چرا تقاضا برای «بازنشستگی پیش از موعد» افزایش یافته است؟

تهدید تامین اجتماعی با روند صعودی بازنشستگی پیش از موعد

چرا تقاضا برای «بازنشستگی پیش از موعد» افزایش یافته است؟

بازنشستگی پیش از موعد یعنی این که شما قبل از رسیدن به سن و تکمیل سابقه ۳۰ ساله برای بازنشستگی، به هر دلیلی که قانون اجازه می دهد، تقاضای بازنشستگی کرده و پیش از موعد مقرر، به جمع بازنشسته ها اضافه شوید و مستمری ماهانه بر اساس سوابق بیمه پردازی دریافت کنید.

هزینه یک ماه بیمه پردازی تامین اجتماعی برای بیمه پرداز خویش فرما، ۵۶۰ هزار تومان در سال ۹۸ است که بر اساس حداقل حقوق پایه کارگران است. برای بیمه پرداز اجباری، ۷ درصد این مبلغ است. معمولا درخواست بازنشستگی پیش از موعد برای بیمه پرداز خویش فرما و اختیاری است. روند تقاضا برای بازنشستگی پیش از موعد در حال افزایش است و این صندوق تامین اجتماعی را تهدید می کند.

چرا که دریافتی ها را کاهش می دهد. استان های غربی کشور که اشتغال در انجا ضیف است، در صدر تقاضا برای بازنشستگی پیش از موعد هستند. هر چقدر اوضاع کسب و کار بد شود، اشتیاق به بیمه پردازی کاهش یافته و شاهد روند صعودی درخواست تقاضای بازنشستگی پیش از موعد خواهیم بود.

محمد حسن زدا، سرپرست سازمان تامین اجتماعی، اخیرا در صفحه اینستاگرام خود در این باره نوشت: بی توجهی به اصول و قواعد بیمه‌ای در اداره صندوق های تامین اجتماعی از مهمترین عوامل از بین رفتن تعادل میان منابع و مصارف است. وی افزود: تصویب قوانین بدون توجه به این اصول، موجب پیری زودرس صندوق می‌شود. اطلاعات این پوستر حاوی موارد مهمی است.

شمار بازنشستگان عادی ۹۵۹ هزار و ۳۴۹ نفر است که ۵۴ درصد بازنشستگان را شامل می‌شود. شمار بازنشستگان پیش از موعد ۸۱۳ هزار و ۷۴۵ نفر است که ۴۶ درصد کل بازنشستگان را در برمی‌گیرد. متوسط سن بازنشستگی ۲۴.۲ سال است، در حالی که متوسط سن بازنشستگی پیش از موعد ۲۰.۱ سال است. غرب ایران مرکز کم سابقه‌ها و استان‌های قزوین و مرکزی در راس قرار دارند.

بازنشستگی پیش از موعد
برای این که بازنشستگی امن و سوابق کاملی داشته باشید، سوابق ماهانه خود را در سامانه سوابق تامین اجتماعی هر ماه چک کنید. گاها کارفرمایان، سهوا، در رد کردن لیست بیمه پرسنل، اشتباهاتی مرتکب می شوند

گروه اول – پیش از موعدها

  •  متوسط سابقه (بیمه‌پردازی) ۲۰.۱سال با ۵ سال سنوات ارفاقی: متوسط سن افرادی که ۳۰ تا ۳۴ سال سابقه داشته اند، ۴۹  سال است. ( برای این گروه از بازنشستگان حدود ۵ سال سنوات ارفاقی لحاظ شده است).
  •  بازنشسته‌های ۴۹ ساله: ۳۷ درصد بازنشستگان پیش از موعد مرد با داشتن ۳۰ تا ۳۴ سال سابقه و با ۴۹ سال سن (به طور متوسط) بازنشسته شده اند.
  •  زنان، ۶۱ درصد بازنشسته‌ها: ۶۱ درصد بازنشستگان پیش از موعد با داشتن ۱۰ تا ۱۴ سال سابقه و با ۵۸ سال سن (به طور متوسط) بازنشسته شده‌اند.

غرب ایران مرکز کم سابقه‌ها

سهم بازنشستگی پیش از موعد ۱۰ تا ۱۴ سال سابقه در ۵ اداره کل چهارمحال و بختیاری، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد و همدان بیش از ۵۰ درصد است که بیشترین آن مربوط به اداره کل چهارمحال و بختیاری با ۷۱ درصد سهم است.  قزوین و مرکزی در راس هرم است. سهم بازنشستگی پیش از موعد با ۳۰ تا ۳۴ سال سابقه در دو اداره کل قزوین و مرکزی حدود ۵۰ درصد است.

 پنج استان پیش از موعد خیز

سهم بازنشستگی با ۳۵ سال سابقه و بیشتر در ۵ اداره کل خوزستان، قزوین، یزد، سمنان و کرمان بیش از ۳۰ درصد است که بیشترین آن مربوط به اداره کل خوزستان با ۴۴ درصد سهم است.

گروه دوم- بازنشستگان عادی

در مقابل گروه پیش از موعدها، بازنشستگان عادی هستند که متوسط سابقه ۲۴.۱ سال است.

  • سهم سوابق ۳۰ تا ۳۴ سال، ۳۹ درصد است که بیش از نیمی از این گروه دارای ۳۰ سال سابقه بوده‌اند. پس از آن سوابق ۲۰ تا ۲۴ سال با داشتن سهم ۲۳ درصدی بیشترین فراوانی را دارا هستند.
  • متوسط سن برقراری بازنشستگی با ۳۰ تا ۳۴ سال سابقه ۵۵ سال است.
  • ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی: بیشترین متوسط سن برقراری مربوط به افرادی است که ۱۰ تا ۱۴ سال سابقه داشته‌اند که عمدتا مشمولان مقررات ۷۶ قانون تامین اجتماعی بوده اند.
  •  بازنشستگان مرد: ۴۲ درصد بازنشستگان مرد با ۳۰ تا ۳۴ سال سابقه بازنشسته شده‌اند.
  •  بازنشستگان زن: ۵۳ درصد بازنشستگان زن با داشتن ۲۰ تا ۲۴ سال سابقه بازنشسته‌ شده‌اند.

دیجیاتو
بدون نظر

ورود