دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ تعیین شد

دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ تعیین شد

دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ بالاخره با توافقی بین نمایندگان کارگران و کارفرما تعیین شد و نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش ۵۷.۴ درصدی را تجربه کرد که معادل یک میلیون و پانصد هزار تومان افزایش نسبت به سال ۱۴۰۰ است. بدین ترتیب پایه حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ از دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به ۴ میلیون  ۱۷۹ هزار تومان افزایش می یابد و با اضافه شدن حق مسکن، خواربار و حق اولاد به ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد رسید.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه قدرت خرید مطلق کارگران ۹ درصد افزایش ۹ درصدی بیش از تورم را تجربه خواهد کرد گفته است: « حداقل مزد ماهانه ۵۷.۴ افزایش پیدا کرد و با یک رشد خوبی را در دستمزد کارگران در سال آینده خواهیم داشیم. عمده افزایش بر روی حداقل مزد بر مبنای کسورات است و برای تقویت مستمری کارگران اتفاق خوبی افتاده است و با افزایش درآمد کارگران ۲ اتفاق بر روی تولید می افتد». شورای عالی کار حداقل دستمزد روزانه را ۱,۳۹۳,۲۵۰ ریال و پایه مزد ماهانه کارگران را ۴۱,۷۹۷,۵۰۰ ریال تعیین کرد. همچنین بن کارگری به ۸۵۰ هزار تومان و حق مسکن به ۶۵۰ هزار تومان افزایش یافت. پایه سنوات روزانه نیز به ۷۰,۰۰۰ ریال رسید.

حداقل دستمزد کارگران در سال 1401 تعیین شد

بدین ترتیب دریافتی کارگر حداقل بگیر بدون سابقه و بدون اولاد، با مجموع پایه مزد ماهانه‌ی ۴۱,۷۹۷,۵۰۰ ریال و بن ۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال و حق مسکن ۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال، برابر با ۵۶,۷۹۷,۵۰۰ ریال می‌شود. دریافتی کارگر حداقل بگیر بدون سابقه و بدون اولاد، با مجموع پایه مزد ماهانه‌ی ۴۱,۷۹۷,۵۰۰ ریال و بن ۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال و حق مسکن ۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال، برابر با ۵۶,۷۹۷,۵۰۰ ریال می‌شود. برای کارگران سایر سطوح نیز افزایش به این ترتیب اعمال شده است : ۳۸ درصد به اضافه‌ی مبلغ ثابت ۱۷۱,۷۲۲ روزانه که برابر است با ۳۸ درصد افزایش مزد پایه به اضافه مبلغ ثابت ۵,۱۵۱,۶۶۰ ماهانه. بدین ترتیب در سال ۱۴۰۰ هیچ کارگر مشمول قانون کاری کمتر از ۵ میلیون و ۶۷۹ هزار تومان دریافتی نخواهد داشت.

جدول دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ نیز به طول کامل در تصویر زیر تشریح شده است.

حداقل دستمزد کارگران در سال 1401 تعیین شد

مطالب مرتبط
مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
دیجیاتو
بدون نظر

ورود