۶ حرکت ورزشی فوق العاده که انجام آن ها تنها به کمک توپ تمرین امکانپذیر است

۶ حرکت ورزشی فوق العاده که انجام آن ها تنها به کمک توپ تمرین امکانپذیر است

توپ تمرینات ورزشی می تواند گزینه ای مناسب برای اضافه کردن به روتین ورزش کردن شما باشد. ای توپ می تواند تعادل، هماهنگی و انعطاف پذیری شما را افزایش داده، برای فشار کمتر به کمر مناسب بوده و عضلات مرکز ثقل بدن شما را فعال خواهد کرد. برخی مطالعات نشان داده که استفاده از توپ تمرینی به عنوان صندلی می تواند انرژی بیشتری به شما بخشیده و حالت بدن شما را بهبود بخشد. همچنین توپ تمرین می تواند گزینه ای کمکی و بسیار کارآمد برای ورزش کردن باشد. در ادامه این مطلب قصد داریم شما را با ۵ تمرین فوق العاده ورزشی آشنا کنیم که تنها با استفاده از توپ تمرین قادر به انجام آن ها خواهید بود.

در ادامه این مطلب قصد داریم شما را با 5 تمرین فوق العاده ورزشی آشنا کنیم که تنها با استفاده از توپ تمرین قادر به انجام آن ها خواهید بود.

۱- کشش همزمان دست و پا

روی توپ تمرین دراز بکشید به طوری که توپ زیر شکم شما قرار گیرد. نوک انگشتان دست و پایتان باید با زمین تماس داشته باشند. مرکز ثقل بدنتان را به کار بگیرید و سعی کنید دست راست و پای چپتان را از زمین بلند کنید. سپس به آرامی آن ها را سرجایشان برگردانید. این کار را با دست و پای دیگرتان تکرار کنید.

در ادامه این مطلب قصد داریم شما را با 5 تمرین فوق العاده ورزشی آشنا کنیم که تنها با استفاده از توپ تمرین قادر به انجام آن ها خواهید بود.

۲- کشش ران

این کار را با نشستن روی توپ تمرین آغاز کنید. به آرامی پاهایتان را به سمت جلو بکشید تا جایی که سر و شانه هایتان روی توپ قرار گرفته و پاهایتان در زاویه ۹۰ درجه خم شده باشند. زانوهایتان را موازی با پاهایتان نگه دارید و خیلی آرام شروع به پایین آوردن ران و باسن خود به سمت زمین کنید و سپس دوباره آن ها را بالا بگیرید.

در ادامه این مطلب قصد داریم شما را با 5 تمرین فوق العاده ورزشی آشنا کنیم که تنها با استفاده از توپ تمرین قادر به انجام آن ها خواهید بود.

۳- اسکوات دیواری

توپ تمرین را به دیوار تکیه داده و با قسمت پایین کمرتان آن را روی دیوار نگه دارید. یک قدم به سمت جلو برداشته و پاهایتان را به اندازه عرض شانه باز کنید. تا زانو خم شوید به نحوی که باسن شما موازی با سطح زمین باشد و پس از مدتی مکس در حالت اسکوات، بلند شوید و این حرکت را ادامه دهید.

در ادامه این مطلب قصد داریم شما را با 5 تمرین فوق العاده ورزشی آشنا کنیم که تنها با استفاده از توپ تمرین قادر به انجام آن ها خواهید بود.

۴- پلانک

روش های مختلفی برای انجام حرکت پلانک با کمک توپ تمرین وجود دارد:

دست هایتان را روی زمین قرار دهید و پاهایتان را روی توپ بگذارید. می توانید کار را با قرار دادن شکم روی توپ شروع کرده و سپس دست هایتان را به سمت جلو ببرید تا زمانی که توپ زیر ساق پایتان قرار می گیرد. از این حالت پلانک می توانید به حالت پلانک ساعد منتقل شوید.

در ادامه این مطلب قصد داریم شما را با 5 تمرین فوق العاده ورزشی آشنا کنیم که تنها با استفاده از توپ تمرین قادر به انجام آن ها خواهید بود.

۵- کرانچ

قسمت پایین پشت را روی توپ تمرین قرار داده و دست هایتان را پشت گوش قرار دهید. شانه هایتان را بالا بگیرید و سپس به حالت قبلی برگردانید.

در ادامه این مطلب قصد داریم شما را با 5 تمرین فوق العاده ورزشی آشنا کنیم که تنها با استفاده از توپ تمرین قادر به انجام آن ها خواهید بود.

۶- درازکش کبرا

روی توپ تمرین دراز بکشید به نحوی که توپ زیر قفسه سینه شما قرار گیرد. پاهایتان باید بدون خمیدگی به سمت عقب کشیده شوند و البته کمی بازتر از عرض شانه باشند. دست هایتان را در موازات بدنتان دراز کنید. سینه را بالا کشیده، ماهیچه های پشت را درگیر کرده و شانه هایتان را به سمت عقب بکشید.

بیشتر بخوانید: ۸ تمرین فوق العاده برای تقویت عضلات سرشانه

منبع: brightside
مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
بدون نظر

ورود