جزییات استخدام کارکنان دولت؛ ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری

جزییات استخدام کارکنان دولت؛ ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده ۲۹ قانون خدمات کشوری در روزهای اخیر با استقبال علاقمندان به استخدام در دستگاه ها و نهادهای دولتی ۳۱ استان کشور مواجه شده است. قانون مدیریت خدمات کشوری در واقع از جمله قوانینی است که شرایط و رویه استخدام اشخاص در دستگاه های دولتی را مشخص کرده است.

ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مواد مهم و پر کاربرد این قانون برای کارجویان مشتاق به ورود به بدنه قوه مجریه است.

مجلس شورای اسلامی اخیرا، کلیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت را تصویب کرده است و طبق این کلیات، افرادی که مشمول ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری هستند، بدون تشریفات اداری، به استخدام دولت درخواهند آمد.

این یعنی افرادی که پیش از سال ۱۳۹۷، در دستگاه های اجرایی سراسر کشور مشغول به کار بودند، بدون طی کردن تشریفات اداری و در قالب رسمی و پیمانی، به استخدام دولت درخواهند آمد. این خبر جذابی برای افرادی است که سابقه استخدام در دستگاه های اجرایی سراسر کشور پیش از سال نود و هفت داشتند و وضعیت استخدامی آن ها در هاله ای از ابهام بود.

طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در قالب شش ماده و دوازده تبصره ارائه شده و شمولیت این طرح بر اساس ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده پنجم احکام اجرایی قانون برنامه ششم توسعه است.

از زمانی که این طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در صحن علنی مجلس به تصویب و توسط شورای نگهبان تایید و به دولت ابلاغ شود، کلیه نیروهایی دستگاه های اجرایی که مشمول ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری بودند، بدون تشریفات اداری جذب می شوند.

در سال ۱۳۸۹ بود که آیین نامه اجرایی بند ط ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری آماده شد و به تصویب هیات وزیران رسید.

برای اطلاع از آمار استخدامی دستگاه های دولتی و سوالات مربوط به استخدام در دستگاه های اجرایی به سایت سازمان اداری و استخدامی کشور مراجعه کنید.

ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری

تصویر ایندکس سایت سازمان اداری و استخدامی کشور

ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری چیست؟

قانون مدیریت خدمات کشوری دارای ۱۲۹ ماده و ۱۰۶ تبصره است که در سال ۱۳۸۶ به تایید شورای نگهبان رسید. در فصل چهارم قانون مدیریت خدمات کشوری، ساختار سازمانی دستگاه های دولتی را توضیح می دهد.

در ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است که دستگاه های اجرایی بایستی، طراحی و تنظیم تشکیلات خود را بر اساس ویژگی های مربوط به ضوابط و شاخص هایی که سازمان برنامه بودجه تهیه می کند، تنظیم کنند. سقف پست های سازمانی، سطوح سازمانی (سطح ۱ تا سطح ۴)، وضعیت معاونین دستگاه های اجرایی، پست های مشاوره هر سازمان، در این ماده تعریف شده است.

متن ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح زیر است:

الف- سقف پستهای سازمانی با رعایت راهبردهای مذکور در فصل دوم این قانون و با پیشنهاد دستگاه و تایید سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ب- تشکیلات و سقف پستهای سازمانی مصوب حداقل پس از یک برنامه و حداکثر پس از دو برنامه پنجساله متناسب با سیاستها و احکام برنامه جدید مورد بازنگری و تصویب مجدد قرار خواهد گرفت.
ج- به منظور کوتاه نمودن مراحل انجام کار و سلسله مراتب اداری – سطوح عمومی مدیریتی در دستگاه‌های اجرای ملی و استانی با احتساب بالاترین مقام اجرائی در هر واحد سازمانی، به قرار ذیل تعیین می‌گردد:

  • وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی: حداکثر در(۴) سطح.
  • واحدهای استانی : حداکثر (۳) سطح.
  • واحدهای شهرستانی، مناطق و نواحی همتراز: حداکثر(۲) سطح.
  • سایر واحدهای تقسیمات کشوری: یک سطح.

د- هر کدام از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل که تحت نظر معاون رئیس جمهور اداره می‌شوند، می‌توانند حداکثر(۵) معاون و سایر موسسات دولتی حداکثر(۳) معاون یاعناوین مشابه در ساختار تشکیلاتی خود پیش بینی نمایند و متناسب با حجم کار و تنوع وظایف و تعداد پستهای سازمانی هر معاون می‌تواند حداکثر(۵) مدیر کل یا مدیر یا رئیس یا عناوین مشابه داشته باشد.
پستهای مدیریتی مورد نیاز حوزه وزیر یا رئیس موسسات دولتی از سرجمع پستهای مدیریتی مذکور در این بند تامین خواهد شد.

هـ- تعداد پستهای مشاور برای مقامات اجرائی مذکور در بندهای (الف)،(ب)و(ج) ماده(۷) حداکثر(۱۰) و برای سایر مقامات اجرائی مذکور در این ماده حداکثر(۴) و برای روسای موسسات دولتی با گستره کشوری حداکثر(۳) پست در سقف پستهای مصوب تعیین می‌گردد.

ی- واحدهای سازمانی وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های اجرائی در مراکز استانها( به استثناء استانداریها) با رعایت ماده(۲۹) این قانون حداکثر در سطح اداره کل سازماندهی می‌شوند و سازمانهای موجود در این سطح تغییر می‌یابند.

ط- در صورتی که دستگاه‌های اجرائی مطابق شرح وظایف قانونی و تشکلات مصوب خود الزاما موظف به ارائه خدماتی در شهرستانهای کمتر از هفتاد هزار نفر جمعیت و بخش های کمتر از سی هزار نفر جمعیت باشند در صورتی که در تاریخ تصویب این قانون ساختمانهای واحدهای اداری ذی‌ربط احداث نشده باشند موظفند کارمندان ذی ربط خود را در مجتمع‌ اداری مراکز شهرستان و بخش که به عنوان نمایندگی تحت نظر فرماندار و بخشدار ایجاد می‌گردد مستقر نموده و از ایجاد واحدهای مستقل خودداری نمایند.

افزایش جمعیت این گونه شهرها موجب لغو این حکم برای واحدهای ذی‌ربط نمی‌گردد. هزینه‌های پشتیبانی و خدماتی این مجتمع‌ها در بودجه وزارت کشور (استانداری ها) پیش بینی می‌گردد. در سایر شهرها با تشخیص هیات وزیران اجرای این بند امکانپذیر می‌باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت وزارت کار: https://rkj.mcls.gov.ir مراجعه کنید.

یکی از روش های استخدام در دستگاه های اجرایی، شرکت در آزمون ادواری استخدامی دستگاه های اجرایی است که هشتمین مرحله اش در روزهای ۱۱ و ۱۲ دی ماه ۹۹ برگزار و نتایج اولیه آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی در اسفند ۹۹ اعلام می شود. متقاضیان استخدام در وزارت آموزش و پرورش نیز باید یا از طریق آزمون سراسری یا از طریق آزمون فراگیر اقدام کنند.

دیجیاتو
۵ نظر

ورود