جدال تماشایی راسوی کوچک اندام با مرغ ماهیخوار غول پیکر که حریف شکار سرسختش نشد

جدال تماشایی راسوی کوچک اندام با مرغ ماهیخوار غول پیکر که حریف شکار سرسختش نشد

در جدالی باورنکردنی یک راسوی کوچک اندام با چنگ زدن و گاز گرفتن، شجاعانه از خود در برابر یک مرغ ماهیخوار دفاع کرد.

این پستاندار کوچک شکار مرغ ماهیخوار گرسنه ای در اسکاتلند شده بود. اما این پایان ماجرا نبود و آن ها دو دقیقه ای باهم گلاویز شدند.

راسو پیچ و تاب می خورد و سعی می کرد از دست پرنده فرار کند؛ دست آخر هم وقتی مرغ ماهیخوار را گاز گرفت پیروز این مبارزه شد و پرنده ی ناکام رهایش کرد.

راسو بدن کوچکش را این طرف و آن طرف پیچ و تاب می داد و سعی می کرد خود را از منقار مرغ ماهیخوار برهاند
در نهایت هم راسوی کوچک وقتی که توانست خود را به منقار پرنده برساند و از آن یک گاز حسابی بگیرد، پیروز این جدال شد

این عکس ها را مارک استرکن گرفته که از دیدن مبارزه ی سرسختانه و شجاعانه ی راسوی کوچک شوکه شده بود.

استرکن می گوید: «قبلاً هم از مرغ های ماهیخوار در حال شکار موش های صحرایی عکس گرفته بودم. برایشان مثل آب خوردن بود. خیلی راحت موش ها را با منقارشان می گرفتند و بعد هم زنده زنده آن ها را می خوردند.»

«ولی این راسوی کوچک داستان دیگری داشت. تسلیم بشو نبود.»

استرکن گرچه از اینکه فرصت عکاسی از این جدال جانانه را پیدا کرده بود هیجان زده بود اما در عین حال از شنیدن جیغ های راسو وحشت زده شده بود.

او می گوید: «نمی دانم تا حالا صدای جیغ راسوها را شنیده اید یا نه ولی مثل یک نوزاد جیغ و داد می کرد و صدایش خیلی بلند بود.»

راسوی کوچک با جیغ و داد برای حفظ جانش می جنگید و سعی می کرد خود را چنگال مرغ ماهیخوار برهاند
مارک استرکن، عکاس این تصاویر گفته او از مبارزه ای که راسو به راه انداخته بود شوکه شده بود چون قبلاً دیده بود که مرغ های ماهیخوار خیلی زود دخل شکارشان را درمی آورند
این تصویر جای صدمه ای که راسوی سرسخت به مرغ ماهیخوار وارد کرد را به خوبی نشان می دهد. راسوی کوچک وقتی موفق شد خود را رها کند روی زمین افتاد و به سرعت به جای امنی گریخت

استرکن که خود اپراتور پالایشگاه گاز است اما  در اوقات فراغتش عکاسی حیات وحش می کند، گفت که راسو چطور بدنش را پیچ و تاب می داد تا خودش را رها کند.

«نمی خواست بدون اینکه بجنگد تسلیم شود.»

«راسو آخر سر صورت مرغ ماهیخوار را گاز گرفت و فکر می کنم مرغ ماهیخوار با خودش گفت “خب این حریفم بود. بهتر است دیگر فکرش را نکنم”، بعدش راسو افتاد روی زمین و فرار کرد.»

«مرغ های ماهیخوار پرنده های کوچکی نیستند. این یکی هم ۶۰ سانتیمتری قد داشت. آن ها خرگوش هم می خورند به خاطر همین فکر می کردم خوردن یک راسو دیگر برایشان کاری نداشته باشد.»

منبع: dailymail
دیجیاتو
بدون نظر

ورود