اوقات شرعی ۳۰ روز ماه مبارک رمضان ۹۹ به افق تهران

اوقات شرعی ۳۰ روز ماه مبارک رمضان ۹۹ به افق تهران

ماه مبارک رمضان از ۶ اردیبهشت ۹۹ آغاز و احتمالا حلول ماه شوال المعظم در سوم خرداد ماه ۹۹ رویت شود. مرجع رسمی اعلام روز عید سعید فطر ۹۹، ستاد استهلال مستقر در دفتر رهبری است. هر روز که عید سعید فطر اعلام شود، ۲ روز پس از آن به مناسبت عید، تعطیل خواهد بود. لذا، خرداد ماه ۹۹ یکی از پر تعطیلی ترین ماه های سال ۹۹ است.

البته در نظر داشته باشید که سفر در این ماه، صرفا منطبق بر اطلاعیه ستاد ملی مبارزه با کرونا خواهد بود و تا اطلاع ثانوی، از برنامه ریزی داخلی و برون مرزی تعطیلات عید سعید فطر، جدا اجتناب نمایید. اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ۹۹ شامل زمان اذان صبح، زمان طلوع آفتاب، زمان اذان ظهر، زمان غروب آفتاب، زمان اذان مغرب و نیمه شب شرعی در ۳۰ روز ماه مبارک رمضان در این گفتار ارائه شده است.

در صورتی که قرنطینه خانگی ادامه یابد و طرح فاصله گذاری اجتماعی در کشور تا پایان ماه مبارک رمضان ۹۹ تداوم یابد، برگزاری نماز عید سعید فطر در کلیه مساجد ۳۱ استان کشور تعطیل و نماز عید سعید فطر ۹۹ در مصلی تهران به امام آیت الله خامنه ای همچون روال سال های قبل، برگزار نخواهد شد.

اوقات شرعی ماه رمضان ۹۹

اوقات شرعی دوشنبه اول ماه رمضان ۹۹

 • زمان اذان صبح: ۴:۵۵
 • زمان طلوع آفتاب: ۶:۲۵.
 • زمان اذان ظهر: ۱۳:۰۳
 • زمان غروب آفتاب: ۱۹:۴۲
 • زمان اذان مغرب : ۲۰:۰۱
 • زمان نیمه شب شرعی: ۰:۱۸ بامداد.

اوقات شرعی سه شنبه دوم ماه رمضان ۹۹

 • زمان اذان صبح: ۴:۵۴
 • زمان طلوع آفتاب: ۶:۲۴.
 • زمان اذان ظهر: ۱۳:۰۳
 • زمان غروب آفتاب: ۱۹:۴۳
 • زمان اذان مغرب : ۲۰:۰۲
 • زمان نیمه شب شرعی: ۰:۱۸ بامداد

اوقات شرعی چهارشنبه سوم ماه رمضان ۹۹

 • زمان اذان صبح: ۴:۵۲
 • زمان طلوع آفتاب: ۶:۲۲.
 • زمان اذان ظهر: ۱۳:۰۳
 • زمان غروب آفتاب: ۱۹:۴۴
 • زمان اذان مغرب : ۲۰:۰۲
 • زمان نیمه شب شرعی: ۰:۱۷ بامداد.

اوقات شرعی پنج شنبه چهارم ماه رمضان ۹۹

 • زمان اذان صبح: ۴:۵۱
 • زمان طلوع آفتاب: ۶:۲۱.
 • زمان اذان ظهر: ۱۳:۰۳
 • زمان غروب آفتاب: ۱۹:۴۴
 • زمان اذان مغرب : ۲۰:۰۳
 • زمان نیمه شب شرعی: ۰:۱۷ بامداد.

اوقات شرعی جمعه پنجم ماه رمضان ۹۹

 • زمان اذان صبح: ۴:۴۹
 • زمان طلوع آفتاب: ۶:۲۰.
 • زمان اذان ظهر: ۱۳:۰۲
 • زمان غروب آفتاب: ۱۹:۴۵
 • زمان اذان مغرب : ۲۰:۰۴
 • زمان نیمه شب شرعی: ۰:۱۶ بامداد.

اوقات شرعی شنبه ششم ماه رمضان ۹۹

 • زمان اذان صبح: ۴:۴۸
 • زمان طلوع آفتاب: ۶:۱۹.
 • زمان اذان ظهر: ۱۳:۰۲
 • زمان غروب آفتاب: ۱۹:۴۶
 • زمان اذان مغرب : ۲۰:۰۵
 • زمان نیمه شب شرعی: ۰:۱۶ بامداد.

اوقات شرعی یکشنبه هفتم ماه رمضان ۹۹

 • زمان اذان صبح: ۴:۴۶
 • زمان طلوع آفتاب: ۶:۱۸.
 • زمان اذان ظهر: ۱۳:۰۲
 • زمان غروب آفتاب: ۱۹:۴۷
 • زمان اذان مغرب : ۲۰:۰۶
 • زمان نیمه شب شرعی: ۰:۱۶ بامداد.

اوقات شرعی دوشنبه هشتم ماه رمضان ۹۹

 • زمان اذان صبح: ۴:۴۵
 • زمان طلوع آفتاب: ۶:۱۷.
 • زمان اذان ظهر: ۱۳:۰۲
 • زمان غروب آفتاب: ۱۹:۴۸
 • زمان اذان مغرب : ۲۰:۰۷
 • زمان نیمه شب شرعی: ۰:۱۶ بامداد.

اوقات شرعی سه شنبه نهم ماه رمضان ۹۹

 • زمان اذان صبح: ۴:۵۵
 • زمان طلوع آفتاب: ۶:۲۵.
 • زمان اذان ظهر: ۱۳:۰۳
 • زمان غروب آفتاب: ۱۹:۴۲
 • زمان اذان مغرب : ۲۰:۰۱
 • زمان نیمه شب شرعی: ۰:۱۸ بامداد.

اوقات شرعی چهارشنبه دهم ماه رمضان ۹۹

 • زمان اذان صبح: ۴:۵۵
 • زمان طلوع آفتاب: ۶:۲۵.
 • زمان اذان ظهر: ۱۳:۰۳
 • زمان غروب آفتاب: ۱۹:۴۲
 • زمان اذان مغرب : ۲۰:۰۱
 • زمان نیمه شب شرعی: ۰:۱۸ بامداد.

اوقات شرعی پنج شنبه یازدهم ماه رمضان ۹۹

 • زمان اذان صبح: ۴:۴۰
 • زمان طلوع آفتاب: ۶:۱۳.
 • زمان اذان ظهر: ۱۳:۰۲
 • زمان غروب آفتاب: ۱۹:۵۰
 • زمان اذان مغرب : ۲۰:۱۰
 • زمان نیمه شب شرعی: ۰:۱۵ بامداد.

اوقات شرعی جمعه دوازدهم ماه رمضان ۹۹

 • زمان اذان صبح: ۴:۳۹
 • زمان طلوع آفتاب: ۶:۱۲.
 • زمان اذان ظهر: ۱۳:۰۱
 • زمان غروب آفتاب: ۱۹:۵۱
 • زمان اذان مغرب : ۲۰:۱۱
 • زمان نیمه شب شرعی: ۰:۱۴ بامداد.

اوقات شرعی شنبه سیزدهم ماه رمضان ۹۹

 • زمان اذان صبح: ۴:۳۸
 • زمان طلوع آفتاب: ۶:۱۱.
 • زمان اذان ظهر: ۱۳:۰۱
 • زمان غروب آفتاب: ۱۹:۵۲
 • زمان اذان مغرب : ۲۰:۱۱
 • زمان نیمه شب شرعی: ۰:۱۴ بامداد.

اوقات شرعی یکشنبه چهاردهم ماه رمضان ۹۹

 • زمان اذان صبح: ۴:۳۶
 • زمان طلوع آفتاب: ۶:۱۰.
 • زمان اذان ظهر: ۱۳:۰۱
 • زمان غروب آفتاب: ۱۹:۵۳
 • زمان اذان مغرب : ۲۰:۱۲
 • زمان نیمه شب شرعی: ۰:۱۴ بامداد.

اوقات شرعی دوشنبه پانزدهم ماه رمضان ۹۹

 • زمان اذان صبح: ۴:۳۵
 • زمان طلوع آفتاب: ۶:۰۹.
 • زمان اذان ظهر: ۱۳:۰۱
 • زمان غروب آفتاب: ۱۹:۵۴
 • زمان اذان مغرب : ۲۰:۱۳
 • زمان نیمه شب شرعی: ۰:۱۴ بامداد.

اوقات شرعی سه‌شنبه شانزدهم ماه رمضان ۹۹

 • زمان اذان صبح: ۴:۳۳
 • زمان طلوع آفتاب: ۶:۰۸.
 • زمان اذان ظهر: ۱۳:۰۱
 • زمان غروب آفتاب: ۱۹:۵۵
 • زمان اذان مغرب : ۲۰:۱۴
 • زمان نیمه شب شرعی: ۰:۱۳ بامداد.

اوقات شرعی چهارشنبه هفدهم ماه رمضان ۹۹

 • زمان اذان صبح: ۴:۳۲
 • زمان طلوع آفتاب: ۶:۰۷.
 • زمان اذان ظهر: ۱۳:۰۱
 • زمان غروب آفتاب: ۱۹:۵۵
 • زمان اذان مغرب : ۲۰:۱۵
 • زمان نیمه شب شرعی: ۰:۱۳ بامداد.

اوقات شرعی پنج‌شنبه هجدهم ماه رمضان ۹۹

 • زمان اذان صبح: ۴:۳۱
 • زمان طلوع آفتاب: ۶:۰۶.
 • زمان اذان ظهر: ۱۳:۰۱
 • زمان غروب آفتاب: ۱۹:۵۶
 • زمان اذان مغرب : ۲۰:۱۶
 • زمان نیمه شب شرعی: ۰:۱۳ بامداد.

اوقات شرعی جمعه نوزدهم ماه رمضان ۹۹

 • زمان اذان صبح: ۴:۲۹
 • زمان طلوع آفتاب: ۶:۰۵.
 • زمان اذان ظهر: ۱۳:۰۱
 • زمان غروب آفتاب: ۱۹:۵۷
 • زمان اذان مغرب : ۲۰:۱۷
 • زمان نیمه شب شرعی: ۰:۱۳ بامداد.

اوقات شرعی شنبه بیستم ماه رمضان ۹۹

 • زمان اذان صبح: ۴:۲۸
 • زمان طلوع آفتاب: ۶:۰۴.
 • زمان اذان ظهر: ۱۳:۰۱
 • زمان غروب آفتاب: ۱۹:۵۸
 • زمان اذان مغرب : ۲۰:۱۸
 • زمان نیمه شب شرعی: ۰:۱۲ بامداد.

اوقات شرعی یکشنبه بیست و یکم ماه رمضان ۹۹

 • زمان اذان صبح: ۴:۲۷
 • زمان طلوع آفتاب: ۶:۰۳.
 • زمان اذان ظهر: ۱۳:۰۱
 • زمان غروب آفتاب: ۱۹:۵۹
 • زمان اذان مغرب : ۲۰:۱۹
 • زمان نیمه شب شرعی: ۰:۱۲ بامداد.

اوقات شرعی دوشنبه بیست ودوم ماه رمضان ۹۹

 • زمان اذان صبح: ۴:۲۶
 • زمان طلوع آفتاب: ۶:۰۲.
 • زمان اذان ظهر: ۱۳:۰۱
 • زمان غروب آفتاب: ۲۰:۰۰
 • زمان اذان مغرب : ۲۰:۱۹
 • زمان نیمه شب شرعی: ۰:۱۲ بامداد.

اوقات شرعی سه شنبه بیست و سوم ماه رمضان ۹۹

 • زمان اذان صبح: ۴:۲۴
 • زمان طلوع آفتاب: ۶:۰۲.
 • زمان اذان ظهر: ۱۳:۰۱
 • زمان غروب آفتاب: ۲۰:۰۰
 • زمان اذان مغرب : ۲۰:۰۲
 • زمان نیمه شب شرعی: ۰:۱۲ بامداد.

اوقات شرعی چهارشنبه بیست وچهارم ماه رمضان ۹۹

 • زمان اذان صبح: ۴:۲۳
 • زمان طلوع آفتاب: ۶:۰۱.
 • زمان اذان ظهر: ۱۳:۰۱
 • زمان غروب آفتاب: ۲۰:۰۱
 • زمان اذان مغرب : ۲۰:۲۱
 • زمان نیمه شب شرعی: ۰:۱۲ بامداد.

اوقات شرعی پنج‌شنبه بیست و پنجم ماه رمضان ۹۹

 • زمان اذان صبح: ۴:۲۲
 • زمان طلوع آفتاب: ۶:۰۰.
 • زمان اذان ظهر: ۱۳:۰۱
 • زمان غروب آفتاب: ۲۰:۰۲
 • زمان اذان مغرب : ۲۰:۱۱
 • زمان نیمه شب شرعی: ۰:۱۱ بامداد.

اوقات شرعی جمعه بیست و ششم ماه رمضان ۹۹

 • زمان اذان صبح: ۴:۲۱
 • زمان طلوع آفتاب: ۵:۵۹.
 • زمان اذان ظهر: ۱۳:۰۱
 • زمان غروب آفتاب: ۲۰:۰۲
 • زمان اذان مغرب : ۲۰:۲۳
 • زمان نیمه شب شرعی: ۰:۱۱ بامداد.

اوقات شرعی شنبه بیست و هفتم ماه رمضان ۹۹

 • زمان اذان صبح: ۴:۲۰
 • زمان طلوع آفتاب: ۵:۵۸.
 • زمان اذان ظهر: ۱۳:۰۱
 • زمان غروب آفتاب: ۲۰:۰۴
 • زمان اذان مغرب : ۲۰:۲۴
 • زمان نیمه شب شرعی: ۰:۱۱ بامداد.

اوقات شرعی یکشنبه بیست و هشتم ماه رمضان ۹۹

 • زمان اذان صبح: ۴:۱۹
 • زمان طلوع آفتاب: ۵:۵۸.
 • زمان اذان ظهر: ۱۳:۰۱
 • زمان غروب آفتاب: ۲۰:۰۴
 • زمان اذان مغرب : ۲۰:۲۵
 • زمان نیمه شب شرعی: ۰:۱۱ بامداد.

اوقات شرعی دوشنبه بیست و نهم ماه رمضان ۹۹

 • زمان اذان صبح: ۴:۱۸
 • زمان طلوع آفتاب: ۵:۵۷.
 • زمان اذان ظهر: ۱۳:۰۱
 • زمان غروب آفتاب: ۲۰:۰۵
 • زمان اذان مغرب : ۲۰:۲۵
 • زمان نیمه شب شرعی: ۰:۱۱ بامداد.

اوقات شرعی سه‌شنبه سی ام ماه رمضان ۹۸

 • زمان اذان صبح: ۴:۱۷
 • زمان طلوع آفتاب: ۵:۵۶.
 • زمان اذان ظهر: ۱۳:۰۱
 • زمان غروب آفتاب: ۲۰:۰۶
 • زمان اذان مغرب : ۲۰:۲۶
 • زمان نیمه شب شرعی: ۰:۱۱ بامداد.

شب های قدر ماه رمضان ۹۹

شب قدر ماه رمضان ۹۹ در روزهای دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۹۹، چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۹۹ و پنج شنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۹ (۲۱ ماه رمضان) و شهادت حضرت علی(ع) می باشد.

مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
بدون نظر

ورود