بخشنامه مالیات حقوق ۹۹ ابلاغ شد + لینک دانلود متن بخشنامه

بخشنامه مالیات حقوق ۹۹ ابلاغ شد + لینک دانلود متن بخشنامه

همانطور که میدانید هر سال بر اساس قانون بودجه کل کشور میزان مالیات حقوق موضوع ماده ۸۴ ق. م. م تعیین و تصویب می شود. پیرو تصویب آن بخشنامه مالیات حقوق و جدول مالیات حقوق سال تهیه می شود

میزان مالیات حقوق ابتدا توسط دولت تعیین واز طریق لایحه بودجه سنواتی به مجلس تقدیم می گردد. سپس مبلغ معافیت پیشنهادی دولت در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی بررسی می شود که جدول مالیات حقوق ۹۹ را میتوانید در ادامه مشاهده کنید.

در سال ۱۳۹۹ مطابق بند الف شماره ۲ تبصره ۱۲ قانون بودجه میزان معافیت مالیات حقوق سالانه ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و ماهانه ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعیین شده است.

در سال ۹۹ نرخ مالیات برکل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده و کارانه مازاد بر معافیت مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد ( ۱۰%) و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد ( ۱۵%) و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست درصد (۲۰%) و نسبت به مازاد چهار برابر و نسبت به مازاد چهار برابر بیست و پنج درصد (۲۵%) تعیین گردیده است.

طبق همان بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه کل کشور پاراگراف آخر بند، میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد ( ۵۷) و (۱۰۱) ق. م. م  سالانه مبلغ ۲۸۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعیین گردیده است.

دانلود متن کامل بخشنامه مالیات حقوق ۹۹

مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
بدون نظر

ورود