صفیه فیروزی کیست؟ آیا دومین زن خلبان افغانستان سنگسار شده است؟

صفیه فیروزی کیست؟ آیا دومین زن خلبان افغانستان سنگسار شده است؟

در روزهایی که وحشت و مرگ بر افغانستان سایه افکنده، هر روز خبر دردناکی از این کشور جنگ زده به گوش می رسد؛ از کشته شدن هنرمندان و نظامیان سابق تا فرار ورزشکاران و مقامات سیاسی. در افتضاحی که در افغانستان رخ داده، زنان بیش از هر گروهی دیگر خود را درمانده و آرزوهایشان را بر باد می دانند. بخشی از جامعه که در مدت ۲۰ سال اخیر برای خارج شدن از یوغ سنت های ناخوشایند تلاش کرده و در مواردی در مسیر دستیابی به خواسته هایش قرار داشت، یک شبه همه آرزوهایش را بر باد دید و خود را در فضایی مشابه ۲۰ سال پیش دید، انگار که ۲۰ سال در خواب بوده است.

خبر سنگسار شدن صفیه فیروزی به عنوان یکی از تنها دو زن خلبان در افغانستان بسیاری را بیش از پیش نگران رعب و وحشت زنان افغان کرد.

در کنار تمامی خبرهای تکان دهنده از افغانستان در دو هفته اخیر، خبر سنگسار شدن صفیه فیروزی به عنوان یکی از تنها دو زن خلبان در افغانستان بسیاری را بیش از پیش نگران رعب و وحشت زنان در فضای طالبان زده جدید این کشور کرد. در حالی که تصاویر و ویدیوهایی از سنگسار شدن صفیه فیروزی منتشر می شد، خود او این خبرها را رد کرده و اعلام کرد در بیرون از افغانستان و در سلامت است. فیروزی دومین خلبان زن افغانستان بود که به مقام سروانی در نیروی هوایی این کشور دست یافته بود، زنی ۳۰ ساله که با پروازهای خود از نیروهای زمینی کشورش در نبرد با طالبان و گروه های تروریستی دیگر پشتیبانی می کرد. وی در حالی که برای پرواز با یک هواپیمای ترابری C-208 آماده می شد، گفته بود: «وقتی یونیفرم نظامی می پوشم، واقعاً واقعاً به خودم به عنوان یک زن افتخار می کنم».

خبر سنگسار شدن صفیه فیروزی به عنوان یکی از تنها دو زن خلبان در افغانستان بسیاری را بیش از پیش نگران رعب و وحشت زنان افغان کرد.

زمانی که تنها یک کودک بود، خانواده فیروزی در دهه ۱۹۹۰ از کابل فرار کرده و در پاکستان پناهنده شدند و بعد از ساقط شدن دولت طالبان در نتیجه حمله آمریکا در سال ۲۰۰۱ بود که به کشورشان بازگشتند. او در افغانستان پساطالبان در حال تحصیل در دبیرستان بود که یک تبلیغ تلویزیونی را دید که در آن زنان افغان برای پیوستن به ارتش ترغیب می شدند. بعد از فارغ التحصیلی، صفیه به آکادمی ارتش پیوست تا به عنوان افسر ارتباطات تحصیل کند. بعد از آن بود که خبر رسید ارتش افغانستان به خلبانان زن نیاز دارد. فیروزی و ۱۲ زن دیگر درخواست دادن و او تنها زن در میان این گروه بود که توانست به خوبی از پس تست های ورودی بر آید.

خبر سنگسار شدن صفیه فیروزی به عنوان یکی از تنها دو زن خلبان در افغانستان بسیاری را بیش از پیش نگران رعب و وحشت زنان افغان کرد.

در دوران آموزش در یک پایگاه هوایی در ولایت غربی هرات بود که برای اولین بار با سروان محمد جواد نجفی آشنا شد، خلبانی که بعدها با او ازدواج کرد. صفیه در سال ۲۰۱۵ فارغ التحصیل شده و مدتی بعد اولین فرزندش که یک دختر به نام نرگس بود را بدنیا آورد. تا پیش از سقوط کابل، نزدیک به ۲,۰۰۰ زن افغان در ارتش این کشور فعالیت داشتند که همه آن ها پس از به قدرت رسیدن طالبان باید بار دیگر به خانه هایشان بازگردند.

مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
۲ نظر

ورود

  • Hamed شهریور ۱۳, ۱۴۰۰

    جنبش اصیل منطقه..

  • عطا شهریور ۱۹, ۱۴۰۰

    من با انتشار مراسم سنکسا خلبان افغان خانم صفیه فیروزی قلبم به شدت به درد آمد و خیلی مضطرب و پریشان شدم از دست طالبان بی دین دست پرورده دشمنان اسلام .ملل دنیا این احق های بی سواد و بی دین را به رسمیت نشناسند که از حیوان پست ترند