نشانه هایی که از ناپختگی عاطفی شریک عاطفی تان حکایت دارد

نشانه هایی که از ناپختگی عاطفی شریک عاطفی تان حکایت دارد

یکی از دلایل اصلی شاد نبودن یک رابطه عاطفی، ناپختگی عاطفی یک یا دو طرف رابطه است. ممکن است در ابتدا مسأله ی بزرگی به نظر نرسد و مشکلات جزئی باشند اما اگر نشانه هایی از ناپختگی عاطفی وجود داشته باشد، به احتمال زیاد مشکلات بیشتر خواهند شد. زمانی می توانید جلوی آن همه درد و رنجی را بگیرید که منشأ آن ناپختگی فرد است که نشانه های آن را بشناسید.

در ادامه از نشانه های ناپختگی عاطفی خواهیم گفت.

۱- شریک عاطفی تان یک چیز می گوید و منظورش چیز دیگری است

روانشناسان می گویند عاشق بودن احساس فوق العاده ای در ما ایجاد می کند، به همین دلیل هم معمولاً تمرکزمان را روی چیزهای خوب می گذاریم و نشانه های هشدار دهنده را نادیده می گیریم. شما باید بتوانید این نشانه ها را از ابتدا در شریک عاطفی تان تشخیص دهید. یکی از آشکارترین این نشانه ها زمانی است که متوجه می شوید شریک عاطفی تان چیزی می گوید که منظورش واقعاً آن نیست. این یکی از نشانه های آشکار ناپختگی عاطفی است.

۲- باید دائماً به شریک عاطفی تان اطمینان خاطر دهید

هم ایرادی ندارد و هم کاملاً طبیعی است که گاهی بخواهید شریک عاطفی تان به شما اطمینان خاطر دهد یا نیاز به آن را  در خود احساس کنید. این مسأله زمانی می تواند مشکل ساز شود که مداوم باشد. این امر می تواند به شکل ارسال بی وقفه ی پیام، آنالیز حالت چهره، یا درخواست برای دادن اطمینانی پوچ و تو خالی باشد. و اگر همه ی تلاش مان را برای اطمینان بخشی به شریک عاطفی مان می کنیم، با همه ی نیت خوبی که در پس آن وجود دارد، این کار می تواند وضع را برای او و رابطه مان بدتر کند.

۳- ممکن است شریک عاطفی تان شما را در مورد خودتان به حس شک یا گناه بیاندازد

پدیده چراغ گاز (Gaslighting) نوعی بدرفتاری عاطفی است و عمدتاً در روابط عاطفی رخ می دهد. در این حالت شریک عاطفی تان کاری می کند که افکار و خاطرات تان و وقایع مربوط به آن ها، برایتان زیر سؤال برود. آن ها سعی می کنند کاری کنند که فکر کنید دیوانه شده اید. پدیده چراغ گاز زمانی شدت می گیرد که فرد قربانی حتی به عقل خود هم شک می کند. این امر در هر رابطه ای یک نشانه ی هشدار دهنده است و اگر یک بار رخ دهد ادامه خواهد یافت.

بسیاری از افراد هم از احساس گناه شما به عنوان اسلحه ای برای ایجاد حسی بد در شما یا بازی دادن شما استفاده می کنند تا شما را به انجام کاری وادارند که در ابتدا مایل به انجامش نبودید. حتی اگر کار اشتباهی هم مرتکب نشده باشید، ممکن است شریک عاطفی تان کاری کند که فکر کنید اشتباهی کرده اید و وادارتان می کند راهی برای جبران هر مشکلی که هست پیدا کنید. اگر شریک عاطفی تان در شما احساس گناه ایجاد می کند، باید بدانید که احتمالش هست که بازیچه ی دستش شده باشید، امری که یک نشانه ی هشدار دهنده ی آشکار است.

۴- شریک عاطفی تان به خودش اجازه ی آسیب پذیر بودن نمی دهد

ما انسان ها می توانیم با دیگران در سطحی عمیق ارتباط برقرار کنیم – ما به این امر نیاز داریم و اصلاً اینگونه خلق شده ایم. بسیاری از روابط عاطفی به دلیل عدم آسیب پذیری شکست می خورند. شخص ممکن است در گذشته شرایطی را تجربه کرده باشد که باعث شده حالا بخواهد از خود در برابر لطمه دیدن محافظت کند، به همین دلیل به خود اجازه ی آسیب پذیر بودن نمی دهد. این بدان معنی است که او به خود نه اجازه ی عشق ورزیدن می دهد، نه صمیمی شدن و نه داشتن یک ارتباط واقعی با شریک عاطفی خود.

۵- حرف آخر را همیشه او باید بزند

این مشکل خیلی بزرگی نیست چون احتمالاً همه ی ما قبلاً مرتکبش شده ایم. آدم ها دوست دارند حق با خودشان باشد و برنده ی هر بحثی باشند اما گاهی احساسات شریک عاطفی تان مهم تر از آن حس رضایتی است که از «حق با شما بودن» نصیب تان می شود. و میل به همیشه حرف آخر را زدن، تقریباً همیشه برای «حمله به شخص مقابل» انجام و به حرف های مخرب و آسیب زا ختم می شود. اگر این کار همیشگی شریک عاطفی تان است، یک نشانه ی هشدار دهنده ی بزرگ است.

۶- شریک عاطفی تان نمی داند چه می خواهد

رابطه ی عاطفی با کسی که هیچ وقت نمی داند چه می خواهد می تواند بسیار رنج آور باشد. این امر می تواند چیزی به کوچکی ناتوانی در انتخاب غذا برای نهار باشد یا چیز بسیار جدی مثل اینکه نداند اصلاً می خواهد با شما در رابطه باشد یا نه. همه دوست دارند شریک عاطفی شان کسی باشد که بداند از رابطه اش چه می خواهد و مایل به محقق کردنش هم باشد.

۷- شریک عاطفی تان هیچ دوست ندارد چیزهای جدید را امتحان کند

تعادل و سازش برای برخورداری از یک رابطه عاطفی سالم بسیار مهم هستند. توانایی ایجاد تعادل میان خواسته ها و نیازهای خود با خواسته ها و نیازهای شریک عاطفی خود نیازمند سازش و مدارا است. به ظاهر کار ساده ای است اما خیلی ها آمادگی اش را ندارند. اگر شریک عاطفی تان تمایلی به امتحان کردن یک جای جدید برای سفر، کمک در کارهای خانه یا ایجاد تغییر در برخی رفتارها یا کارها را ندارد، معنایش این است که علاقه ای به امتحان کردن چیزهای جدید و سازش و مدارا ندارد. این ها نشانه های واضحی هستند که از ناپختگی عاطفی حکایت دارند.

۸- شریک عاطفی تان از اشتباهاتش درس نمی گیرد

ایرادی ندارد که گاهی کنترل خود را از دست دهیم و از چیزی عصبانی شویم. البته تا زمانی که به اشتباه بودن عصبانی شدن مان اقرار کنیم، به خصوص اگر بر سر هیچ و پوچ بوده باشد و معذرت خواهی کنیم. کسانی که از اقرار به اشتباه شان خودداری می کنند اما به تکرار دوباره ی همان اشتباهی که به خاطرش عذرخواهی کردند ادامه می دهند، به بلوغ عاطفی نرسیده اند و این هم یک نشانه ی هشدار دهنده ی دیگر است.

منبع: brightside
بدون نظر

ورود