دانشمندان: انسان ها سگ ها را تصادفاً اهلی کردند

دانشمندان: انسان ها سگ ها را تصادفاً اهلی کردند

دانشمندان می گویند شاید اضافه آمدن گوشت شکار اجدادمان باعث شد سگ ها اهلی شوند. ممکن است در عصر یخبندان شکارچیان هر چه از شکارشان باقی می ماند را با گرگ ها تقسیم می کردند و اینگونه شد که این حیوانات اهلی شدند.

زمان و علت اهلی شدن سگ ها روشن نیست. شواهد و مدارک ژنتیکی حاکی از آن است که بین ۲۷ هزار و ۴۰ هزار سال قبل سگ ها از اجداد گرگ خود منشعب شدند. قدمت قدیمی ترین سگ دفن شده به ۱۴،۲۰۰ سال قبل بازمی گردد، امری که نشان می دهد سگ ها تا آن زمان به حیوان خانگی انسان ها بدل شده بودند.

اما روشن نیست که آیا این اهلی شدن در اروپا رخ داد یا آسیا – یا در نقاط متعدد – یا اینکه اصلاً چرا رخ داد. سگ ها تنها حیواناتی هستند که توسط شکارچیان اهلی شدند. بقیه ی حیوانات همگی بعد از گسترش کشاورزی اهلی شدند. یک نظر این است که انسان سگ ها را اهلی کرد تا به او در کار شکار کمک کنند. یک سناریوی دیگر آن است که زباله گردی گرگ ها در میان ضایعات انسان ها باعث شد به آن ها خو بگیرند.

برخی دانشمندان هم می گویند کلید حل این معما شاید زیادی گوشتی باشد که انسان ها شکار می کردند.

سگ ها در زمانی اهلی شدند که توده های یخ بیشتر اوراسیای شمالی را پوشانده بودند و هوا سردتر از حالا بود. در این دوره، انسان ها و گرگ ها که هر دو شکارچیان بسیار خوبی بودند برای تأمین غذای خود با یکدیگر رقابت می کردند.

با این حال، گرگ ها می توانند ماه ها با تغذیه تنها از گوشت بدون چربی که حاوی پروتئین و اندک چیزهای دیگری است، دوام آورند. اما انسان ها قادر به این کار نیستند. بدن انسان از پس مقدار محدودی از پروتئین برمی آید، بنابراین باید از دیگر گروه های غذایی مثل چربی هم استفاده کنیم.  دانشمندان می گویند بدن ما سازگاری کامل با گوشت ندارد.

محققان بر اساس گونه های شکاری که در قطب شمال زندگی می کردند، به محاسبه ی مقدار غذایی که در زمستان های این منطقه موجود بود پرداختند. آن ها متوجه فراوانی گوشت بدون چربی در قطب شمال شدند، بنابراین شاید گوشتی که انسان های شکارچی به دست می آوردند بیشتر از میزانی بود که قادر به مصرفش بودند. اما گرگ ها می توانستند این گوشت اضافی را مصرف کنند، بنابراین این دو گونه در زمستان های سخت با یکدیگر رقابت نمی کردند. انسان ها گوشت های بدون چربی را بدون آنکه سهم خود را از دست دهند با گرگ ها تقسیم می کردند.

محققان می گویند ممکن است شکارچیان توله های گرگی که پدر و مادری نداشتند را نگه می داشتند – شاید نگاهی که به آن ها داشتند تا حدی مثل یک حیوان خانگی بود – و آن ها را از گوشت بدون چربی اضافی خود تغذیه می کردند. ممکن است هیچ هدف بلند مدتی در سر نداشتند اما بعدها به آن ها ثابت شد که این گرگ های اهلی شده شرکای مفیدی در امر شکار هستند – امری که باعث شد انسان به اهلی کردن گرگ ها ادامه دهند. محققان می گویند حتماً گرگ ها از جذابیت زیادی برای انسان های شکارچی برخوردار بودند که آن ها را نگه داشتند.

منبع: newscientist
مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
دیجیاتو
بدون نظر

ورود