تحلیلی بر حقوق و دستمزد و بیمه کارگران در سال ۹۸

حداقل حقوق کارگران در سال ۱۳۹۸: ۱.۵ میلیون تومان

تحلیلی بر حقوق و دستمزد و بیمه کارگران در سال ۹۸

شورای عالی حقوق و دستمزد که مرجع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران در هر سال است، حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال نود و هشت را با بیش از ۳۰ درصد افزایش به نسبت سال ۹۷، رقم ۱۵ میلیون و ۱۶۰ هزار ریال اعلام کرد. پس از جلسات متعدد با نمایندگان کارگری و کارفرمایی و با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رقم قطعی حقوق و دستمزد سال نود و هشت، مشخص شد تا تکلیف کارگران و کارفرمایان مشخص شود. این مبلغ، پایه حقوق است و بر اساس آن، کف پرداخت حق بیمه بیمه پردازان اختیاری و اجباری، مشخص می شود.

دویست و هشتاد و دومین جلسه شورای عالی کار بعد از نشستی چند ساعته که از عصر ۲۷ اسفند ماه۹۷ آغاز شد، تصمیم به افزایش حداقل دستمزد کارگران از یک میلیون و ۱۱۴ هزار تومان سال گذشته به یک میلیون و ۵۱۶ هزار تومان در سال ۹۸ گرفتند.

همچنین حق بن با افزایش ۸۰ هزار تومانی از ۱۱۰هزار تومان در سال۹۷ به ۱۹۰ هزار تومان در سال ۹۸ رسید. پایه سنواتی با افزایش ۱۹ هزار تومانی به ۷۰۰۰۰هزار تومان رسید. حق مسکن هم ۱۰۰ هزار تومان شد.

در جلسه شورای عالی کار در اسفند ماه ۹۶، دستمزد حداقلی‌بگیران در اسفند ماه سال ۹۶ با افزایش ۱۸۱هزار و ۳۳۶ تومانی به یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۷ تومان رسیده بود. اما دستمزد سایر کارگران که حقوق پایه آنها در سال ۹۶ بیشتر از ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان بوده است، در گروه «سایر سطوح مزدی» قرار می‌گیرند. دستمزد «سایر سطوح مزدی» به‌صورت ترکیبی از «درصد» و «رقم ثابت» تعیین شد، به این ترتیب که علاوه بر افزایش ۱۰.۴ درصد نسبت به پایه حقوق ۹۶، رقم ثابت ۸۴ هزار و ۶۲۴ تومان به مزد پایه این گروه از کارگران اضافه شد.

با این افزایش حداقل حقوق پایه کارگران در سال ۹۸، بیمه پردازان خویش فرما (اختیاری) بایستی بین ۴۵۰ تا ۵۴۰ هزار تومان در ماه باشد که به نسبت سال قبلی که ۳۷۰ هزار تومان بود، ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش نشان می دهد. افزایش حق بیمه برای بیمه پرداز اختیاری کمی در سال ۹۸  سخت است. اما خیلی تفاوتی برای بیمه پرداز اجباری نکرده است.

  • حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۸ به صورت روزانه: ۵۰۵ هزار و ۶۲۷ ریال
  • حداقل دستمزد ماهیانه کارگران در سال ۱۳۹۸: ۱۵ میلیون و ۱۶۸ هزار ریال
  • حق اولاد دو فرزند: ۳ میلیون و ۳۳ هزار ریال
  • پایه سنواتی: ۷۰۰ هزار ریال
  • حق مسکن: ۱ میلیون ریال
  • بن کارگری: ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال
  • میزان افزایش حقوق سایر سطوح دستمزدی: ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار ریال +۱۳ درصد

بدون نظر

ورود