اعتیاد به رسانه های اجتماعی؛ ۲۵ سلبریتی که بیشترین حضور را در توئیتر و اینستاگرام دارند

اعتیاد به رسانه های اجتماعی؛ ۲۵ سلبریتی که بیشترین حضور را در توئیتر و اینستاگرام دارند

بسیاری از ما ساعت ها وقت خود را در روز بی هدف در حال بالا و پایین کردن پست ها در رسانه های اجتماعی هستیم اما ما تنها کسانی نیستیم که مرتکب چنین عمل اعتیاد آور و تقریباً بیفایده شده ایم زیرا سلبریتی های مشهور نیز شرایط مشابهی داشته و دستکم در این عرصه مانند ما هستند. سلبریتی ها معمولاً تعداد بسیار زیادی فالوور دارند و به همین دلیل باید همواره اطلاعات روزآمد شده در مورد زندگی روزانه خود را در این پلتفرم های اجتماعی قرار داده و از آن ها برای به اشتراک گذاشتن اخبار در مورد پروژه ها و محصولات جدید خود استفاده نمایند. برای بسیاری از سلبریتی ها، رسانه های اجتماعی بهترین و راحت ترین ابزار برای تعامل با طرفداران است. در ادامه این مطلب قصد داریم که شما را با سلبریتی هایی که بیش از دیگران به رسانه های اجتماعی اعتیاد داشته و حضور فعال تری در این عرصه دارند آشنا کنیم.

۲۵- کانر مک گرگور

رسانه های اجتماعی سلبریتی ها

تعداد متوسط پست های ماهانه در رسانه های اجتماعی: ۱۰۲ پست

تعداد فالوورهای اینستاگرام: ۳۱ میلیون نفر

تعداد متوسط پست های ماهانه اینستاگرامی: ۲۵ پست

تعداد فالوورهای توئیتر: ۸ میلیون

تعداد متوسط پست های ماهانه توئیتری: ۷۷ پست

۲۴- کریس براون

رسانه های اجتماعی سلبریتی ها

تعداد متوسط پست های ماهانه در رسانه های اجتماعی: ۱۰۵ پست

تعداد فالوورهای اینستاگرام: ۵۴ میلیون نفر

تعداد متوسط پست های ماهانه اینستاگرامی: ۶۷ پست

تعداد فالوورهای توئیتر: ۳۰ میلیون

تعداد متوسط پست های ماهانه توئیتری: ۳۷ پست

۲۳- کارا دلوین

رسانه های اجتماعی سلبریتی ها

تعداد متوسط پست های ماهانه در رسانه های اجتماعی: ۱۱۳ پست

تعداد فالوورهای اینستاگرام: ۴۲ میلیون نفر

تعداد متوسط پست های ماهانه اینستاگرامی: ۳۸ پست

تعداد فالوورهای توئیتر: ۱۰ میلیون

تعداد متوسط پست های ماهانه توئیتری: ۷۵ پست

۲۲- کندال جنر

رسانه های اجتماعی سلبریتی ها

تعداد متوسط پست های ماهانه در رسانه های اجتماعی: ۱۱۴ پست

تعداد فالوورهای اینستاگرام: ۱۱۰ میلیون نفر

تعداد متوسط پست های ماهانه اینستاگرامی: ۳۱ پست

تعداد فالوورهای توئیتر: ۲۸ میلیون

تعداد متوسط پست های ماهانه توئیتری: ۸۳ پست

۲۱- ریحانا

رسانه های اجتماعی سلبریتی ها

تعداد متوسط پست های ماهانه در رسانه های اجتماعی: ۱۳۴ پست

تعداد فالوورهای اینستاگرام: ۷۱ میلیون نفر

تعداد متوسط پست های ماهانه اینستاگرامی: ۵۰ پست

تعداد فالوورهای توئیتر: ۹۱ میلیون

تعداد متوسط پست های ماهانه توئیتری: ۸۴ پست

بیشتر بخوانید: سلاطین شبکه های اجتماعی؛ با پردرآمدترین سلبریتی های اینستاگرام آشنا شوید

۲۰- مایلی سایروس

رسانه های اجتماعی سلبریتی ها

تعداد متوسط پست های ماهانه در رسانه های اجتماعی: ۱۳۶ پست

تعداد فالوورهای اینستاگرام: ۹۴ میلیون نفر

تعداد متوسط پست های ماهانه اینستاگرامی: ۴۲ پست

تعداد فالوورهای توئیتر: ۴۳ میلیون

تعداد متوسط پست های ماهانه توئیتری: ۹۴ پست

۱۹- کورتنی کارداشیان

رسانه های اجتماعی سلبریتی ها

تعداد متوسط پست های ماهانه در رسانه های اجتماعی: ۱۴۲ پست

تعداد فالوورهای اینستاگرام: ۷۹ میلیون نفر

تعداد متوسط پست های ماهانه اینستاگرامی: ۴۲ پست

تعداد فالوورهای توئیتر: ۲۴ میلیون

تعداد متوسط پست های ماهانه توئیتری: ۱۰۰ پست

۱۸- جنیفر لوپز

رسانه های اجتماعی سلبریتی ها

تعداد متوسط پست های ماهانه در رسانه های اجتماعی: ۱۵۲ پست

تعداد فالوورهای اینستاگرام: ۹۴ میلیون نفر

تعداد متوسط پست های ماهانه اینستاگرامی: ۳۶ پست

تعداد فالوورهای توئیتر: ۴۴ میلیون

تعداد متوسط پست های ماهانه توئیتری: ۱۱۷ پست

۱۷- کامیلا کابیو

رسانه های اجتماعی سلبریتی ها

تعداد متوسط پست های ماهانه در رسانه های اجتماعی: ۱۷۲ پست

تعداد فالوورهای اینستاگرام: ۳۳ میلیون نفر

تعداد متوسط پست های ماهانه اینستاگرامی: ۲۳ پست

تعداد فالوورهای توئیتر: ۸ میلیون

تعداد متوسط پست های ماهانه توئیتری: ۱۴۹ پست

۱۶- جی جی حدید

رسانه های اجتماعی سلبریتی ها

تعداد متوسط پست های ماهانه در رسانه های اجتماعی: ۱۷۴ پست

تعداد فالوورهای اینستاگرام: ۴۸ میلیون نفر

تعداد متوسط پست های ماهانه اینستاگرامی: ۳۰ پست

تعداد فالوورهای توئیتر: ۹ میلیون

تعداد متوسط پست های ماهانه توئیتری: ۱۴۴ پست

۱۵- شان مندز

رسانه های اجتماعی سلبریتی ها

تعداد متوسط پست های ماهانه در رسانه های اجتماعی: ۱۷۶ پست

تعداد فالوورهای اینستاگرام: ۴۴ میلیون نفر

تعداد متوسط پست های ماهانه اینستاگرامی: ۲۴ پست

تعداد فالوورهای توئیتر: ۲۲ میلیون

تعداد متوسط پست های ماهانه توئیتری: ۱۵۲ پست

بیشتر بخوانید: محبوبیت رهبران جهان در اینستاگرام؛ از ترامپ تا نخست وزیر هند

۱۴- لیلی پونز

رسانه های اجتماعی سلبریتی ها

تعداد متوسط پست های ماهانه در رسانه های اجتماعی: ۱۸۵ پست

تعداد فالوورهای اینستاگرام: ۳۵ میلیون نفر

تعداد متوسط پست های ماهانه اینستاگرامی: ۲۷ پست

تعداد فالوورهای توئیتر: ۲ میلیون

تعداد متوسط پست های ماهانه توئیتری: ۱۵۸ پست

۱۳- کایلی جنر

رسانه های اجتماعی سلبریتی ها

تعداد متوسط پست های ماهانه در رسانه های اجتماعی: ۱۹۰ پست

تعداد فالوورهای اینستاگرام: ۱۳۵ میلیون نفر

تعداد متوسط پست های ماهانه اینستاگرامی: ۶۶ پست

تعداد فالوورهای توئیتر: ۲۷ میلیون

تعداد متوسط پست های ماهانه توئیتری: ۱۲۴ پست

۱۲- پریانکا چوپرا

رسانه های اجتماعی سلبریتی ها

تعداد متوسط پست های ماهانه در رسانه های اجتماعی: ۱۹۱ پست

تعداد فالوورهای اینستاگرام: ۴۰ میلیون نفر

تعداد متوسط پست های ماهانه اینستاگرامی: ۳۱ پست

تعداد فالوورهای توئیتر: ۲۵ میلیون

تعداد متوسط پست های ماهانه توئیتری: ۱۶۰ پست

۱۱- دواین راک جانسون

رسانه های اجتماعی سلبریتی ها

تعداد متوسط پست های ماهانه در رسانه های اجتماعی: ۲۷۰ پست

تعداد فالوورهای اینستاگرام: ۱۴۳ میلیون نفر

تعداد متوسط پست های ماهانه اینستاگرامی: ۱۳ پست

تعداد فالوورهای توئیتر: ۱۳ میلیون

تعداد متوسط پست های ماهانه توئیتری: ۲۱۸ پست

۱۰- کیم کارداشیان

رسانه های اجتماعی سلبریتی ها

تعداد متوسط پست های ماهانه در رسانه های اجتماعی: ۲۷۵ پست

تعداد فالوورهای اینستاگرام: ۱۳۹ میلیون نفر

تعداد متوسط پست های ماهانه اینستاگرامی: ۵۲ پست

تعداد فالوورهای توئیتر: ۶۱ میلیون

تعداد متوسط پست های ماهانه توئیتری: ۲۲۳ پست

۹- جاستین بیبر

رسانه های اجتماعی سلبریتی ها

تعداد متوسط پست های ماهانه در رسانه های اجتماعی: ۲۸۱ پست

تعداد فالوورهای اینستاگرام: ۱۱۳ میلیون نفر

تعداد متوسط پست های ماهانه اینستاگرامی: ۴۵ پست

تعداد فالوورهای توئیتر: ۱۰۶ میلیون

تعداد متوسط پست های ماهانه توئیتری: ۲۳۷ پست

۸- کاردی بی

رسانه های اجتماعی سلبریتی ها

تعداد متوسط پست های ماهانه در رسانه های اجتماعی: ۲۹۳ پست

تعداد فالوورهای اینستاگرام: ۴۵ میلیون نفر

تعداد متوسط پست های ماهانه اینستاگرامی: ۶۰ پست

تعداد فالوورهای توئیتر: ۶ میلیون

تعداد متوسط پست های ماهانه توئیتری: ۲۳۳ پست

۷- کوین هارت

رسانه های اجتماعی سلبریتی ها

تعداد متوسط پست های ماهانه در رسانه های اجتماعی: ۳۵۸ پست

تعداد فالوورهای اینستاگرام: ۷۵ میلیون نفر

تعداد متوسط پست های ماهانه اینستاگرامی: ۶۲ پست

تعداد فالوورهای توئیتر: ۳۵ میلیون

تعداد متوسط پست های ماهانه توئیتری: ۲۹۶ پست

۶- آریانا گرانده

رسانه های اجتماعی سلبریتی ها

تعداد متوسط پست های ماهانه در رسانه های اجتماعی: ۳۸۳ پست

تعداد فالوورهای اینستاگرام: ۱۵۵ میلیون نفر

تعداد متوسط پست های ماهانه اینستاگرامی: ۴۲ پست

تعداد فالوورهای توئیتر: ۶۳ میلیون

تعداد متوسط پست های ماهانه توئیتری: ۳۴۲ پست

بیشتر بخوانید: محتوای خوب برای صفحه اینستاگرام خوب چه خصوصیاتی دارد؟

۵- نیکی میناژ

رسانه های اجتماعی سلبریتی ها

تعداد متوسط پست های ماهانه در رسانه های اجتماعی: ۴۰۸ پست

تعداد فالوورهای اینستاگرام: ۱۰۲ میلیون نفر

تعداد متوسط پست های ماهانه اینستاگرامی: ۸۰ پست

تعداد فالوورهای توئیتر: ۲۱ میلیون

تعداد متوسط پست های ماهانه توئیتری: ۳۲۷ پست

۴- نیمار جونیور

رسانه های اجتماعی سلبریتی ها

تعداد متوسط پست های ماهانه در رسانه های اجتماعی: ۴۱۶ پست

تعداد فالوورهای اینستاگرام: ۱۱۷ میلیون نفر

تعداد متوسط پست های ماهانه اینستاگرامی: ۴۹ پست

تعداد فالوورهای توئیتر: ۴۳ میلیون

تعداد متوسط پست های ماهانه توئیتری: ۳۶۸ پست

۳- کلویی کارداشیان

رسانه های اجتماعی سلبریتی ها

تعداد متوسط پست های ماهانه در رسانه های اجتماعی: ۵۱۰ پست

تعداد فالوورهای اینستاگرام: ۹۴ میلیون نفر

تعداد متوسط پست های ماهانه اینستاگرامی: ۴۱ پست

تعداد فالوورهای توئیتر: ۲۷ میلیون

تعداد متوسط پست های ماهانه توئیتری: ۴۶۸ پست

۲- زندایا

رسانه های اجتماعی سلبریتی ها

تعداد متوسط پست های ماهانه در رسانه های اجتماعی: ۵۶۶ پست

تعداد فالوورهای اینستاگرام: ۵۶ میلیون نفر

تعداد متوسط پست های ماهانه اینستاگرامی: ۳۵ پست

تعداد فالوورهای توئیتر: ۱۵ میلیون

تعداد متوسط پست های ماهانه توئیتری: ۵۳۱ پست

۱- اسنوپ داگ

رسانه های اجتماعی سلبریتی ها

تعداد متوسط پست های ماهانه در رسانه های اجتماعی: ۶۴۷ پست

تعداد فالوورهای اینستاگرام: ۳۲ میلیون نفر

تعداد متوسط پست های ماهانه اینستاگرامی: ۳۸۲ پست

تعداد فالوورهای توئیتر: ۱۸ میلیون

تعداد متوسط پست های ماهانه توئیتری: ۲۶۵ پست

 

مطالب مرتبط
مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
۴ نظر

ورود

 • Bashir Taqavi خرداد ۱۱, ۱۳۹۸

  نه فالورهای آریانا تو توییتر ۸۶۳ میلیون عه, نه فالورهای اسنوپ داگز ۱۸۸ میلیون 😐 کلا توییتر ۳۰۰ میلیون کاربر داره 😐 رکورد دارش هم کیتی پری عه. این دور مورد رو لطفا اصلاح کنید 😐

 • شش خرداد ۱۱, ۱۳۹۸

  نفر اول ایران پرویز پرستویی و تو خانمها بهنوش بختیاری

  • علی زمانی خرداد ۱۲, ۱۳۹۸

   نفر اول ایران، حسین ریوندی و در خانم ها نیز مهناز افشار است.

 • آترین خرداد ۱۹, ۱۳۹۸

  من چند وقتی چند تایی از اینها رو دنبال کرده بودم اینقدر که هر روز از آب خوردن و آروغ زدنشون و چرت و پرت های زندگیشون پست زدن که حالم ازشون به هم خورد و آنفالوشون کردم. سلبریتی میخوای سلنا گومز که نفر سوم اینستا با ۱۳۰ میلیون فالور هست ولی ماهانه ۴ تا پست نمیزاره ولی هرچی میزاره پست درست حسابی و با ارزشن.