برنامه زمان بندی خاموشی های ۲۲ منطقه تهران از امروز

برنامه زمان بندی خاموشی های ۲۲ منطقه تهران از امروز

خاموشی های تهران از امروز ۳ شنبه ۷ بهمن ۹۹ توسط شرکت نیروی توزیع برق تهران اعلام شد. همه ۲۲ منطقه تهران طبق جداولی که در این گفتار ارائه شده است، قطعی برق به مدت ۲ ساعت خواهند داشت. در اطلاعاتی که شرکت توزیع نیروی برق اعلام کرده است، جدولی برای زمان بندی خاموشی های احتمالی در محدوده شهرداری منطقه ۹ و منطقه ۲۰ تهران تا کنون اعلام نشده است.

اگر با پرسشی درباره قطعی برق و مشکلات نوسان برق و عدم اتصال برق پس از مدت ۲ ساعت روبرو شدید به سایت TBTB.IR رجوع کنید. این خاموشی های به صورت پراکنده است واحتمال تغییر در ساعت و جدول زمان بندی برای روزهای بعدی در بهمن و اسفند ۹۹ وجود دارد.

یکی از مسئولان شرکت برق قبلا گفته بود که برای چیزی که در اثر نوسانات ناشی از قطع برق آسیب دیده باشد، از مردم پول بیمه (۱۰۰ تومان برای مشترکان شهری) دریافت می‌کنیم؛ اگر کسی در اثر این حوادث آسیب دید، می‌تواند از طریق اپلیکیشن برق من و سایت اینترنتی bime.tavanir.com ثبت نام کند که بعد از ثبت نام، کارشناس موضوع را بررسی می‌کند و بر اساس نظر کارشناسی خسارت پرداخت می‌شود. شرکت برق، ۶۰۰ میلیارد ریال برای پرداخت خسارت های ناشی از قطعی برق به مشترکان، در نظر گرفته است.

جدول خاموشی محدوده شهرداری منطقه ۱ تهران

شهرداری منطقه ۱

جدول خاموشی های محدوده شهرداری منطقه ۲

شهرداری منطقه ۲

جدول خاموشی های محدوده شهرداری منطقه ۳ تهران

خاموشی های محدوده شهرداری منطقه ۳

جدول خاموشی های محدوده شهرداری منطقه ۴ تهران

شهرداری منطقه ۴

جدول خاموشی های محدوده شهرداری منطقه ۵ تهران

شهرداری منطقه ۵

جدول خاموشی های محدوده شهرداری منطقه  ۶

خاموشی های محدوده شهرداری منطقه ۶

جدول خاموشی های محدوده شهرداری منطقه ۷ و ۸ تهران

محدوده ۷ و ۸

جدول خاموشی های محدوده شهرداری منطقه ۱۰

خاموشی های محدوده منطقه ۱۰

جدول خاموشی های محدوده منطقه ۱۱، ۱۲ و ۱۳ تهران

خاموشی های ۱۱ و ۱۲ و ۱۳

جدول خاموشی های محدوده شهرداری منطقه ۱۴ تهران

محدوده منطقه ۱۴

جدول خاموشی های محدوده شهرداری منطقه  ۱۵ تهران

منطقه ۱۵

جدول خاموشی های محدوده شهرداری منطقه  ۱۶ و ۱۷

خاموشی های ۱۶ و ۱۷

جدول خاموشی های منطقه  ۱۸ و ۱۹ تهران

۱۸ و ۱۹

جدول خاموشی های محدوده شهرداری منطقه ۲۰ تهران

خاموشی های تهران

خاموشی های منطقه ۲۰ تهران

جدول خاموشی های منطقه ۲۲ تهران

خاموشی منطقه ۲۲ تهران

دیجیاتو
۳ نظر

ورود