میزان رضایت تان از ازدواج تان را ژن هایتان تعیین می کند

میزان رضایت تان از ازدواج تان را ژن هایتان تعیین می کند

شاید این دی ان ای تان باشد که کیفیت روابط عاطفی تان را تعیین می کند.

تحقیقی در سال ۲۰۱۴ نشان داد میان برخی متغیرهای ژن CD38 و بالاتر بودن میزان حس قدرشناسی ارتباط وجود دارد، امری که محققان به آن «چسب» رفتاری و روانی می گویند و پیوند هر چه بیشتری میان افراد ایجاد می کند.

برای بررسی بیشتر این پژوهش، تحقیق جدیدی در دانشگاه آرکانزاس صورت گرفت که در آن همان متغیر ژن قدرشناسی مورد بررسی قرار گرفت تا معلوم شود آیا ارتباطی میان دی ان ای افراد و رضایت آن ها در سال های اول ازدواج شان وجود دارد یا نه.

در این تحقیق از نمونه بزاق ۱۴۲ تازه عروس و داماد، ۳ ماه پس از ازدواج شان متغیر ژن CD38  دی ان ای استخراج شد. این زوج ها همچنین به مدت ۳ سال هر ۴ ماه یک بار به یک پرسشنامه درباره ی میزان رضایت شان از ازدواج خود پاسخ می دادند.

برخی ژن ها با حس اعتماد، بخشش و قدرشناسی مرتبط هستند

بر اساس یافته های این تحقیق، کسانی که از متغیر CC ژن CD38 برخوردار بودند – ژنی که با حس قدرشناسی بیشتر مرتبط است – در مقایسه با افراد دارای متغیر AC/AA ، هم احتمال آنکه اعتماد بیشتری نسبت به شریک عاطفی خود داشته باشند بالاتر بود و هم احتمال اینکه شریک عاطفی خود را ببخشند و احساس رضایت بیشتری از ازدواج خود داشته باشند. در افراد دارای متغیر AC/AA احتمال ابراز قدرشناسی و قدرشناس شریک عاطفی خود بودن، کمتر بود.

دانشمندان می گویند این امر بدان معنی نیست که افراد دارای متغیرهای AC/AA ژن CD38 محکوم به محرومیت از یک ازدواج شاد هستند، بلکه معنایش آن است که آن ها باید مراقب مشکلاتی باشند که به ابراز قدرشناسی به شریک عاطفی شان مرتبط می شوند.

به گفته ی آن ها این فقط بدان معنی است که احتمال برخوردن به مشکل در این زمینه ها در این افراد بیشتر است به همین دلیل شاید لازم باشد در این موارد اندکی بیشتر کار کنند.

منبع: insider
مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
بدون نظر

ورود