هر سال زندگی سگ ها معادل چند سال زندگی انسان ها است؟

هر سال زندگی سگ ها معادل چند سال زندگی انسان ها است؟

یک باور رایج درباره ی سن سگ ها این است که هر یک سال زندگی سگ ها معادل ۷ سال زندگی انسان ها است. اما دانشمندان این باور را رد کرده اند.

محققان دانشگاه سن دیگو پی برده اند یک سگ یک ساله در واقع به اندازه ی یک انسان ۳۰ ساله سن دارد.

محققان با بررسی تغییرات متیلاسیون داده های ژنتیکی ۱۰۴ سگ لابرادور رتریور از یک گروه سنی ۱۶ ساله، به این مسأله پی بردند. عمل متیلاسیون می تواند باعث تغییر فعالیت حلقه دی ان ای شود اما هیچ تغییری در توالی آن ایجاد نمی کند.

الگوریتمی که دانشمندان به آن رسیده اند به این ترتیب است: سن انسان = ۳۱ + (سن سگ) In 16

محاسبه سن سگ ها

محققان این پژوهش که در وبسایت Cell Systems منتشر شده می گویند این تابع ریاضی مطابقت زیادی با تعداد دفعات تقریبی نقاط عطف مشترک در روند رشد و پیری سگ ها و انسان ها در طول زندگی آن ها دارد.

مثلاً یک سگ چهار ساله مانند یک انسان ۵۴ ساله است و یک سگ لابرادور رتریور ۱۲ ساله به یک انسان ۷۰ ساله می ماند.

محققان نحوه ی تجمع گروه های متیلی در بخش هایی از ژنوم انسان به مرور زمان را با نحوه ی رفتار آن ها در ژنوم سگ ها مقایسه کردند.

از قرار معلوم سگ ها از آنچه به نظر می رسد پیرتر و خردمندتر هستند.

برای پرداختن به نقاط ضعف مختلف این پژوهش، مثل تمرکز آن بر روی فقط یک گونه ی خاص، شاید به تحقیقات بیشتری بر روی گونه های دیگری از سگ ها نیاز باشد.

منبع: stuff
دیجیاتو
بدون نظر

ورود