سگ ها می توانند دروغ را تشخیص دهند

سگ ها می توانند دروغ را تشخیص دهند

پژوهش های زیادی نشان داده داشتن حیوان خانگی مانند سگ شما را نه تنها به فرد سالم تر و شادتر، بلکه به فرد بهتری هم بدل می کند. به سرپرستی گرفتن یک سگ هم برای خودتان خوب است هم برای خانواده تان، از افزایش ایمنی بدن گرفته تا آموزش مواجهه با مرگ عزیزان به کودکان خود. اما رفتار ما با سگ ها روی آن ها اثر هم می گذارد.

در ادامه از نتایج پژوهش جدیدی بر روی سگ ها خواهیم گفت که نشان داده اگر به عمد به سگ تان دروغ بگویید، می تواند حقیقت را بو بکشد.

۲۶۰ نژاد از سگ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند

یک باور رایج هست که انسان به عنوان یک گونه در تشخیص مکر و حیله چندان خوب نیست. اما تحقیقات عکس آن را نشان می دهد. ما انسان ها می توانیم دروغ مصلحتی را از دروغ غیر مصلحتی تشخیص دهیم، اما اغلب غرایز خود را سرکوب می کنیم.

اما آیا سگ ها می توانند فرق بین حقیقت و دروغ را تشخیص دهند؟ محققان دانشگاه وین سعی کردند جواب این سؤال را پیدا کنند. و برای این کار ۲۶۰ نژاد مختلف از سگ ها مورد مطالعه قرار گرفت.

در این تحقیق از دو ظرف استفاده شد که یکی از آن ها خالی بود و دیگری حاوی یک خوراکی که پنهان شده بود. ابتدا به سگ ها یاد دادند که با پیروی از دستورات یک شخص ظرفی که حاوی خوراکی پنهان شده بود را انتخاب کنند. اگر سگ ها از دستورات پیروی و ظرف را درست انتخاب می کردند، خوراکی درون ظرف را به آن ها می دادند.

بعد از آن سگ ها می دیدند که شخص دیگری خوراکی را از یک ظرف به ظرف دیگر انتقال می داد. در برخی موارد نفر سومی هم به عنوان یک ناظر خاموش حضور داشت. این آزمایش یک بار دیگر نیز انجام می شد اما این بار تنها نفر دوم یا حتی نفر سوم بود که به سگ ها دستور می کرد ظرف حاوی خوراکی را انتخاب کنند.

سگ ها به کسی که به آن ها دروغ می گفت بی اعتنایی می کردند

نفر دومی که سگ ها را راهنمایی می کرد تعمداً آن ها را فریب می داد. او ظرفی که خالی بود را به سگ ها نشان می داد و می گفت آن را انتخاب کنند.

جالب آنکه سگ ها اگر می دانستند که آن شخص دارد آن ها را گمراه می کند، به توصیه اش توجهی نمی کردند. محققان به این نتیجه رسیدند که سگ ها می دانستند که آدم ها چه زمانی به آن ها دروغ می گفتند و به همین دلیل به دستور آن ها بی اعتنایی می کردند.

سگ ها به توصیه های اشتباه هم بی اعتنایی می کردند

گاهی وقتی نفر دوم خوراکی را از یک ظرف به ظرف دیگر جا به جا می کرد، نفر سوم حضور نداشت. بعد از جا به جایی، نفر سوم بازمی گشت. اما او نمی دانست که خوراکی در کدام ظرف بود و به طور تصادفی به یکی از ظرف ها اشاره می کرد. از آنجایی که او هنگام جا به جایی خوراکی حضور نداشت، سگ ها اغلب به توصیه ی او بی اعتنایی می کردند.

این موضوع نشان می داد سگ ها می دانستند که نفر سوم از جای خوراکی باخر نبود، به همین دلیل به حرفش گوش نمی کردند.

سگ ها به اندازه ی شامپانزه ها و بچه ها زودباور نیستند

محققان همچنین خاطر نشان کردند که آزمایشات مشابهی در گذشته با سوژه هایی مثل کودکان کمتر از ۵ سال و همینطور میمون های رزوس و شامپانزه ها انجام شده بود. احتمال فریب توصیه ی اشتباه را خوردن در سگ ها کمتر از بچه ها یا دیگر حیوانات بود.

واضح است که سگ ها وقتی دروغی می شنوند، به دروغ بودن آن واقف اند.

سگ ها حتی بدون آموزش هم می توانند حقیقت را بو بکشند

محققان در نهایت به این نتیجه رسیدند که سگ ها در مواردی که با تغییر مکان همراه بود مثل جا به جایی ظرف خوراکی ها می توانند دروغ را از راست تشخیص دهند. آن ها همچنین معتقد بودند سگ های خانگی می توانند نه تنها اطلاعات مورد نیاز را از انسان ها بگیرند، بلکه به نیات و باورهای آن ها هم پی ببرند.

منبع: brightside
مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
دیجیاتو
بدون نظر

ورود