میزان عیدی ۹۹ کارگران فصلی، کارمزدی، موقت و کارمندان

میزان عیدی ۹۹ کارگران فصلی، کارمزدی، موقت و کارمندان

عیدی کارمندان دولت، بازنشستگان کشوری، دانشجوی معلمان، بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی و نیروهای مسلح، تا نیمه اول اسفند ۹۸پرداخت شده است که حدود یک دهم جمعیت کشور را تشکیل می دهند. عیدی و پاداش آخر سال، فقط به اقشار فوق الذکر تعلق نمی گیرد و کارگران فصلی، کارمزدی، موقت و پاره وقت هم می توانند به نسبت ایام کارکرد، از این مزایا استفاده کنند.

سخنگوی سازمان برنامه و بودجه کشورگفته بود عیدی کارکنان دولت با حقوق بهمن ماه ۹۸ واریز شده است. همچنین حقوق کارکنان دولت از بازه زمانی ۲۶ تا ۳۰ هر ماه واریز می‌شود.

آخرین بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان عیدی کارمندان دولت در سال۹۸ برابر با یک میلیون و دویست هزار تومان تعیین شده است. با توجه به اینکه حداقل دستمزد سال ۹۸ کارگران با تصویب شورای عالی کار در اسفند سال گذشته، یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان در نظر گرفته شده است، بنابراین عیدی کارگران حداقلی بگیر باید ۳ میلیون و ۳۴ هزار تومان باشد.

هنوز میزان حداقل حقوق کارگران در سال ۱۳۹۹ توسط شورای عالی کار اعلام نشده است. احتمالا این رقم، اواخر اسفند ماه ۹۸ یا اوایل سال ۹۹ اعلام می شود که مبنای پرداخت حقوق و پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی خواهد بود. احتمالا حداقل حقوق کارگران در سال ۱۳۹۹، بیش از ۲۰ میلیون ریال تعیین شود.

این گفتار شما را با اطلاعاتی درباره حداقل حقوق کارگران و عیدی در سال های اخیر آشنا می کند.

عیدی ۹۹
جزییات بیمه ۹۹ کارگران را در tamin.ir‌ دنبال کنید

جدول ریز کارکرد حقوق و دستمزد سال ۹۷

 • پایه حقوق و مزایا با مبنای ۳۰ روزه: ماهانه ۱۱ میلیون و ۱۴۰ هزار و ۵۷۳ ریال
 • کمک هزینه مسکن کارگران سال ۹۷: ماهانه ۴۰۰ هزار ریال (روزانه ۱۳۳۳۳ ریال)
 • کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار کارگران سال ۹۷: ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال
 • کمک عائله مندی یک فرزند کارگران سال ۹۷: ۱ میلیون و ۱۱۴ هزار و ۵۷ ریال
 • عیدی و پاداش: ۱ میلیون و ۸۵۶ هزار و ۷۶۲ ریال
 • مزایای پایان کار (سنواخت خدمت): ۹۲۸ هزار و ۳۸۱ ریال
 • مرخصی بابت یک ماه در سال ۹۷: ماهانه ۱۲ میلیون و ۶۴۰ هزار و ۵۷۳ ریال
 • حق شیفت ۱۰ درصد در ازای ۳۰ روز شیفت صبح و عصر: ماهانه ۱ میلیون و ۱۱۴ هزار و ۵۷ ریال
 • حق شیفت ۱۵ درصد در ازای ۳۰ روز شیفت صبح و عصر  و شب: ماهانه ۱ میلیون و ۶۷۱  هزار ریال
 • حق شیفت ۲۲.۵ درصد در ازای ۳۰ روز شیفت : ماهانه  ۲  میلیون و ۵۰۶ هزار و ۶۲۹ ریال
 • حق شیفت ۳۰ درصد درازای ۳۰ روز شیفت ثابت : ماهانه ۳ میلیون و ۸۹۹ هزار و ۲۰۱ ریال
 • سقف معافیت مالیاتی پایه حقوق کارگران سال  ۹۶:  ماهانه ۲۳ میلیون ریال
 • حقوق یک ساعت کار عادی با مبنای حداقل دستمزد: ۵۰ هزار و ۶۶۲ ریال
 • مبلغ یک ساعت اضافه کاری با مبنای حداقل دستمزد: ۷۰ هزار و ۹۲۷ ریال
 • حداقل عیدی سال ۹۷  کارگران: ۲۲ میلیون و ۲۸۱ هزار ریال
 • حداکثر عیدی سال ۹۷ کارگران: ۳۳ میلیون و ۴۲۱ هزار ریال

اکنون با این روش محاسبه،حداقل عیدی سال ۹۸ کارگران، بیش از ۳ میلیون تومان خواهد بود. البته برای ۱۲ ماه کار.

درباره پایه سنوات و کمک عائله مندی

 • پایه سنوات در صورت داشتن ۱۲ماه سابقه کار و با گذشت یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی، روزانه ۱۷ هزار ریال است و مزد ثابت محسوب می شود.
 • کمک عائله مندی، در صورت داشتن ۷۲۰ روز سابقه بیمه، مشروط بر این که سن فرزندان از ۱۸ سال کم تر باشد، قابل پرداخت است.
 • ماخذ محاسبه ریالی مبلغ ۱ ساعت اضافه کار، عیدی، سنوات ،پاداش افزایش تولید،فوق العاده ماموریت در کارگاه هایی که فاقد طرح  طبقه  بندی مشاغل هستند، مزد ثابت است (ماده ۳۶  قانون کار).

شرایط پرداخت عیدی  در اسفند ۹۸

پرداخت عیدی و پاداش آخر سال، لطف کارفرما به کارگر نیست. طبق قانون کار، کارفرما چه دولتی و چه خصوصی، موظف به پرداخت عیدی به نسبت ایام کارکرد کارگر بوده و کارگران در صورت عدم دریافت آن، مجاز به شکایت از کارفرما در اداره کار محل اشتغال هستند که هیات حل اختلاف کارگری و کارفرمایی محسوب می شوند.

در نظر داشته باشید که به اندازه ۱ سال اشتغال کامل در یک کارگاه، معادل ۶۰ روز آخرین حقوق و دستمزد روزانه به عنوان مبلغ پاداش سالانه  پرداخت می  شود. حداقل و حداکثر پاداش  آخر سال، بین ۲ تا ۳ ماه است. همان طور  که در ابتدا گفتیم کارگری که حتی ۴ ماه در یک کارگاه مشغول به کار بوده است، می تواند درخواست پاداش آخر سال کند. ملاک  پرداخت عیدی، ۴ ماه حقوق است و به نسبت ایام کارکرد، به وی مزایای آخر سال تعلق می گیرد.

اگر شما با حداقل حقوق و دستمزد سال ۹۸ که ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود، درکارگاهی مشغول به کار باشید، حداقل ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و حداکثر ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پاداش آخر سال دریافت می کنید. هر دریافتی ماهانه  کارگران، تا سقف ۳۰ میلیون ریال، از پرداخت مالیات معاف است.

عیدی و پاداش کارگران پاره وقت در اسفند ۹۸

ماده ۳۹ قانون کار می گوید که اگر شما با کارفرمایی به صورت پاره وفت و کم تر مدت ساعت قانونی همکاری  داشتید، به نسبت ساعت کار (حتی اگر کم تر از ۴۰ ساعت در هفته بوده  باشد)، مزایای آخر سال به شما تعلق می گیرد. کارمندان دولت در سال ۹۹ باید در سامانه کارمند ایران ثبت نام کنند.

عیدی و پاداش کارگران ساعتی در  اسفند ۹۸

کارگر ساعتی، کارکرد ماهانه ثابت ندارد و حداقل  ساعت کار روزانه که قانون کار مشخص کرده است را پر نمی کند. اما عیدی به او نیز تعلق  می گیرد. ملاک  محاسبه، میانگین  حقوق دریافتی کارگر ساعتی در ۹۰ روز آخر خدمت است. یعنی اگر شما به صورت ساعتی با کارفرمایی کار کردید و آخرین دریافتی شما، مربوط به پاییز ۹۷ است، میانگین حقوق پاییز محاسبه شده و بر آن مبنا، عیدی شما قابل پرداخت خواهد بود.

عیدی و پاداش کارگران فصلی و اخراجی و مستعفی اسفند ۹۸

کارگران ساختمانی و کشاورزی که در زمره کارگران فصلی هستند، یا هر کارگری که به صورت فصلی کار می کند، مشمول دریافت پاداش است.  اگر کم تر از ۱۲ ماه مشدر کارگاهی مشغول به کار بودید، مبنای پرداخت پاداش آخر سال شما، ۶۰ روز و به اندازه روز های کارکرد در کارگاه است. اگر از کارگاه، استعفا داده یا اخراج شدید، به نسبت مدت کارکرد، مستحق دریافت پاداش آخر سال هستید.

عیدی کارگران برای مرخصی استعلاجی

توجه داشته باشید که پاداش به مرخصی استعلاجی که به تایید سازمان تایین اجتماعی رسیده باشد، تعلق می گیرد. چرا که جزء سنوات خدمتی و سابقه کار کارگر منظور شده و به همین خاطر، مشمول دریافت پاداش است. هم چنین حق اولاد و بن و سنوات هم برای مرخصی استعلاجی باید پرداخت شود.

میزان عیدی کارگران در ۱۰ سال اخیر

 • کف و سقف عیدی سال ۸۷: ۴۳۹/۲۰۰تومان تا ۶۵۸/۸۰۰تومان با حداقل دستمزد ۲۱۹ هزار تومان
 • کف و سقف عیدی سال ۸۸: ۵۲۷/۰۰۰تومان تا ۷۹۰/۵۰۰تومان با حداقل دستمزد  ۲۶۳ هزار تومان
 • کف و سقف عیدی سال ۸۹: ۶۰۶/۰۰۰تومان تا ۹۰۹/۰۰۰ تومان با حداقل دستمزد  ۳۰۳ هزار تومان
 • کف و سقف عیدی سال ۹۰: ۶۰۶/۶۰۰تومان تا ۹۹۰/۰۰۰تومان با حداقل دستمزد ۳۳۰ هزار تومان
 • کف و سقف عیدی سال ۹۱: ۷۷۹/۴۰۰تومان تا  ۱/۱۶۹/۰۰۰ تومان با حداقل دستمزد  ۳۸۹ هزار تومان
 • کف و سقف عیدی سال ۹۲: ۹۷۴/۲۵۰تومان تا ۱/۴۶۱/۰۰۰ تومان با حداقل دستمزد ۴۸۷ هزار تومان
 • کف و سقف عیدی سال ۹۳: ۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان تا ۱/۸۲۶/۰۰۰ تومان با حداقل دستمزد   ۶۰۸  هزار تومان
 • کف و سقف عیدی سال ۹۴: ۱/۴۲۴/۰۰۰ تومان تا ۲/۱۳۷/۰۰۰ تومان با حداقل دستمزد  ۷۱۲ هزار تومان
 • کف و سقف عیدی سال ۹۵: ۱/۶۲۴/۰۰۰ تومان تا ۲/۴۳۶/۰۰۰ تومان با حداقل دستمزد ۸۱۲ هزار تومان
 • کف و سقف عیدی سال ۹۶: ۱/۸۵۹/۰۰۰ تومان تا ۲/۷۸۹/۰۰۰ تومان با حداقل دستمزد ۹۲۹ هزار تومان
 • کف و سقف عیدی سال ۹۷: ۲/۲۲۲/۵۳۸ تومان تا ۳/۳۳۳/۸۰۷ تومان با حداقل دستمزد ۱/۱۱۱/۲۰۶ تومان

پیش بینی عیدی کارگران در سال ۹۹

همان طور که در فهرست بالا مشاهده می کنید، کف و سقف پاداش سالانه کارگران، بر اساس معیاری به نام حداقل حقوق و دستمزد تعین می شود. طبق قانون کار، کف و سقف میزان عیدی سالانه کارگران، ۲ تا ۳ برابر حداقل دستمزدی است که سالانه توسط شورای عالی کار تعیین می کند.

اگر حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹، ۳۰ درصد افزایش پیدا کند، حقوق پایه به ۲ میلیون تومان افزایش خواهد یافت و عیدی کارگران در سال ۹۹، بین ۳ میلیون تا ۴ میلیون تومان خواهد بود.

عیدی کارکنان دولت در سال ۹۷

طبق اعلام رییس سازمان برنامه و بودجه، عیدی کارکنان دولت، بیش از ۱ میلیون تومان بود که این مبلغ به همراه حقوق بهمن ماه ۹۸کارکنان، به حساب میلیون ها کارمند، واریز شد. دولت در سال ۹۸، برای عیدی کارکنان در اسفند ۹۸، بیش از ۵۷ هزار میلیارد تومان اعتبار پیش بینی کرده بود. عیدی کارکنان دولت در سال ۹۸ نیز حدود یک میلیون و هفتاد و هشت هزار تومان پیش بینی شده بود.

عیدی بازنشستگان کشوری در سال ۹۸

عیدی ۱ میلیون و ۴۲۱ هزار بازنشسته کشوری، هفته سوم بهمن ۹۸به حساب آن ها واریز شد. امسال، عیدی بازنشستگان کشوری، زود تر از موعد پرداخت حقوق بهمن ماه، به حساب آن ها واریز شد.

عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۹۹

سازمان تامین اجتماعی، در نیمه اول اسفند ماه ۹۸، به قریب به ۳ میلیون بازنشسته و مستمری بگیر، بیش از ۳  هزار میلیارد تومان عیدی پرداخت کرد. مبلغ این عیدی ۱۰ میلیون ریال بود. اگر به هر دلیلی دریافت نکرده اید، به tamin.ir رجوع کنید.

عیدی فرهنگیان در اسفند ۹۸

عیدی فرهنگیان طبق مصوبه هیات وزیران، ۱۰ میلیون ریال است و به همه کارمندان رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت، تعلق گرفت .

عیدی معلولان و زنان سرپرست خانوار در اسفند ۹۸

عیدی معلولان و زنان سرپرست خانوار، تا ۲۹ اسفند ۹۸ به حساب آن ها واریز می شود. قرار است، هر خانواده به اندازه مستمری که دریافت می کند، به همان میزان نیز عیدی ۹۷ را دریافت کند و مبلغش، به اندازه ۱ ماه مبلغ مستمری خواهد بود. اخرین هفته اسفند ۹۸، زمان پرداخت این عیدی خواهد بود.

آنچه باید بدانیم

 • عیدی، طبق قانون کار، یک حق کارگر است و لطف کارفرما به او محسوب نمی شود.
 • عیدی هر سال، بر مبنای حداقل حقوق و دستمزد همان سال تعیین و قابل پرداخت است.
 • از مبلغ عیدی، حق بیمه موضوع ماده ۸۹ قانون تامین اجتماعی (سهم درمان) کسر نمی شود.
 • اگر مستمری شما در سال ۹۸ دایر شده است (مثلا اواسط پاییز)، به نسبت ماه های دریافت مستمری، عیدی خواهید گرفت.
 • اگر سوابق پرداخت حق بیمه شما قبل از بازنشستگی، کم تر از ۱۲۰ ماه باشد، به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه، عیدی دریافت می کنید.
 • همه کارگاه هایی که مشمول قانون کار هستند، باید به کارگران خود، به نسبت ۱۲ ماه کار، معادل ۶۰ روز آخرین مزد، عیدی بدهند.سقف آن، نباید از ۹۰ روز حقوق روزانه، بیش تر شود.
 • عیدی به بیمه شده اختیاری تعلق نمی گیرد.
 • پاداش اخر سال ۹۸ بیمه شده تامین اجتماعی که با ۱۵ سال سابقه کار بازنشسته شده است، نیم میلیون تومان است.
 • پاداش اخر سال ۹۸ همسر دائم بیمه شده، معادل ۵۰ درصد پاداش است.
 • پاداش آخر سال ۹۸ به مدت زمان زایمان تعلق می گیرد. اگر خانم کارگری، امسال، زایمان کرده باشد و ۴ ماه سر کار بوده و ۶ ماه هم طبق قانون مرخصی زایمان گرفته است، میزان پاداش آخر سال ۹۷ او ، ده دوازدهم  است یعنی حداقل  ۲ میلیون و حداکثر ۳میلیون تومان.

مطالب مرتبط
بدون نظر

ورود