زنان حافظه بهتری دارند یا مردان؟

زنان حافظه بهتری دارند یا مردان؟

وقتی پای خاطرات و حافظه در میان باشد، به نظر می رسد زنان از قدرت ویژه ای در این مورد برخوردارند و هرگز چیزی از حافظه شان پاک نمی شود. آن ها خوب یادشان می ماند که چه کسی چه حرفی زد، همسرشان لباسش را گذاشته و سه ماه قبل در رستوران چه غذایی سفارش دادند. علم هم ثابت کرده زنان واقعاً توانایی بهتری در به خاطر سپردن افراد، مکان ها و احساسات دارند. گاهی اینطور به نظر می رسد که زنان همه چیز را می دانند و وقتی کسی به اطلاعات مهمی نیاز داشته باشد، یک ناجی واقعی خواهند بود.

در ادامه به نتایج تحقیقات صورت گرفته در این مورد خواهیم پرداخت.

تفاوت هایی شناختی میان زنان و مردان وجود دارد

زنان حافظه بهتری دارند یا مردان

روانشناسان پی برده اند نحوه ی به خاطر سپردن در زنان و مردان یکی نیست. زنان حافظه رویدادی بهتری دارند که به آن ها کمک می کند افراد، محل اشیاء و مکالماتی که داشته اند را واضح تر به خاطر آورند.

زنان در به یاد آوردن صحبت ها عملکرد بهتری دارند

برای اثبات این فرضیه، محققان ۶۱۷ پژوهش صورت گرفته را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. این پژوهش ها از سال های ۱۹۷۳ تا ۲۰۱۳ انجام شده بودند و در مجموع بیشتر از ۱/۲ میلیون شرکت کننده داشتند. محققان به این نتیجه رسیدند که زنان در خصوص به خاطر سپردن اطلاعات کلامی از توانایی های شناختی بهتری برخوردارند. زنان بهتر می توانند صحبت ها، پیغام ها، مکالمات و فیلم ها را به خاطر آورند. آن ها محل اشیاء را هم به راحتی پیدا می کنند و دقیقاً می دانند که هر چیزی کجا قرار دارد.

آن ها همه ی گفتگوها را به یاد می آورند

محققان دست به آزمایش دیگری هم زدند. آن ها در طول هفته ۳ پیغام متنی برای شرکت کنندگان آزمایش می فرستادند و از آن ها می خواستند ۳۰ دقیقه ی گذشته ی خود را تا حد ممکن توصیف کنند. در انتهای هفته، از شرکت کنندگان تحقیق پرسیده می شد از آن اتفاقات کدام را به یاد دارند. زنان بیشتر خاطراتی را به یاد می آوردند که اجتماعی محور بودند. آن ها در مقایسه با مردان، بیشتر به آدم ها، احساسات و مکالمات توجه داشتند.

مردان اما حس جهت یابی فوق العاده ای دارند

با این حال، مردان نقاط قوتی هم دارند. محققان به این نتیجه رسیده اند که مردان در به یاد آوردن اطلاعاتی بهتر هستند که با پردازش فضایی مرتبط هستند. به خاطر آوردن تصاویر انتزاعی برای آن ها راحت تر است و آن ها حس جهتی یابی بهتری دارند. مردان در به خاطر آوردن محیط اطراف بهتر هستند و پیدا کردن راه خود از جایی به جایی دیگر برای آن ها راحت تر است.

منبع: brightside
مطالب مرتبط
مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
بدون نظر

ورود