انفجار یک بمب عمل نکرده جنگ جهانی دوم در اوکراین عروسی را به عزا تبدیل کرد

انفجار یک بمب عمل نکرده جنگ جهانی دوم در اوکراین عروسی را به عزا تبدیل کرد

مهمانی یک تازه عروس و داماد موجب تحریک تصادفی یک بمب به جای مانده از جنگ جهانی دوم شد که در اردوگاهی در اوکراین مدفون شده بود، حادثه ای که به مجروح شدن عروس و مرگ دو تن دیگر انجامید.

این حادثه ماه گذشته در منطقه ی کوهستانی کارپات ِ اوکراین رخ داد، جایی که نوربرت وارگا و لیدیا ماکارچوک ازدواج شان را با یک دورهمی خودمانی با دوستان و خانواده ی خود جشن گرفته بودند.

این زوج به همراه ۱۰ تن دیگر، از جمله ۲ کودک، دور یک آتش بزرگ جمع شده بودند و مشغول صحبت و نوشیدن چای بودند که بمب منفجر شد.

آن ها آتش روشن کرده بودند تا خود را گرم نگه دارند. پیش از آن ها بارها در همانجا آتش برپا شده بود. این بار اما یکباره از زمین زیر آتش انفجاری رخ داد.

ابتدا روشن نبود منبع انفجار کجا است و بعداً تأیید شد که این انفجار در حقیقت بر اثر یک بمب عمل نکرده ی جنگ جهانی دوم رخ داده بود.

تصور می شود بمب مربوط به یورش بروسیلوف در سال ۱۹۱۶ باشد، یک رشته عملیات جنگی که از سوی روسیه علیه نیروهای اتریش و مجارستان صورت گرفت.

تازه عروس دچار سوختگی های شدیدی در ناحیه ی صورت، دست ها و پاها شده و برادر او، میروسلاف و مرد دیگری که در مهمانی حضور داشت، بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست دادند.

ماکارچوک گفت داشت ماجرای آشنایی او و همسرش در یک کلیسا در سال ۲۰۱۹ را تعریف می کرد که بمب منفجر شد.

او حادثه را اینگونه تعریف کرد: «در یک لحظه احساس کردم کسی یک سنگ برداشت و به سمت صورتم، به خصوص بینی ام پرت کرد. گوش هایم سوت کشید و بعدش طوری سکوت شد که فقط می توانستم صدای خودم را بشنوم. رویم را برگرداندم و صورتم را با دست هایم پوشاندم و شروع کردم به دعا خواندن برای خودم.»

«بعدش متوجه شدم که این اتفاق فقط برای من نیفتاده. همه داشتند ناله می کردند، همه درد داشتند.»

ماکارچوک همچنین گفت که او می توانست صدای نفس نفس زدن برادرش را بشنود و افسوس می خورد که به او نگفت دوستش دارد.

همسر ماکارچوک، وارگا، که یک عکاس است در زمان انفجار در کنار آتش نبود چون به چادر خود رفته بود تا دوربینش را بردارد.

او گفت: «داشتم وسایلم را جمع می کردم که صدای انفجار و فریاد، سکوت را برهم زد. با همه ی توان به طرف آتش دویدم و اسم لیدیا را فریاد می زدم.»

«نزدیک ترین چیز به تجربه ی آن روز ما فیلم های جنگی است. هیچ وقت فراموشش نمی کنم.»

ماکارچوک هنوز مراحل درمان جراحات خود را طی می کند.

تاکنون بیش از ۳۵ هزار دلار کمک مردمی برای این زوج از طریق وبسایت  GoFundMe جمع آوری شده است.

منبع: insider
مطالب مرتبط
بدون نظر

ورود