محققان: مردان کچل باهوش تر و موفق ترند

محققان: مردان کچل باهوش تر و موفق ترند

برای بسیاری از مردان کچلی موضوع حساسی محسوب می شود چون ممکن است تصور کنند این امر از جذابیت و مردانگی آن ها کم می کند. با این حال، تحقیقات نشان داده هیچ دلیلی برای این طرز فکر خود تخریب گرانه وجود ندارد. مردان کچل از نظر اغلب افراد، اعتماد به نفس و هوش بیشتری دارند و مقتدرترند. جایگزین بدی برای سری پر مو به نظر نمی رسد!

در ادامه به نتیجه ی تحقیقات صورت گرفته در این زمینه خواهیم پرداخت.

مردان کچل به لحاظ اجتماعی در جایگاه بالاتری دیده می شوند

تحقیق صورت گرفته در اینباره نشان می دهد مردان کچل در مقایسه با سایر مردان، از دید دیگران جایگاه بالاتری به لحاظ اجتماعی دارند. محققان متوجه شدند گرچه مردانی که مو دارند از جذابیت بیشتری برای دیگران برخوردارند، اما در مورد مردان کچل احتمال اینکه از نظر دیگران فردی با جایگاه اجتماعی بالاتر تلقی شوند بیشتر است: شرکت کنندگان تحقیق ادعا می کردند مردان کچل به نظر آن ها مقتدرتر و برتر بودند، اما در مقایسه با مردانی که مو دارند هیچ تهدیدی از سوی آن ها حس نکرده بودند.

محققان در این پژوهش از گروه تمرکز خود خواستند بر اساس ۴ معیار به شرکت کنندگان مرد امتیاز دهند: جذابیت، پرخاشگری، سازگاری و پختگی. به برخی از افراد گروه، تصاویر مردانی را نشان دادند که مو داشتند و به بقیه ی افراد عکس های همان مردان را نشان دادند که موهای آن ها به صورت دیجیتالی حذف شده بود. نتایج غیرمنتظره بود: مردان کچل صادق، باهوش و مردانه ارزیابی شده بودند.

تحقیقات متعددی صحت این نتایج را اثبات کرده

نتایج تحقیق مذکور را تحقیق دیگری هم اثبات کرد. این تحقیق ثابت کرد مردان کچل از نظر اغلب افراد قوی تر، مقتدرتر و موفق اند.

اما مردان کچل به چشم دیگران تنها قوی و جذاب نیستند، بلکه باهوش هم به نظر می رسند. دانشمندان با تحلیل داده های به دست آمده از یک نظرسنجی که با شرکت ۲۰ هزار نفر صورت گرفته بود به تحقیق در اینباره پرداختند. پژوهش آن ها نشان داد مردان کچل بیشتر از مردانی که مو دارند سن بالاتر به نظر می رسند، اما دیگران آن ها را عاقل تر و باهوش تر می دانند.

تاس بودن و داشتن مقداری مو این اثر را ندارد

مردان برای آنکه چنین نگاهی به آن ها باشد باید کاملاً کچل باشند. تحقیقی نشان داد مردان تاس برخلاف مردان کچل از نظر دیگران ضعیف و کمتر مردانه بودند. این مسأله شاید مربوط به این حقیقت باشد که وقتی موهای سرتان را از ته می زنید دیگران به آن به چشم بیانیه ای رک و مستقیم نگاه می کنند و این کار شما این احساس را در آن ها به وجود می آورد که همه چیز تحت کنترل تان است و از ظاهر خود خجالت نمی کشید. این موضوع هم برای دیگران جذاب است.

منبع: brightside
مطالب مرتبط
۲ نظر

ورود