کشورهایی که بیشترین کاربر را در اینستاگرام دارند

کشورهایی که بیشترین کاربر را در اینستاگرام دارند
۴ نظر

اینستاگرام یکی از بزرگ ترین شبکه های اجتماعی دنیا است. این شبکه اجتماعی از طریق یک اپلیکیشن موبایلی به کاربران خود امکان بارگذاری و ویرایش عکس ها و ویدئوهای کوتاه را می دهد. با راه اندازی امکانات جدیدی از جمله آی جی تی وی، لایو، استوری و گالری، این شبکه اجتماعی ثابت کرده می تواند کاربران خود را حفظ کند و بیشتر سازد. تعداد کاربران اینستاگرام اخیراً به بیش از یک میلیارد نفر در سرتاسر دنیا رسیده که ۶۴ درصد آن ها ۱۸ تا ۲۹ سال سن دارند.

در ادامه می خواهیم ببینیم کدام کشورهای دنیا بیشترین کاربر در شبکه اجتماعی اینستاگرام را دارند. فهرست زیر، از کم به زیاد مرتب شده.

۱۰- آلمان: ۲۰/۴ میلیون کاربر

کشورهای با بیشترین کاربر در اینستاگرام

آلمان دهمین بازار بزرگ اینستاگرام در دنیا است. تا اکتبر ۲۰۱۹، این کشور ۲۰،۴۰۰،۰۰۰ کاربر در اینستاگرام داشته که این میزان ۲۴/۷ درصد از کل جمعیت آلمان را تشکیل می دهد. گروه سنی ۲۵ تا ۳۴ سال با نسبت ۳۴/۸ درصد و گروه سنی ۱۸ تا ۲۴ سال با نسبت ۲۷/۴ درصد، بیشترین سهم را از جمعیت کاربران آلمانی اینستاگرام به خود اختصاص داده اند.

۹- مکزیک: ۲۲/۲۸ میلیون کاربر

تا اکتبر ۲۰۱۹، مکزیک ۲۲،۲۸۰،۰۰۰ کاربر در اینستاگرام داشته که بر این اساس، این کشور دومین بازار بزرگ شبکه اجتماعی اینستاگرام در آمریکای مرکزی و جنوبی محسوب می شود. کاربران مکزیکی اینستاگرام ۱۷/۴ درصد از کل جمعیت کشورشان را تشکیل می دهند. گروه های سنی ۱۸ تا ۲۴ سال، ۲۵ تا ۳۴ سال و ۳۵ تا ۴۴ سال با نسبت های به ترتیب ۳۹/۱ درصد، ۳۳/۱ درصد و ۱۲/۹ درصد، بیشترین سهم را از جمعیت کاربران مکزیکی اینستاگرام به خود اختصاص داده اند. در مقابل، گروه های سنی ۱۳ تا ۱۷ سال، ۴۵ تا ۵۴ سال و ۵۵ تا ۶۴ سال با نسبت های به ترتیب ۷ درصد، ۵/۱ درصد و ۱/۷ درصد کمترین سهم را از این جمعیت داشته اند. در کشور مکزیک، زنان عمده ی جمعیت کاربران مکزیکی این شبکه اجتماعی را تشکیل می دهند.

۸- انگلستان: ۲۳ میلیون کاربر

تا اکتبر ۲۰۱۹، در انگلستان ۲۳ میلیون کاربر اینستاگرامی وجود داشته که این میزان معادل ۳۴/۴ درصد از کل جمعیت این کشور است. افراد ۲۵ تا ۳۴ سال با نسبت ۳۲/۴ درصد بیشترین سهم را از جمعیت کاربران انگلیسی این شبکه اجتماعی دارند. گروه های سنی ۱۸ تا ۲۴ سال و ۳۵ تا ۴۴ سال با نسبت های به ترتیب ۲۴/۶ درصد و ۱۷/۳ درصد در جایگاه های دوم و سوم قرار دارند. در مقابل، گروه های سنی ۴۵ تا ۵۴ سال، ۱۳ تا ۱۷ سال و ۵۵ تا ۶۴ سال با نسبت های به ترتیب ۱۰/۴ درصد، ۸/۵ درصد و ۴/۶ درصد کمترین سهم را از جمعیت کاربران اینستاگرامی انگلستان به خود اختصاص داده اند. در این کشور زنان با سهمی ۵۶/۲ درصدی عمده ی جمعیت کاربران انگلیسی این شبکه اجتماعی را تشکیل می دهند.

۷- ژاپن: ۲۷/۶۸۶ میلیون کاربر

تا اکتبر ۲۰۱۹، ژاپن ۲۷،۶۸۶،۰۰۰ کاربر در اینستاگرام داشته که این میزان ۲۱/۹ درصد از کل جمعیت این کشور محسوب می شود. زنان با نسبتی ۵۸/۱ درصدی سهم بیشتری از جمعیت کاربران ژاپنی اینستاگرام دارند. گروه های سنی ۲۵ تا ۳۴ سال، ۱۸ تا ۲۴ سال و ۳۵ تا ۴۴ سال با نسبت های به ترتیب ۳۷/۶ درصد، ۲۲/۸ درصد و ۲۱/۳ درصد، بیشترین سهم را از جمعیت کاربران ژاپنی این شبکه اجتماعی داشته اند. در مقابل، گروه های سنی ۵۵ تا ۶۴ سال و ۱۳ تا ۱۷ سال با نسبت های به ترتیب ۳/۴ درصد و ۲/۷ درصد کمترین سهم از این جمعیت را به خود اختصاص داده اند.

۶- ترکیه: ۳۷/۲۲ میلیون کاربر

تا اکتبر ۲۰۱۹، کشور ترکیه ۳۷،۲۲۰،۰۰۰ کاربر در شبکه ی اجتماعی اینستاگرام داشته که بر این اساس، ترکیه بیشترین کاربر اینستاگرامی را در میان تمام کشورهای حوزه مدیترانه دارد. مردان با نسبتی ۵۷/۵ درصدی عمده ی جمعیت اینستاگرامی ترکیه را تشکیل می دهند و در مقابل، سهم زنان از این جمعیت ۴۲/۵ درصد است. افراد ۲۵ تا ۳۴ ساله با نسبت ۳۶/۵ درصد، بیشترین سهم از جمعیت اینستاگرامی ترکیه دارند. گروه های سنی ۱۸ تا ۲۴ سال و ۳۵ تا ۴۴ سال با نسبت های به ترتیب ۲۲/۸ درصد و ۲۱ درصد، در جایگاه های بعدی قرار دارند. در مقابل، گروه های سنی ۴۵ تا ۵۴ سال، ۵۵ تا ۶۴ سال و ۱۳ تا ۱۷ سال به نسبت های به ترتیب ۱۰/۲ درصد، ۴/۳ درصد و ۳/۳ درصد کمترین سهم از این جمعیت را داشته اند.

۵- روسیه: ۴۲/۱۵۹ میلیون کاربر

تا اکتبر ۲۰۱۹، روسیه در مجموع ۴۲،۱۵۹،۰۰۰ کاربر در اینستاگرام داشته. افراد ۲۵ تا ۳۴ سال ۴۲/۲ درصد از کل جمعیت اینستاگرامی روسیه را به خود اختصاص داده اند که بیشترین سهم از این جمعیت محسوب می شود. گروه های سنی ۳۵ تا ۴۴ سال و ۱۸ تا ۲۴ سال به  نسبت های به ترتیب ۲۷/۳ درصد و ۱۸/۵ درصد در جایگاه های بعدی قرار دارند. افراد ۴۵ تا ۵۴ سال و ۱۳ تا ۱۷ سال هم با نسبت های به ترتیب ۶/۶ درصد و ۳/۲ درصد کمترین سهم را این جمعیت به خود اختصاص داده اند. زنان با نسبتی ۵۷/۵ درصد عمده ی جمعیت کاربران اینستاگرامی روسیه را تشکیل می دهند، در حالی که سهم مردان از این جمعیت ۴۲/۵ درصد است.

۴- اندونزی: ۶۰ میلیون کاربر

اندونزی با ۶۰ میلیون کاربر اینستاگرامی، بزرگ ترین بازار این شبکه اجتماعی در قاره آسیا محسوب می شود. در واقع ۲۲/۸ درصد از جمعیت اندونزی از اینستاگرام استفاده می کنند. تعداد کاربران مرد اندونزی در اینستاگرام کمی بیشتر از تعداد کاربران زن آن است که نسبت آن ها به ترتیب ۵۰/۱ درصد و ۴۹/۹ درصد است. افراد ۱۸ تا ۲۴ ساله بیشترین سهم را از جمعیت کاربران اینستاگرامی اندونزی به خود اختصاص داده اند که تعداد آن ها ۲۴ میلیون نفر است.

۳- برزیل: ۷۲ میلیون کاربر

برزیل ۷۲ میلیون کاربر در اینستاگرام دارد و سومین بازار بزرگ این شبکه اجتماعی در دنیا است. کاربران اینستاگرامی برزیل، ۳۴ درصد از کل جمعیت این کشور را تشکیل می دهند. زنان با نسبتی ۵۹/۵ درصدی عمده ی جمعیت کاربران اینستاگرام در برزیل را دارند، در حالی که این میزان برای مردان ۴۰/۵ درصد است. گروه سنی ۲۵ تا ۳۴ سال بیشترین سهم را از جمعیت اینستاگرامی برزیل دارد که تعداد آن ۲۳ میلیون نفر است.

۲- هند: ۷۳ میلیون کاربر

تا اکتبر ۲۰۱۹، هند ۷۳ میلیون کاربر در اینستاگرام داشته که این رقم، این کشور را به دومین بازار بزرگ این شبکه اجتماعی در دنیا تبدیل کرده. تعداد کاربران اینستاگرامی هند، کمی بیشتر از ۵ درصد جمعیت این کشور است. مردان با نسبتی ۷۲/۷ درصدی بیشترین سهم را از جمعیت کاربران این شبکه اجتماعی در هند دارند. افراد ۱۸ تا ۲۴ سال بیشترین سهم را از این جمعیت به خود اختصاص داده که تعداد آن ها ۳۷/۳ میلیون نفر است. بیشترین اختلاف میان تعداد کاربران زن و مرد هندی در گروه سنی ۱۸ تا ۲۴ سال است، به طوری که تعداد مردان در این گروه سنی ۱۸/۷ میلیون نفر است.

۱- ایالات متحده آمریکا: ۱۱۶ میلیون کاربر

ایالات متحده آمریکا بیشترین کاربر در شبکه اجتماعی اینستاگرام را دارد. در سال ۲۰۱۸، این کشور نزدیک به ۱۰۵ میلیون کاربر در اینستاگرام داشت که پیش بینی می شد تا سال ۲۰۲۲ این رقم به ۱۳۱ میلیون نفر برسد. تا اکتبر ۲۰۱۹، ایالات متحده آمریکا ۱۱۶ میلیون کاربر در این شبکه اجتماعی داشته. آمار و ارقام مربوط به کاربران آمریکایی اینستاگرام نشان می دهد استفاده از این شبکه اجتماعی در میان اقشار پردرآمدتر این کشور رایج تر است. علت این مسأله احتمالاً این است که این شبکه اجتماعی اغلب یادآور عکس های و ویدئوهایی است که از یک سبک زندگی مجلل و مسحور کننده به اشتراک گذاشته می شوند. تحلیل های بیشتر نشان داده احتمال استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام در میان آمریکایی های تحصیل کرده و همینطور آمریکایی های شهرنشین بیشتر است. زنان با نسبتی ۵۶/۹ درصدی بیشترین سهم را از جمعیت کاربران آمریکایی اینستاگرام داشته اند و سهم مردان از این جمعیت ۴۳/۱ درصد است. حدود ۶۳ درصد از کاربران اینستاگرام در آمریکا روزانه دست کم یک بار به این شبکه اجتماعی سر می زنند.

مطلب برای شما مفید بود؟

به مطلب امتیاز دهید

میانگین امتیازها 4 / 5. تعداد رای: 1

تاکنون رأی داده نشده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می‌دهد.

منبع: worldatlas
مطالب مرتبط
مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
۴ نظر

ورود

 • نادر آذر 25, 1398

  ایران پس چی…؟!! چرا یک طرفه میری قاضی… ایران بالای ۳۰ میلیون کاربر داره جایگاهی نداره تو مطلبتون… یا میترسین بگین یا … واقعا خاک تو سرتون…

  • علی آذر 30, 1398

   اینا آمار هایی که معمولا به طور رسمی اعلام شده

  • سهیل آذر 30, 1398

   مغز جلبکی به منبع خبر نگاه کن.
   پس چین کجاست؟

 • مهدی آذر 30, 1398

  نتیجه کپی پیست و دوبله مستقیم همینه دیگه
  ایران بیشتر از ترکیه کاربر اینستا داره
  واقعاً جای تاسف داره