تاریخ عمومی جهان

 • مبانی تاریخ تمدن
 • مطالعه و بررسی تاریخ اروپا در عصر باستان
 • مطالعه و بررسی تاریخ اروپا در قرون وسطی
 • مطالعه و بررسی تحولات سیاسی و اجتماعی اروپا از عصر رنسانی تا پایان قرون جدید
 • مطالعه و بررسی تاریخ معاصر اروپا از انقلاب کبیر فرانسه تا پایان قرن نوزدهم
 • مطالعه و بررسی تاریخ قرن بیستم میلاد

سرفصل درس مبانی تاریخ تمدن

 • معنای لغوی تمدن در زبان های گوناگون
 • تعاریف تمدن
 • رابطه تمدن با فرهنگ
 • عوامل پیدایش تمدن
 • محیط
 • انواع محیط
 • نژاد
 • کار
 • عوامل موثر در تقی یا انحطاط تمدن ها
 • عوامل داخلی و خارجی
 • انواع تمدن ها
 • مراحل و منازل اصلی تمدن بشری
 • نقش و ابزار و فنون در تاریخ تمدن
 • جایگاه تمدن های اسلامی و غربی
 • نظریه های دوری و خطی در تاریخ جهانی
 • نظریه ترکیبی در تاریخ تمدن

سرفصل درس تاریخ اروپا در ایران باستان

 • موقعیت جغرافیایی اروپا برای تماس با خاورمیانه باستان
 • تمدن های خاورمیانه باستان و تقدم زمانی ان ها بر تمدن اروپا
 • چگونگی انتقال دستاوردهای تمدن های خاورمیانه باستان به اروپا
 • اقوام ساکن در اروپا قبل از ورود به هند و اروپا
 • یونان قبل از ورود به اقوام هند و اروپایی
 • عصر هومر
 • تاریخ سیاسی یونان باستان
 • طبقات در یونان باستان
 • هنر و معماری یونانی
 • فلسفه و علوم یونان
 • یونیان و غیر یونانی ها

سرفصل درس مطالعه و بررسی تاریخ اروپا در عصر قرون وسطی

 • نتایج سقوط روم برای اروپا
 • اقوام مهاجمی که پس از سقوط روم در اروپا مستقر شدند
 • موقعیت کلیسا پس از سقوط روم
 • تلاش های بیزانس برای دستیابی به میراث های روم
 • تکوین اروپای قرون وسطی
 • پیدایش دولت فرانک
 • رابطه دولت و کلیسا در عصر فرانکها

سرفصل درس مطالعه و بررسی تحولات سیاسی و اجتماعی اروپا در عصر رنسانس

 • معنا و مفهوم رنسانس
 • رنسانس چگونه اغاز شد
 • نخستین پیدایش رنسان
 • نقش عوامل اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در پیدایش رنسانس
 • ادوار ومراحل رنسانس
 • اخلاق و اندیشه در عصر رنسانس
 • تاثیرات رنسانس بر ایتالیا
 • اندیشه سیاسی در عصر رنسانس
 • نقاشان و نویسندگان بزرگ عصر رنسانس
 • خصوصیات نقاشی عصر رنسانس
 • معماری عصر رنسانس
 • پایان رنسانس
 • رنسانس در اسپانیا و آلمان
 • نتایج تعملیات لوتروکالون از نظر رشد سرمایه داری
 • پیدایش کلیساهای ملی در انگلستان و فرانسه
 • نهضت ضد رفورم

سرفصل درس مطالعه و بررسی تاریخ معاصر اروپا از انقلاب کبیر فرانسه تا پایان قرن ۱۹

هدف از این درس مطالعه و بررسی انتقادی تحولات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی اروپا در دوره معاصر و بررسی ریشه های انقلاب کبیر فرانسه وتاثیرات آن در تحولات اروپا و مطالعه انتقادی تحولات انگلستان در این دوره است.

سرفصل درس مطالعه و تاریخ قرن بیستم میلادی

هدف از این درس، مطالعه و بررسی تحولات اروپا در قرن بیستم، دسته بندی های این دوره، مطالعه انتقادی بحران های جهانی در قرن ششم، ریشه های انتقادی جنگ های بزرگ قرن بیستم و مطالعه تحولات فکری و اقتصادی جهان در قرن بیستم است.

 • چگونگی آغاز دوره صلح مسلح در تاریخ اروپا
 • کشمکش های دولت های اروپایی در دوره صلح مسلح
 • رقابت های مستمعراتی میان دول اروپایی
 • مناطق بحران خیز در سالهای قبل از جنگ جهانی اول
 • بحران های باکان و علل آن
 • چگونگی دسته بندی های دول قبل از جنگ جهانی اول
 • روسیه و فرانسه و انگلیس از رقابت تا اتحاد
 • چگونگی آغاز جنگ جهانی اول و گسترش آن
 • جنگ جهانی اول در اروپا
 • نتایج جنگ جهانی اول
 • بحران در دولت های اروپایی
 • پیدایش فاشیسم در اروپا
 • مساله کمونیسم در شوروی و اروپا
 • کشورهای قرنطینه
 • پیامان های لوکارنو
 • مساله غرامات و وام های دوران جنگ
تاریخ عمومی جهان

فرصت تحصیل در رشته دکترا تاریخ عمومی جهان در دانشگاه معتبر استکهلم سوئد

فرصت تحصیلی در رشته دکتر تاریخ در دانشگاه معتبر اسلو نروژ

دانشجویان گرامی اگر خواهان تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا تاریخ عمومی جهان هستید، از فرصت های تحصیلی با بورس در دانشگاههای مختلف دنیا در حوزه تاریخ عمومی جهان استفاده کنید.

 • برای تحصیل در گرایش های تاریخ در دانشگاه های آمریکای شمالی، در اختیار داشتن GRE با نمره VERBAL ۱۶۰ به بالا از ۱۷۰ الزامی است.
 • برای تحصیل با بورس بالا میتوانید در رشته دکترا تاریخ، دانشگاه اسلو نروژ را در نظر داشته باشید.
 • اگر قصد تحصیل در خارج از کشور در حوزه تاریخ را دارید، حتما حداقل ۱ مقاله در ژورنال های ISI منتشر کنید.
 • بهترین راه برای آشنایی با اساتید بین المللی حوزه تاریخ، شرکت در کنفرانس های بین المللی این رشته است. اطلاعات بیشتر را در این سایت مشاهده کنید.
 • تحصیل در مقطع دکترا در گرایش های مختلف HISTORY در سوئد و نروژ برای ایرانیان رایگان است.

دیجیاتو
۳ نظر

ورود

 • امیر بدیری فروردین ۳۱, ۱۳۹۹

  چرا در ایران رشته تاریخ جهان در مقطع دکترا وجود ندارد؟؟

 • امیر بدیری اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۹

  چرا در ایران رشته تاریخ جهان در مقطع دکترا وجود ندارد؟؟
  چرا به این سئوال جواب نمیدین؟؟

  • علی زمانی اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۹

   از دانشگاه تهران سوال کنید.
   برای تحصیل در این رشته در خارج از کشور، آیلتس نیاز دارید