دانشمندان می گویند سال ۲۰۲۰ کوتاه تر از سال های قبل بود

دانشمندان می گویند سال ۲۰۲۰ کوتاه تر از سال های قبل بود

بررسی ها نشان داده سال ۲۰۲۰ کوتاه تر از سال های قبل بود، گرچه همیشه اینگونه حس نمی شد.

۲۸ مورد از کوتاه ترین روزهای ثبت شده ی کره زمین از سال ۱۹۶۰ همگی متعلق به سال ۲۰۲۰ بودند. علت این مسأله آن است که زمین در سال گذشته ی میلادی حداکثر ۱/۵ میلی ثانیه سریع تر از معمول بر محور خود چرخیده بود. این ۲۸ روز همگی رکورد کوتاه ترین روزی که تا آن زمان ثبت شده بود را شکستند، یعنی روز ۵ ژوئیه ۲۰۰۵ که ۱/۰۵۱۶ میلی ثانیه کمتر از مدت استاندارد یعنی ۸۶،۴۰۰ ثانیه به طول انجامیده بود. حالا کوتاه ترین روز ثبت شده تاکنون ۰/۴۵ میلی ثانیه کمتر از رکورد قبلی است.

اینکه روزهای زمین ذره ای بیشتر یا کمتر از معمول به طول انجامند، اتفاق غیر معمولی نیست. این امر به دلیل فعالیت هسته ی مذاب، اقیانوس ها و جو سیاره زمین رخ می دهد. اما تعداد زیاد روزهای کوتاه سال ۲۰۲۰ شاید حاکی از افزایش کلی سرعت چرخش کره زمین باشد.

دانشمندانی که سرعت چرخش کره زمین را تحت نظر دارند پیش بینی می کنند سال ۲۰۲۱ حتی کوتاه تر هم باشد. انتظار می رود یک روز متوسط کره زمین در سال جدید میلادی ۰/۰۵ میلی ثانیه کمتر از ۸۶،۴۰۰ ثانیه باشد، مدت زمان استانداردی که ساعت های خودمان از یک روز نشان داده اند. و روزهای سال هر یک ممکن است ۱/۵ میلی ثانیه کمتر طول کشند. انتظار می رود ظرف یک سال آینده روزهای کوتاه تر در مجموع نزدیک به ۱۹ میلی ثانیه کم داشته باشند.

به گفته ی کارشناسان، زمین حالا سریع از هر وقت دیگری ظرف ۵۰ سال گذشته در گردش است.

از زمانی که رصد سرعت چرخش زمین را آغاز کردیم، این سرعت عمدتاً رو به کاهش بوده است

برای تعیین طول هر روز بر روی کره زمین، دانشمندان سرویس بین‌ المللی چرخش زمین و سامانه‌ های مرجع (IERS) لحظه ی دقیق عبور یک ستاره ی ثابت از جایی در آسمان را اندازه گیری می کنند. آن ها این اندازه را به عنوان ساعت جهانی بیان می کنند، سپس آن را با ساعت اتمی مقایسه می کنند، یک مقیاس زمانی که توسط ساعت های اتمی فوق دقیق محاسبه می شود. این مقایسه می تواند نشان دهد که سرعت گردش زمین چقدر از میزان معمول فاصله دارد.

به گفته ی دانشمندان، سرعت چرخش کره زمین ظرف چند دهه ی گذشته به طور کلی رو به کاهش بوده نه افزایش. از آنجایی که کار محاسبه ی سرعت گردش زمین در اواخر دهه ی ۱۹۶۰ آغاز شد، اغلب روزهای متوسط زمین چند صد میلی ثانیه بیشتر از ۸۶،۴۰۰ ثانیه بوده اند.

دانشمندان با افزودن آنچه به ثانیه کبیسه معروف است، به انتهای سال این مسأله را حل کرده اند. آن ها از سال ۱۹۷۲ در مجموع نزدیک به ۲۷ ثانیه کبیسه افزوده اند.

اما از سال ۲۰۱۶ هیچ ثانیه کبیسه ای به سال ها افزوده نشده است. اگر ۲۰۲۱ هم سال کوتاهی همچون ۲۰۲۰ از آب درآید، دانشمندان ممکن است به جای این کار یک ثانیه کم کنند.

دانشمندان می گویند اگر سرعت گردش زمین افزایش بیشتری داشته باشد ممکن است به یک ثانیه کبیسه منفی نیاز شود، اما هنوز برای گفتن آنکه احتمال وقوع این مسأله هست یا نه، هنوز خیلی زود است. علاوه بر آن بحث هایی در سطح بین المللی درباره ی آینده ی ثانیه های کبیسه وجود دارد و همچنین ممکن است نیاز به ثانیه کبیسه منفی تصمیم گیری در این مورد را به سمت پایان دادن به استفاده از ثانیه کبیسه برای همیشه برد.

اگر ۲۰۲۱ همانگونه که پیش بینی شده پیش رود، کوتاه ترین سال طی دهه های گذشته خواهد بود. آخرین باری که سالی یک روز متوسط به مدت کمتر از ۸۶،۴۰۰ ثانیه داشت سال ۱۹۳۷ بود.

منبع: businessinsider
مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
بدون نظر

ورود