از کجا بفهمیم یک عذرخواهی واقعی است یا ساختگی؟

از کجا بفهمیم یک عذرخواهی واقعی است یا ساختگی؟

عذرخواهی همیشه کار ساده ای نیست. به زبان آوردن جمله ی «معذرت می خواهم» برای بعضی می تواند به اندازه ی یک سردرد شدید تحمل ناپذیر باشد. اما حتی آن هایی هم که موفق می شوند شجاعت به خرج دهند و عذرخواهی کنند ممکن است این کار را خالصانه انجام ندهند. در ادامه می خواهیم درباره ی نشانه هایی صحبت کنیم که کمک می کنند عذرخواهی ساختگی را تشخیص دهید و متوجه شوید شخصی که از شما معذرت می خواهد واقعاً متأسف نیست.

۱- «اما» و «اگر» دارد

روانشناسان می گویند اگر عذرخواهی کلمات اصلی اش یعنی «معذرت می خواهم» را داشته باشد اما با «اگر» یا «اما» ادامه پیدا کند، باید بدانید که با یک عذرخواهی واقعی رو به رو نیستید. «اما» عذرخواهی شخص را بی ارزش می کند و «اگر» یعنی چیزی که شما را رنجانده ممکن است اتفاق نیفتاده باشد. در عذرخواهی صادقانه فرد مسئولیت اشتباه خود را تمام و کمال برعهده می گیرد و احساسات فردی که رنجیده را کوچک نمی شمارد.

۲- خیلی طولانی است

عذرخواهی که از ته دل باشد خیلی طولانی نیست. برعکس، عذرخواهی ساختگی با انبوهی از توضیحات و جزئیات غیر ضرور همراه است که فرد با استفاده از آن ها سعی دارد احساس واقعی خود نسبت به آن موقعیت را پنهان کند.

۳- با فعل مجهول بیان می شود

این نوع عذرخواهی ساختگی معمولاً با عبارتی مثل «چیزی که ناراحتت کرده» یا چیزی شبیه به آن همراه است. از این شکل جمله بندی اغلب زمانی استفاده می شود که گوینده به انجام کار اشتباهی اذعان دارد اما تلاش دارد با استفاده از فعل مجهول از به عهده گرفتن مستقیم مسئولیت سرباز بزند.

در جملات مجهول از کسی که مسئول موقعیت پیش آمده است صحبت نمی شود اما در جملات معلوم به کننده ی کار اشاره می شود (من اشتباه کردم).

۴- «گفتند از تو معذرت خواهی کنم»

وقتی کسی چنین جمله ای را به زبان می آورد در حقیقت می گوید که این عذرخواهی از طرف خود او نیست و به خواست کس دیگری که انجام آن را ضروری می دانسته انجام شده است. واگرنه خود او معذرت خواهی نمی کرد.

۵- «خودت می دانی…» ، «قبلاً هم…» و عباراتی از این دست

برخی عبارت ها از ساختگی بودن عذرخواهی حکایت دارند.

  • «خودت می دانی …» فرد با این جمله بندی سعی می کند تا شما را متقاعد کند چیزی برای ناراحتی وجود ندارد (خودت می دانی که منظوری نداشتم).
  • «قبلاً هم…» فرد با این جمله می خواهد به شما بگوید که دیگر چیزی برای گفتن و معذرت خواهی ندارد (قبلاً هم چندین بار به خاطرش معذرت خواهی کرده ام).
  • «متأسفم که…» فرد با این جمله سعی می کند تقصیر را به گردن شما بیاندازد و شما را منشأ مشکل جلوه دهد (متأسفم که چنین حسی داری).
  • «فکر کنم…» فرد با این جمله فقط به لزوم معذرت خواهی اشاره می کند نه اینکه واقعاً بخواهد عذرخواهی کند (فکر کنم باید معذرت خواهی کنم).
  • «باشد ببخشید!» کارشناسان به این نوع معذرت خواهی «عذرخواهی قلدرانه» می گویند چون نه کلمات یک عذرخواهی را دارد نه لحن آن را.

۶- فقط زبانی است

وقتی عذرخواهی می کنید هر چه هم که به زبان آورید، خالصانه بودن یا نبودن عذرخواهی تان را عمل شما تعیین می کند. رفتار شما باید به گونه ای باشد که رنجشی که در شخص مقابل ایجاد کردید را جبران کند و این پیام را برساند که سعی دارید کاری که ابتدا اشتباه انجام دادید را درست کنید. در حقیقت باید حرف خود را عملی کنید. یک نکته ی مهم دیگر این است که نباید اجازه دهید آن اشتباه دوباره تکرار شود. این همان چیزی است که عذرخواهی شما را قابل اطمینان می کند.

منبع: brightside
مطالب مرتبط
بدون نظر

ورود