تکنیک‌های ترسناک شکنجه سازمان سیا پس از حملات یازده سپتامبر به روایت تصویر

تکنیک‌های ترسناک شکنجه سازمان سیا پس از حملات یازده سپتامبر به روایت تصویر

ابوزبیده یکی از زندانیان نگهداری شده در خلیج گوانتانامو بود که اخیراً عکس هایی از شیوه شکنجه خود در این پایگاه آمریکایی پس از دستگیری در سال ۲۰۰۲ را منتشر کرده است. این عکس ها توسط پروفسور مارک دنباو، وکیل ابوزبیده منتشر شده که در آن چگونگی شکنجه شدن وی در بازداشتگاه ویژه ای در گوانتانامو به نام «مرکز سیاه» (black site) به تصویر کشیده شده است. در گزارش تهیه شده توسط دنباو با عنوان «چگونه آمریکا شکنجه می کند» (How America Tortures)، به شیوه شکنجه شدن ابوزبیده و دیگر زندانیان و مظنونان حاضر در این زندان پرداخته شده است.

ابوزبیده یک مرد پاکستانی بود که پس از حملات تروریستی یازده سپتامبر در خانه اش دستگیر شده و سال ها در زندان گوانتانامو تحت انواع شکنجه و بازجویی قرار داشت.

دولت وقت بوش ادعا کرده که این سبک رفتار با زندانیان گوانتانامو شکنجه نبوده و از آن با عنوان «تکنیک های پیشرفته بازجویی» استفاده می کرد. این برنامه بازجویی بعد از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ با تایید دولت بوش انجام شده و در آن از شیوه های مختلف شکنجه برای گرفتن اطلاعات از مظنونین در مورد حملات تروریستی محتمل در آینده استفاده می شد. بر اساس گزارش کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا، دستکم ۸۳ بار از روش شکنجه غرق کردن مصنوعی (Waterboarding) برای ابوزبیده استفاده شده بود.

ابوزبیده یک مرد پاکستانی بود که پس از حملات تروریستی یازده سپتامبر در خانه اش دستگیر شده و سال ها در زندان گوانتانامو تحت انواع شکنجه و بازجویی قرار داشت.

همچنین در گزارش ارائه شده در باب برنامه بازداشت و بازجویی سازمان سیا پس از حملات یازده سپتامبر آمده که این زندانی در مقعطی از شکنجه ها و بازداشت ها «کاملاً بی جان شده و حباب هایی از دهان کاملاً باز او بیرون می زد» که نشانه غرق شدگی است. در گزارش منتشر شده اخیر نشان داده می شود که ابوزبیده، از عاملان ادعایی القاعده که در سال ۲۰۰۲ در پاکستان دستگیر شده و تحت بازجویی سازمان سیا قرار گرفت، همواره مورد آزار و اذیت روحی قرار گرفته است. وی عموماً عریان یا کمترین میزان پوشیدگی بوده و اغلب مجبور می شده که در فضاهای تنگ خود را مچاله کرده یا دست هایش بالای سرش بسته شده بودند.

ابوزبیده یک مرد پاکستانی بود که پس از حملات تروریستی یازده سپتامبر در خانه اش دستگیر شده و سال ها در زندان گوانتانامو تحت انواع شکنجه و بازجویی قرار داشت.

بر اساس طرح های نقاشی شده در این گزارش، از یکی از روش های شکنجه صورت گرفته در مورد ابوزبیده موسوم به «شکنجه دیوار» (walling)سخن گفته می شود که در آن ابوزبیده در حالت کاملاً عریان با دست های بسته نگهداشته شده و مردی دیگر که از بازجوهاست چیزی گردن او انداخته و سر او را به دیوار می کوبد. این تکنیک با آنچه که جان بروس ینسن، ازروانشناسان سابق سازمان سیا، در سال ۲۰۱۶ در مورد شکنجه های صورت گرفته روی ابوزبیده توسط خود تایید کرده بود کاملاً همخوانی دارد. وی در گزارش خود گفته بود که یک حوله پشت گردن ابوزبیده قرار داده و سه یا چهار بار سر او را به دیوار کوبیده است.

ابوزبیده یک مرد پاکستانی بود که پس از حملات تروریستی یازده سپتامبر در خانه اش دستگیر شده و سال ها در زندان گوانتانامو تحت انواع شکنجه و بازجویی قرار داشت.

ینسن و یک روانشناس دیگر در سازمان سیا مسئول اجرای برنامه شکنجه آزمایشی آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا بوده اند. هر دوی آن ها انجام هر گونه شکنجه علیه بازداشت شدگان یا انجام رفتارهای تحقیرکننده و غیرانسانی نسبت به آن ها رد کرده اما پذیرفته بودند که از روش هایی برای گرفتن اطلاعات از این افراد استفاده کرده اند که ممکن است از نظر برخی شکنجه تعریف شوند. در گزارش منتشر شده در مورد ابوزبیده، تجربه خود او از یکی از موارد شکنجه دیوار چنین بوده است: «با هر بار کوبیده شده به دیوار به روی زمین می افتادم. برای چند لحظه حس می کردم که نمی توانم ببینم، جدای از اینکه زنجیرهای کوتاهی وجود داشت که مانع از این می شد که کاملاً سر پا بایستم. و هر بار که روی زمین می افتادم او [بازجو] مرا با حوله روی زمین می کشید که باعث شده بود گردنم خونریزی کند».

ابوزبیده یک مرد پاکستانی بود که پس از حملات تروریستی یازده سپتامبر در خانه اش دستگیر شده و سال ها در زندان گوانتانامو تحت انواع شکنجه و بازجویی قرار داشت.

بحث ها و اختلاف نظرات بسیاری در مورد جایگاه موثر ابوزبیده در ساختار القاعده وجود داشته است. به گفته مقامات امنیتی ایالات متحده، ابوزبیده نقش کلیدی در ارتباطات القاعده با حامیان و عوامل خود در خارج از کشور داشته و در آن زمان با نفر دوم القاعده رابطه بسیار تنگاتنگی داشته و ادعا شده که پس از حملات تروریستی یازده سپتامبر نیز ابوزبیده نقش بسیار فعال تری در برنامه ریزی برای حملات تروریستی بیشتر داشته است. در دیگر عکس های منتشر شده از شیوه شکنجه ابوزبیده در گوانتانامو به شکنجه‌های موسوم به «حالت استرس» یا «حالت تنش» در دو حالت نشسته و ایستاده اشاره شده که باعث ایجاد فشار فیزیکی به وی می شده است.

ابوزبیده یک مرد پاکستانی بود که پس از حملات تروریستی یازده سپتامبر در خانه اش دستگیر شده و سال ها در زندان گوانتانامو تحت انواع شکنجه و بازجویی قرار داشت.

در طرحی دیگر که تکنیک موسوم به «ایستادن کنار دیوار» (wall standing) نام دارد، ابوزبیده با دست های بسته شده بالای سرش و در حالی که روی انگشت های پایش ایستاده دیده می شود، شکنجه ای که برای ایجاد درد شدید، محرومیت از خواب و ایجاد شکنجه روحی صورت می گرفت. در گزارش منتشر شده آمده که ابوزبیده در جریان این شکنجه بیهوش شده و احساس کرده که دست هایش فلج شده یا قطع شده اند.

ابوزبیده یک مرد پاکستانی بود که پس از حملات تروریستی یازده سپتامبر در خانه اش دستگیر شده و سال ها در زندان گوانتانامو تحت انواع شکنجه و بازجویی قرار داشت.

چندین نقاشی دیگر نیز ابوزبیده را در جعبه هایی بسیار تنگ در اندازه های مختلف  نشان می دهند که بر اساس گزارش، باعث شده که وی در شرایطی که سعی داشته خود را در درون این فضای تنگ جای دهد ناخودآگاه از درد جیغ می کشیده است. در یکی از این طرح ها، ابوزبیده را در حال بازجویی شدن به روش مشهور غرق کردن مصنوعی می بینیم که به تخت بسته شده و روی پارچه ای که دور دهانش قرار دارد آب ریخته می شود تا حالت غرق شدن به او دست دهد.

ابوزبیده یک مرد پاکستانی بود که پس از حملات تروریستی یازده سپتامبر در خانه اش دستگیر شده و سال ها در زندان گوانتانامو تحت انواع شکنجه و بازجویی قرار داشت.

ابوزبیده در سال ۲۰۰۲ در جریان حمله به خانه اش در فیصل آباد، پاکستان و در شرایطی که به شدت زخمی شده بود دستگیر شده و به اولین قربانی  شکنجه‌های سازمان سیا پس از حملات یازده سپتامبر تبدیل شد. ۴.۵ سال پس از شکنجه شدن و بازجویی در تایلند به خلیج گوانتانامو منتقل شده و در جریان این شکنجه ها یک چشم خود را از دست داد.

ابوزبیده یک مرد پاکستانی بود که پس از حملات تروریستی یازده سپتامبر در خانه اش دستگیر شده و سال ها در زندان گوانتانامو تحت انواع شکنجه و بازجویی قرار داشت.

شکنجه های صورت گرفته روی ابوزبیده نه تنها برای گرفتن اطلاعات ادعایی او در مورد ارتباطش با القاعده بود بلکه از این شکنجه ها به عنوان آزمایشاتی روانی به منظور ارزیابی میزان موثر بودن روش شکنجه خفه کردن مصنوعی استفاده می شده است. در نهایت در سال ۲۰۰۹، سازمان سیا تمامی اتهامات خود علیه ابوزبیده را پس گرفت.

بیشتر بخوانید: بدترین و کابوس وارترین تنبیهات و مجازات های دوران ایران باستان [قسمت دوم]

منبع: cnn
مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
۸ نظر

ورود

 • اااقا آذر ۲۶, ۱۳۹۸

  شکنجه ندیدن پس یه سر بیان …

 • unknow آذر ۲۷, ۱۳۹۸

  سلام

  القاعدرو که خوده cia درست کرد همینطور که الان داعشُ درست کردن و عملیات ۱۱ سبتامر هم کاره خودشون بوده و در مهم ترین سازمان جاسوسی آمریکا که همین cia میشه خیلی راحت شکنجه کردناشون به بیرون درز پیدا می کنه و با کلمات هم بازی می کنن که اینا شیوه جدید بازجویی هست
  سازمانی به قدرتمندی cia که تکنولوژی هایی که در اختیار دارن از بالاترین و پیشرفته ترین تکنولوژی های توی دنیاست بعنوان مثال همون پهباد rq 170 که پیشرفته ترین هواپیمای بدون سرنشین در دنیا بود اونقدر ازش اطمینان داشتن که سیستم خود منفجری روش نصب نکردن که در صورت خراب شدن و سقوط کردن اطلاعاتش و تکنولوژیش بدست دشمن نیوفته متعلق به cia بود نه ارتش آمریکا تکنولوژی هایی که این سازمان در اختیار داره ویژه ترین بخش ارتش آمریکا در اختیار ندارن و از هواپیمای جاسوسی که ارتش آمریکا جدیدا فرستاد و با موشک زدنش پیشرفته تر بود دلیل فرستادن این هواپیمای جاسوسی که نصف rq170 نمیشه یه بازی سیاسی پشتشُ که منُ شما خبر نداریم البته من خبر دارم اون کسی که اهل فکر کردن هست فقط کافیه پست هایی که توی شبکه های اجتماعی یا سایت های خبری راجبش منتشر شد رو بخونید
  بهتره بگیم چنین سازمانی آمریکارو اداره می کنه بجای آمریکا چنین سازمانی داره و کاملا هم دست صهیونیست هاست کسایی که دنیارو دارن اداره می کنن و ربطی به آمریکا نداره

  • Zc آذر ۲۷, ۱۳۹۸

   اصلا چه ربطی داره rq 170 چه ربطی به این موضوع داره برو همون سایت های خبری بی انتقاد رو بخون تو خواب و رویا به آینده درخشان کشورت فکر کن …ناشناس میشه unknown اونی که تو نوشتی میشه نادان

   • unknow آذر ۲۷, ۱۳۹۸

    نمی دونی چی بگی اومدی گیر دادی به نامی که می ذارم و مشخصه انگلیسی هم حالیت نیست
    unknow معنی نداره و نادان به زبان محلی که خیلی استفاده میشه foolish هست
    منم خوب می دونم منبع خبری شماها چی هست شبکه های مثله منوتو ۱ یا بی بی سی فارسی و اتفاقا خودمم این چیزارو دیدم

    من کاری به کشور ایران ندارم بحث من راجب cia بود و ربطی به ایران نداره و اونو هم بعنوان مثال گفتم
    این سازمان آخرین تکنولوژی های روز دنیا که حتی بخش ویژه ارتش آمریکا هم ازشون خبری ندارن این سازمان براحتی در اختیار داره
    بعد خیلی راحت یه همچین خبری ازش به بیرون درز پیدا می کنه و خیلی هم راحت رسانه ای میشه
    این سازمان دست صهیونیست های جهانی هست کسایی که دارن دنیارو اداره می کنن و تمام رسانه های دنیا دستشونه و این آمریکا نیست که دنیارو اداره می کنه درواقع آمریکارو بولد کردن برای استفاده های سیاسی و همیشه پشت پرده بودن خودشون
    ولی اینا انگار عادت ندارن همه چیزو پنهان نگه دارن و لو میدن توی فیلماشون بعنوان مثال
    johnny english 3 اون صحنه ای که لباس exoskeleton رو می پوشه و براحتی می تونه از دیوار راست بره بالا و خیلی هم راحت و نرمُ روان باهاش راه بره به حالت عادی، ولی توی واقعیت لباس exoskeleton مزخرف ربع امکانات اون لباس توی فیلمُ نداره دست سربازهای ویژه آمریکایی هست
    یا توی فیلم john wick 3 لباس های ضد گلوله ای که درحالی که انقدر قوین که فقط اسلحه ای مثله شاتگان می تونه بهشون آسیب بزنه و تمام بدنشون رو هم پوشونده نه مثله جلیقه ضد گلوله که فقط تنرو می پوشونه و با قابلیت انعطاف پذیری و در عین حال انقدر سبک بودن که طرف می تونه راحت بدَوه
    یا توی فیلک کینزمن ۳ ربات های سگی که به نرمی سگ واقعی راه میرن و می دون
    سازمان cia براحتی همه این چیزارو در اختیار داره درحالی که ویژه ترین بخش ارتش آمریکا این چیزارو به چشمشون توی واقعیت نمیبینن چه برسه به اینکه بخوان استفاده کنن و با area 51 ذهنارو منحرف کردن
    هواپیمای جاسوسی جدیدی که فرستادن و با موشک زده شد اصلا هدف هم همین بوده و این هواپیمای بدون سرنشین نصف rq170 که در اختیار cia بود نیست هواپیمای f35 که میلیاردی خرجش کردن باید جلوی rq170 لونگ بندازه
    فقط کافیه موجی که توی شبکه های اجتماعی راجب هواپیمای بدون سرنشین که با موشک زده شد و راه افتاد یکمی راجب فکر کنین
    ناوشون که لحظه به لحظه هرجای کره زمین بره خدمش می تونن موقعیت مکانیشون رو روی مانیتور ببینن و براحتی هرجا که باشن دستورات از دولت آمریکا بهشون ارسال میشه راهشونو گم می کنن و به اشتباهی وارد مرز ایران میشن جک سال
    آمریکا کجا ایران کجا برید فاصلرو نگاه کنید و هواپیمای جاسوسی که لحظه به لحظه یعنی بصورت آنی موقعیت مکانیشو روی مانیتور دارن میبین اِ به اشتباهی وارد مرز ایران شده و موقعی که می خوان برش گردونن سرعتشو کم می کنن مثلا ۳۰۰ تا و ارتفاعشو هم کم می کنن و بعد تازه تو این حالت ایران متوجهش میشه و با موشک میزندش به همین راحتی اصلا خنده داره اصلا مشخصه بازی سیاسی پشتشه بین آمریکا و ایران
    بر همین اساس هم سریع یک موجی توی شبکه های اجتماعی و سایت های خبری راه می افته که آقا حواسشون نبوده و زدنش هم توی اون شرایط کاره سختی نبوده اصلا هواپیمارو داشتن تست می کردن 🙂

    Zc
    واقعا خریت تا چه حد

  • علیرضا آذر ۲۷, ۱۳۹۸

   خداییش خودت فهمیدی حرفاتو؟ اخه چه ربطی بهم داشتن؟ دنیا رو اداره میکنن؟
   اگه اداره ی دنیا به دست یک کشور بد هست پس چرا یه سری انقلاب کردن و و اینقدر رو صدور انقلاب به کل دنیا و تسخیر دنیا اصرار میکنن؟ صدام که صدامه وقتی کتاب صدور انقلاب فلانی رو خوند از تعجب شاخ در اورد. گفت اینا دیگه چه ادمایی هستن. تو دلش گفت صد رحمت به خودم.

   • unknow آذر ۲۸, ۱۳۹۸

    سلام

    در مورد ایران و بعضی از کشورهارو نمی دونم ولی در همین حد بهت بگم که در جنگ جهانی دوم که جنگ علیه یهودیت یا همین صهیونیست ها بوده خودبخود یا بهتره بگم الکی همه دنیا باهم متحد نشدن که آلمانُ با خاک یکسان کنن البته بازم نه همه ی کشورها فقط کشورهایی که تحت کنترولشون بودن و با قدرت رسانه های تمام ملت هارو علیه هیتلر کردن
    در جنگ با ایران هم که درحال قدرت گرفتن بود فکر نکن دلیل جنگشون فقط بهانشون اسلام بوده این یه بخشیش هست و دلیل اصلیش خوده ایران بوده و یهو میبینی تمام کشورهای اروپایی و غربی باهم متحد میشن که ایرانُ بزنن وگرنه عراق اون همه ماشین جنگی و اسلحه از کجاش عراق می جنگیده ولی از طرف صهیونیست ها حمایت می شده
    تا همون موقع هم کنترول بعضی از کشورها از دستشون خارج شد و حالا بعنوان مثال روسیرو مثال میزنم که با روی کار اومدن پوتین کلا از کنترولشون خارج شد ، شما مسائل حکومتیُ نمی فهمین نمی دونین اداره کردن یک کشور یعنی چی درحالی که از نصف بیشتر دنیا باهات دشمن باشن
    اون کره شمالی که قضیش اصلا جداست یک کشور دیکتاتوری بوده از نوع بد و یک شخص که خیلی جوان و خام هم بوده حالا جانشین شده
    و همین صهیونیست های جهانی که کلا استاد رسانه و دروغ سازی هستند نظام سرمایه داریُ و دموکراسیُ بعد از جنگ جهانی دوم بر کله دنیا قالب کردن هدف از این کار دلسوزی که نبوده و این پول که بر کله دنیا داره حکومت می کنه و چه کسایی می تونن راحت به پول برسن کسایی که مادی گرا باشن و الان بیش از ۸۰ درصد ثروت دنیا که میشه پول دست یهودی هاست و البته صهیونیست ها(یهودی ها سطح بالا) که یهودی ها زیردستشونن افرادی مثله بیل گیتز یا جف بزوس اینا جیب کوچیکشون میشن تا این ححد ثروتمندن
    حکومت آلمان نازی برپایه سرمایه داری نبوده بورو راجبش تحقیق کن و یک گردش مالی خودکفا درست کرده بوده
    اینطور بوده که تو بیا کار کن من انقدر بهت حقوق میدم واسه همین هیچ کس بیکار نمیمونده که رسیدن به چنین سیستم برنامه ریزی سختی داره
    اما الان توی حکومت سرمایه داری که اینجوریه که پول پولسازی کنه و باعث میشه فقیرا فقیرتر بشن یا اینکه ثابت بمونن و کار برای همه نباشه
    همه میوفتن به جون همدیگه که این کارو بگیرن یا اونو
    حالا ایرانُ تصور کن حکومتش برپایه دموکراسی و نظام سرمایه داری هست و این نوع حکومتُ خوده یهودی ها و صهیونیست ها به دنیا قالب کردن و چندباری هم سعی کردن حمله نظامی کنن به ایران که به دلایلی عقب نشینی کردن حالا من از دلایل عقب نشینی های چند بارشون اطلاعی ندارم
    اما توی قدرت رسانه ای هیچ کس قوی تر از صهیونیست ها نیست و حکومت ایران چیه دموکراسی و سرمایه داری دیگه اینجارو خودت تا تهش بورو

 • علیرضا آذر ۲۷, ۱۳۹۸

  زمان اوباما اینقدر فشار اوردن که خیلی از زندانیای گوانتانامو رو ازاد کردن. همین صدا و سیما مگه شب و روز گزارش پخش نمیکرد از مظلومیت این زندانیا؟
  حالا اونایی که ازاد شدن از کجا سر در اوردن؟ سوریه.
  این ادمای رادیکال و تندرو رو باید یه تیر تو سرشون خالی کرد و تموم.

  • unknow آذر ۲۸, ۱۳۹۸

   آره مار تندروایم ولی شما نیستی
   مثله جریانی که راه افتاد جوانای ایرانیُ کشتن انداختن توی دریا
   صدای سیمای جمهوری اسلامی که اصلا اسلامی نیست صدا و سیمایی که پول میگیره و هر تبلیغی رو پخش می کنه
   مسئولانی که ایرانیُ بی ارضه می دونن و حتی چوب بستنی و مربارُ وارد می کنن
   اقتصادی که بر پایه دلار و سرمایه داری هست
   بانک هایی که دقیقا مثله غربی اداره میشن و پول بدون پشتوانه میدن و با یک اینتر زدن میلیاردی وارد حساب یک شخصی می کنن و اصلا براشون مهم نیست چقدر می تونه به گردش پول کشور یا اقتصاد کشور ضربه بزنه
   آموزش پروری که اصلا برپایه تفکر کاری و صنعتی فکر کردن نیست و همش برپایه تئوری و حفظیات هست
   جامعه اسلامی که توش همه شدن برده ی پول و کاری برای انجام دادن نیست مگر اینکه پولش در حدی باشه که طرف بتونه یک زندگی راحت و یک سقفی داشته باشه برای خواب زندگی کنه و برای بدست اوردن همین چیزهای معمولی که حق هرکسی هست چه حقارت هایی باید بکشه و چقدر ظلمُ باید تحمل کنه اما آخرش به یک بوخور نمیر می رسه و تا آخر عمرشم اجاره ای چرا چون اون کسی که پولداره و صاحب شرکت هست بیشتر سود کنه

   باشه ما تندروییم شما کندرو