۷ تکنیک دفاع شخصی برای خانم ها

۷ تکنیک دفاع شخصی برای خانم ها

ویکتور لایالکو استاد سرشناس هنرهای رزمی کتابی دارد که در آن مؤثرترین روش های دفاع شخصی برای زنان را در صورتی که مورد حمله قرار گیرند شرح داده است. در ادامه تعدادی از این تکنیک ها را برای شما توضیح خواهیم داد. این تکنیک ها ساده هستند و هر زنی می تواند آن ها را انجام دهد، هر قدر هم که فرد مهاجم تنومند یا سنگین وزن باشد.

۱- برای شروع نقاط حساس را به خاطر بسپارید

تکنیک های دفاع شخصی برای خانم ها

مهم نیست فرد مهاجم چقدر تنومند یا سنگین وزن باشد چون اگر نقاط حساس بدن را بدانید هر کسی را می توانید بزنید. اصلی ترین این نقاط چشم ها، بینی، گلو، قفسه سینه، زانوها و کشاله ران هستند.

شما می توانید به هر شکلی که بخواهید حمله کنید اما محض احتیاط به خاطر داشته باشید که با ضربه به این نقاط می توانید مؤثرترین حمله را داشته باشید.

۲- ساده ترین و مؤثرترین حرکات

تکنیک های دفاع شخصی برای خانم ها

یکی از بهترین حرکات که هر قوی هیکلی را به گریه می اندازد یا به زانو درمی آورد، خم کردن مچ دست است. انگشتان کوچک و حلقه ی مهاجم را با یک دست و انگشتان وسط و اشاره ی او را با دست دیگرتان بگیرید و مچ دستش را به جلو خم کنید.

اگر نمی توانید دستش را بگیرید، با مشت یا یک انگشت بین ترقوه هایش یا به بیضه هایش ضربه بزنید. با این کار مهاجم آنقدر گیج و منگ می شود که مدت زیادی طول می کشد تا حالش جا بیاید.

تکنیک های دفاع شخصی برای خانم ها

واضح ترین نقطه برای حمله کشاله ران است. حمله به این نقطه در تمام دوره های دفاع شخصی توصیه می شود.

ضربه به این نقطه مهاجم را به معنای واقعی کلمه فلج می کند و شما فرصت کافی برای فرار پیدا می کنید.

۳- اگر مهاجم از جلو شما را گرفته بود

تکنیک های دفاع شخصی برای خانم ها

اگر مهاجم شما را از جلو گرفته باشد و نتوانید دست هایتان را بالا آورید، به این ترتیب عمل کنید: دست های خود را جلو آورید و آن ها را جلوی لگن تان مشت کنید. با این کار فاصله ی کافی بین شما و مهاجم به وجود می آید.

بعد از آن، پیشانی تان را به بینی مهاجم بکوبید. این کار باعث فاصله گرفتن مهاجم از شما می شود. حالا باید با زانو به کشاله رانش بزنید.

تکنیک های دفاع شخصی برای خانم ها

اگر مهاجم هنوز کامل به شما نرسیده و بین تان مقداری فاصله باشد، با استفاده از کف دست تان می توانید از خود محافظت کنید. دست چپ تان را صاف کنید و با دست راست تان به چانه و بینی مهاجم ضربه بزنید. بعد از آن به کشاله رانش ضربه بزنید. با این کار مهاجم برای مدت زیادی گیج و منگ می شود و قادر به حرکت نیست.

۴- نحوه ی آزاد کردن دست ها

تکنیک های دفاع شخصی برای خانم ها

اگر «اصل انگشت شست» را به خاطر بسپارید از هر چنگ قدرتمندی می توانید به راحتی بگریزید: به اینگونه که باید دست خود را به طرف انگشت شست مهاجم بچرخانید.

اگر دست تان را محکم گرفته، مچ تان را به طرف انگشت شستش بچرخانید. وقتی دست تان زیر دست مهاجم قرار گرفت، دست خود را با قدرت هر چه تمام بیرون بکشید.

۵- اگر مهاجم از عقب شما را گرفته بود

مهاجمان اغلب از پشت حمله می آورند چون راحت ترین راه برای گرفتن دست های قربانی به گونه ای است که نتواند آن ها را حرکت دهد.

تکنیک های دفاع شخصی برای خانم ها

برای آزاد کردن خودتان، سریع به عقب خم شوید و سعی کنید مهاجم را با پشت سرتان بزنید. اگر نمی توانید این کار را انجام دهید ایرادی ندارد: نکته اینجا است که بتوانید کاری کنید مهاجم یکی از پاهایش را جلو آورد.

حالا سریع به عقب خم شوید، پایی که جلو آورده را با دست بگیرید و همزمان که بالا می آیید آن را بکشید. با این کار مهاجم تعادل خود را از دست می دهد و می توانید حتی تنومندترین حریف را زمین بزنید.

۶- اگر مهاجم از بغل شما را گرفته بود

ضربه با آرنج یکی از خطرناک ترین ضربات در میان تمامی فنون رزمی است. اگر مهاجم شما را از بغل گرفته باشد این دقیقاً همان ضربه ای است که به آن نیاز دارید.

تکنیک های دفاع شخصی برای خانم ها

با یک حرکت منحنی به گیجگاه، فک یا بینی مهاجم ضربه بزنید. بعد از آن، مهاجم چند قدمی عقب می رود. حالا باید به شکم یا قفسه سینه ی او ضربه بزنید. ضربات آرنج به قدری قوی هستند که هر حریفی را گیج و منگ می کنند.

۷- اگر مهاجم شما را به دیوار چسباند

مهاجمان بیشتر اوقات سعی می کنند قربانی خود را به گوشه ای بکشانند یا آن ها را به دیوار بچسبانند. در این موقعیت باید نقاط حساس را به خاطر آورید و بسته به وضعیتی که در آن هستید به یکی از آن ها ضربه بزنید.

تکنیک های دفاع شخصی برای خانم ها

  • اگر هر دو دست مهاجم بالا بود، کف دست تان را صاف کنید و به زیر بغلش ضربه بزنید.
  • اگر یکی از دست های مهاجم پایین باشد، احتمالش هست که بتوانید به قفسه سینه، گردن یا فک او ضربه بزنید.
  • اما یکی از مؤثرترین و قدرتمندترین ضربه ها، ضربه با سر است. کمی پاهای خود را خم کنید و بدن تان را پایین بکشید تا بتوانید در موقعیتی پایین تر از مهاجم قرار گیرید. حالا سریع بالا بپرید و پیشانی خود را به فک مهاجم بکوبید. با این حرکت مهاجم فوراً گیج و منگ می شود و شما فرصت فرار پیدا می کنید.

تماشای این ویدئو را به شما پیشنهاد می کنیم:

منبع: brightside
مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
بدون نظر

ورود