تحلیل روانشناختی رفتار امبر هرد در دادگاه از دیدگاه یک کارشناس زبان بدن + ویدیو

تحلیل روانشناختی رفتار امبر هرد در دادگاه از دیدگاه یک کارشناس زبان بدن + ویدیو

زبان بدن امبر هرد با احساسات متناقض او در دادگاه همخوانی ندارد، پس از آنکه وی برای اولین بار در شکایت بلاک باستر همسر سابقش، جانی دپ، در جایگاه قرار گرفت و از خود دفاع کرد. این بازیگر ۳۶ ساله حاشیه ساز بالاخره این فرصت را یافت تا در مقابل ادعاهای دپ از خود دفاع کند، در شرایطی که دپ خود را قربانی بیگناه خشونت خانوادگی دانسته بود و نه امبر هرد را. هرد در این دفاعیات از خشونت ها و رفتارهای عجیب و غریب جانی دپ و حتی تجاوز وی به خود گفت. ستاره فیلم آکوامن در حالی که گریه می کرد به دادگاه ویرجینیا گفت که او مدام توسط شوهر سابق حسودش کتک کرده و حتی او در جستجوی کوکایینش اندام های خصوصی او را جستجو کرده و در این ماجرا لباس های او را پاره کرده است.

تحلیل روانشناختی حرکات بدن امبر هرد در جریان شهادتش در دادگاه

جودی جیمز، کارشناس زبان بدن یا همان بادی لنگویج گفته است که دشوار است احساسات را در چنین دادگاهی خواند زیرا هر دوی این زوج سابق بازیگرانی طراز اول بوده و به خوبی می دانند چطور بازی کنند که توجه مخاطبان را در سراسر جهان به خود جلب نمایند. بدون شک هرد و دپ توسط وکلای مدافع خود راهنمایی شده اند تا چطور دفاعیاتشان را انجام دهند اما حرکات و ژست های صورت کوچکی هستند که می توانند احساسات واقعی این دو را فاش کنند، در حالی که نمی توانند گناهکار بودن یا بیگناهی یکی از این دو را به طور کامل ثابت نمایند.

تحلیل روانشناختی حرکات بدن امبر هرد در جریان شهادتش در دادگاه
صحبت امبر هرد رو به هیئت منصفه

وقتی هرد برای اولین بار در جایگاه قرار گرفت، او عامدانه پاسخ هایش را  با لبخند رو به هیئت منصفه بیان می کرد، در تلاشی برای انسانی جلوه دادن رفتارهای خود ایجاد یک ارتباط عاطفی با آن ها. اما در جریان این شهادت همراه با روایت های شنیع، این بازیگر با بغض کردن و هق هق و منقبض کردن بینی اش بدون اینکه واقعاً اشکی از چشمش بیاید سعی داشت هیئت منصفه را تحت تاثیر قرار دهد. حرکات و ژست های دست او با کلماتی که به زبان می آورد همخوانی داشت و پیش از به زبان آوردن کلماتش، از آن ها برای ژست گرفتن استفاده می کرد که به گفته جودی نشانه ای از بیان واقعیت است. او همچنین به دپ خیره شده بود، در حالی که دپ تلاش می کرد او را نگاه نکند، که می تواند یک بازی تحکیم قدرت باشد یا تلاشی برای باز بودن و صداقت.

تحلیل روانشناختی حرکات بدن امبر هرد در جریان شهادتش در دادگاه
نگاه کردن امبر هرد به جانی دپ در جریان شهادتش در دادگاه

پیش از این، جانی دپ به خاطر آرامش و جوک هایی که در جایگاه می گفت توانسته بود نظر کارشناسان را به خود جلب کند در حالی که هرد در سکوت کامل نشسته بود و گاهگاهی درگوشی با تیم وکلایش صحبت می کرد. اما وقتی در جایگاه قرار گرفت، هرد نمایشی فعال تر از خودش نشان داده و با تغییر حالت از لبخند به هق هق، روابط پرتنش خود با دپ را روایت می کند. هرد هفته ها در دادگاه نشسته و منتظر بوده تا روایت خود از ماجرا را بیان کند. و وقتی در نهایت پریروز در جایگاه قرار گرفت، در ابتدا از او خواسته شد خودش را معرفی کردن و سن شغلش را بگوید و دلیل حضورش در دادگاه را بیان کند. این بازیگر به سرعت رویش را به هیئت منصفه کرد و به سوالات پاسخ داد در شرایطی که دپ در این شرایط بیشتر به سمت پایین خم شده و بدون اینکه طرف خاصی را نگاه کند شهادتش را ارائه کرد.

تحلیل روانشناختی حرکات بدن امبر هرد در جریان شهادتش در دادگاه
لبخند نصفه و نیمه امبر هرد به هیئت منصفه

 

جودی در این باره می گوید:

مسیر خیره شدن امبر و سخن گفتنش وقتی برای اولین بار در جایگاه قرار گرفت بسیار مهم است.در ایالات متحده بسیار معمول است برای افراد که پاسخ هایشان را رو به هیئت منصفه بیان کنند اما به نظر می رسد که امبر به سرعت ارتباطات شخصی و تلاش هایی برای جلب توجه را اینجا انجام می دهد، که با لبخند زدن به سمت قاضی آغاز می شود، پیش از آنکه سرش را به سمت هیئت منصفه بچرخاند تا پاسخ هایش به سوالات تیم حقوقی را رو به آن ها بگوید. موهایش نیز به سمت چپ گردنش انداخته شده اند، بدین معنی که هیئت منصفه تصویری واضح از صورت او دارد، هم از نمای کناری و هم زمانی که وی برگشته و مستقیماً رو به آن ها پاسخ می دهد.

تحلیل روانشناختی حرکات بدن امبر هرد در جریان شهادتش در دادگاه
هق هق ها و منقلب شدن امبر هرد بدون جاری شدن اشک

این کارشناس زبان بدن در ادامه در مورد روانشناسی رفتار امبر هرد در دادگاه می گوید:

تاثیرش این خواهد بود که وی خود را در نگاه هیئت منصفه انسان جلوه می دهد به جای اینکه خود را منزوی کرده و سلبریتی نشان دهد که از پیش صحبت های منفی درباره اش شنیده اند. این تصویر به آن ها نشان می دهد که وی آنقدر برایشان ارزش قائل است که مستقیماً به آن ها پاسخ می دهد و این حس را در هیئت منصفه ایجاد می کند که آن ها کنترل نهایی را در مورد حکم در دست خواهند داشت. این کار به ایجاد یک سری ارتباطات اولیه کمک می کند. هیئت منصفه همچنین چشم های او را می بیند و چشم ها یکی از آشکارسازترین اندام های بدن در زمینه احساسات و عواطف درونی به شمار می آیند. وقتی می توانیم حرکات چشم را ببینیم بیشتر به افراد اعتماد می کنیم و به همین خاطر این ژست می تواند نشان دهد که او چیزی برای مخفی کردن ندارد. البته این موضوع همزمان با ژست شوهر سابقش تضاد بصری کامل دارد، کسی که قوز کرده و چشمانش را با عینک های دودی پوشانده بود، به نوشته ای جلوی دستش نگاه کرده یا تنها با تیمش صحبت می کرد.

تحلیل روانشناختی حرکات بدن امبر هرد در جریان شهادتش در دادگاه
ژست امبر هرد با دست راستش در هنگام روایت خشونت جانی دپ علیه خود

هرد اما باعث شده بسیاری او را به درآوردن ادای گریه کردن متهم کنند، در شرایطی که در جایگاه قرار گرفته و اتهامات هولناک بدرفتاری جانی دپ علیه خود را روایت می کرد. در شرایطی که هرد بدرفتاری دپ با خود را روایت می کرد و سعی داشت خود را منقلب نشان دهد، هیچ اشکی از چشمش جاری نشد. وی سعی می کرد رو به هیئت منصفه چانه خود را در حالت منقلب شدن به تصویر بکشد و بدین ترتیب احساسات درونی خود را منتقل نماید.

جودی در این باره نیز می گوید:

دوربین ها طوری قرار گرفته بودند که سخت بود تشخیص داد آیا اشکی در چشم او حلقه زده یا چشم هایش قرمز شده بودند یا خیر. این موضوع نیز مانند همه چیزهای دیگر پیچیده است. وقتی افراد گناهکار سعی می کنند گریه کردنشان را نشان دهند اغلب تلاش دارند چشم های خشکشان را مخفی کنند، آن ها را با دست هایشان بمالند، آن ها را سخت به هم بفشارند یا با دستمال و فشار پاک کنند. وقتی گریه شان واقعی باشد، اشک های جاری شده اغلب در اثر دلسوزی برای خود جاری می شوند. در امبر این واکنش قطع می شد. اما آیا این بازی کردن یا بد بازی کردن است یا واکنش بیگناهی پیچیده به کسی با احساسات ترکیبی؟ او با جزییات حرف می زد و ژست هایش از شوکه شدن تا حیرت کردن تا تنفر و عصبانیت متفاوت بود. او سرش را بالا نگه می داشت و هرگونه نشانه ای از اشک ریختن در تغییر تُن صدایش و منقبض شدن چانه اش مشخص بود.

تحلیل روانشناختی حرکات بدن امبر هرد در جریان شهادتش در دادگاه
منقبض کردن بینی توسط امبر هرد

حالت بدن نیز می تواند چیزهای زیادی در مورد احساسات یک شخص بگوید، حتی اگر به او آموزش داده شده باشد که به شکل خاصی رفتار کند. در جریان شهادت جانی دپ، او بسیار آرام و با رفتاری ثابت دیده می شد، در شرایطی که امبر هرد روی صندلی اش نشسته و به روایت های جانی دپ از آزارهای خودش گوش می داد. اما وقتی هرد در جایگاه قرار گرفت، او بیشتر در خودش فرو رفت.

جودی در ادامه نظر کارشناسانه خود را چنین تشریح می کند: «امبر در طول پاسخگویی به سوالات اولیه در خودش فرو رفت و به سمت جلو خم شد در شرایطی که روایتش را آغاز می کرد». در سراسر شهادتش، امبر با دست راستش بازی می کرد، در حالی که سوء رفتارهای جانی را روایت می نمود، اما دست چپش بی حرکت مانده بود. جودی می گوید که این ژست او با احساساتش سازگار بوده است. وی می گوید: «دست راستش مشهود بود وقتی لحظات دراماتیک گذشته اش را روایت می کرد و به طور کلی، ژست های او پیش از کلماتش شکل می گرفت، که معمولاً نشانه ای از واقعیت گویی است. او دائماً از ژست ها و حرکات می کرد که بار دیگر نشان می دهد وی آن ها را در ذهنش تصور می کرده است». جانی دپ دائماً از نگاه خیره همسر سابقش در جایگاه دوری می کرد. اما در مقابل، هرد دائماً به او خیره شده و وقتی روایت بدرفتاری های دپ را می کرد به او خیره می شد.

تحلیل روانشناختی حرکات بدن امبر هرد در جریان شهادتش در دادگاه
منقبض کردن چانه توسط امبر هرد در دادگاه

جودی در این باره نیز می گوید: «در حالی که جانی به ندرت و شاید هیچگاه به همسر سابقش نگاه نمی کرد، کسی که درست مقابل او ایستاده بود، به نظر می رسد که هرد به او نگاه می کند. این نیز می تواند به دو شکل متفاوت آنالیز شود: آیا این حسی از تحکم داشتن و قدرت بود یا نشانه ای از باز بودن و صداقت؟». یکی از احساسات متناقض هرد در جریان شهادتش، نیمه لبخند و نیمه مچاله شدن و انقباض بینی اش بود. این ژست نشان می داد که او چطور سعی دارد حس آرامشش را در آن شرایط نشان دهد اما کاملاً راحت نبود، اغلب اوقات دنبال کلمات مناسب می گشت. جودی در این باره نیز تصریح می کند: «دیدیم که او در مورد کودکی اش و بستگانش صحبت می کرد و می توان گفت درست است اگر بگوییم که حالات چهره او پیچیده بود که از احساسات پیچیده حکایت داشت، حتی وقتی که دارد در مورد چیزی خوشحال کننده صحبت می کند. لبخندش تنها با بالا رفتن یک طرف دهانش همراه بود».

همچنین هرد مرتباً بینی اش را منقبض می کرد که به نظر جودی تلاش هرد برای اعتبار بخشیدن بیشتر به سخنانش بوده است.

تحلیل روانشناختی حرکات بدن امبر هرد در جریان شهادتش در دادگاه

امبر هرد در دفاعیات تازه خود چه گفت؟

امبر هرد در جایگاه پاسخگویی به سوالات در دادگاه ویرجینیا به هق هق افتاد و مدعی شد که جانی دپ با یک بطری مشروبات الکلی به او تجاوز کرده است. هرد مدعی شد که این اتفاق در مارس ۲۰۱۵ در استرالیا و در دوران فیلمبرداری Pirates of the Caribbean 5 رخ داده است. این همان ماجرایی است که با بریدن انگشت جانی دپ نیز همراه می شود. دپ مدعی شده که هرد یک بطری مشروبات الکلی را به سمت او پرت کرده که باعث قطع شدن بخشی از انگشت وی شده است. هرد مدعی است که هرگز شاهد بریده شدن یا قطع شدن انگشت دپ نبوده است. هرد در مورد این ماجرا چنین می گوید:

یک لحظه او روی من قرار گرفته بود، فریاد می زد از تو لعنتی متنفرم، تو زندگی لعنتی ام را خراب کردی. روی کانتر آشپزخانه بودم، گردنم را گرفته بود و روی من قرار داشت. به چشم هایش خیره شده بودم، دیگر او را نمی دیدم. او کس دیگری بود، همه جا سیاه بود. هرگز در عمرم تا به این حد نترسیده بودم. به من نگاه می کرد. می خواستم به نحوی به او بگویم که من هستم. می خواستم جاین را سر عقل بیاورم. سرم را به پشت بار می کوبید و نمی توانستم نفس بکشم. به یاد دارم تلاش کردم بلند شوم تا به او بگویم که واقعاً دارد به من آسیب می زند. نمی توانستم نفس بکشم. نمی توانستم سر عقل بیاورمش. نمی توانستم بلند شوم.

چیز بعدی که به یاد دارم این بود که به پشت روی بار افتاده بودم. به نورهای آبی نگاه می کردم. پشتم روی کانتر بود. فکر می کردم دارد به صورتم مشت می زند. فشار را روی استخوان ناحیه شرمگاهیم حس می کردم. می توانستم حرکت کردن دست هایش را حس کنم. انگار که داشت به من مشت می زد. تنها می توانستم فشارش را حس کنم. یادم نیست چه گفتم، فقط به یاد دارم که خشکم زده بود و نمی خواستم حرکت کنم. به یاد دارم که اطراف اتاق را نگاه کردم، تمام بطری های شکسته، شیشه های خرد شده را نگاه کردم و به یاد دارم که نمی خواستم حرکت کنم زیرا نمی دانستم که آن نیز شکسته است یا نه. نمی دانستم بطری که در داخل بدن من فرود برده بود شکسته بود یا نه.

نمی توانستم حسش کنم، احساس درد نداشتم. هیچ حسی نداشتم. آنقدر شیشه های خرد شده دیدم که نمی دانستم می داند بطری شکسته است یا نه و به یاد دارم که با خودم می گفتم که خواهش می کنم ولم کن، امیدوارم که بطری شکسته نباشد. نمی دانم این ماجرا چطور تمام شد. نمی دانم چطور از روی کانتر پایین آمدم. فقط به یاد دارم که توی دستشویی بودم. به یاد دارم که داشتم استفراغ می کردم… کنترل مثانه ام را از دست داده بودم. تنها اوغ زدن را به یاد دارم، روی کف زمین خون جاری بود.

تحلیل روانشناختی حرکات بدن امبر هرد در جریان شهادتش در دادگاه

تیم حقوقی جانی دپ مدعی است صحبت های امبر هرد چنان با جزییات جدید و استادانه طراحی شده که قابل باور نیست و می خواهند با بررسی های کارشناسانه، دروغ بودن این ادعاها را مشخص نمایند. هرد مدعی شده که جانی دپ بعد از این ماجرا به او گفته نتوانسته بخوابد یا غذا بخورد. هرد در ادامه شهادت خود می گوید:

بحثمان شد. او مرا به داشتن رابطه جنسی با ادی ردمین [همبازی هرد در فیلم The Danish Girl] متهم می کرد. او فکر می کرد که با بیلی باب تورنتون کار می کنم اما من یک سال پیش تر با او همکاری کرده بودم. در مورد او خیلی ناراحت بود.

تحلیل روانشناختی حرکات بدن امبر هرد در جریان شهادتش در دادگاه

امبر هرد در ادامه مدعی می شود که جانی دپ به او خیانت کرده است. وی گوید که یک روز جانی دپ از حال رفته و او دیده که جانی به زنی دیگر پیام می داده است، زنی که از همان آغاز رابطه هرد و جانی، با جانی رابطه داشته است. هرد می گوید که تاریخ ارسال این پیام ها درست بعد از عروسی اش با جانی دپ در فوریه ۲۰۱۵ بوده است. بازیگر آکوامن مدعی می شود که روز بعد به سراغ این زن رفته و مشخص شده که با هم رابطه جنسی داشته اند. هرد در این باره می گوید:

وحشت کرده بودم. بلافاصله در این مورد با او بحث کردم. آن لحظه اصلاً برایم مهم نبود که مرا بکشد، چیزی که در درگیر شدن با او امکانش وجود داشت. دیگر برایم مهم نبود. او قبلاً قلب مرا تکه تکه کرده بود. بر سرش فریاد می زدم، نام های زشتی برایش به کار می بردم. به او گفتم که گورش را از خانه گم کند. بر سر همدیگر فریاد می زدیم. به یاد دارم به خاطر خیانتش و انجام کار به این شکل به شدت از دستش عصبانی بودم. درست بعد از عروسی ام. فکر می کردم که همه چیز دارد بر سرم خراب می شود. بسیار دردناک بود… با دستش موهایم را از پشت گرفته بود و مرا به سمت پایین می کشد و به صورتم ضربه می زد… خواهرم، ویتنی، خودش را بین جانی و من قرار داد. دیدم که با او گلاویز شده. وقتی خواهر کوچولویم را دیدم و اینکه جانی داشت او را پرت می کرد. دیگر صبر نکردم، در سرم به کیت ماس و پله ها فکر کردم و به سمت او حمله کردم.

تحلیل روانشناختی حرکات بدن امبر هرد در جریان شهادتش در دادگاه

در این بخش از صحبت هایش، هرد به ادعاهایی در مورد اینکه جانی دپ با کیت ماس، سوپرمدل مشهور، درگیر شده و او را پرت کرده بود اشاره دارد. در شرایطی که هرد این ادعا را مطرح می کرد، جانی دپ سرش را به نشانه واقعی نبودن این ادعا تکان می داد. هرد در ادامه شهادت خود در دادگاه مدعی می شود در جریان یک پرواز در دسامبر ۲۰۱۵، دپ به سر او ضربه زده و این ضربه چنان شدید بوده که فکر می کرده خواهد مرد. وی می گوید که در این پرواز جانی دپ او را به داشتن رابطه با جیمز فرانکو متهم کرده و خودش را در توالت هواپیما زندانی کرده در حالی که زوزه می کشیده و هرد نیز این صداها را ضبط کرده است.

بیشتر بخوانید:

اعتراف امبر هرد به خرابکاری در رختخواب جانی دپ / آیا هرد از دنباله آکوامن حذف می‌شود؟

گریه های امبر هرد در دادگاه و روایت او از خشونت و رفتارهای عجیب جانی دپ + ویدیو

جانی دپ و امبر هرد هر کدام چقدر ثروت دارند؟

وقتی پای اندام های خصوصی جانی دپ به دادگاه جنجالی او و امبر هرد باز می‌شود

مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
دیجیاتو
۳۲ نظر

ورود

 • من اردیبهشت ۱۷, ۱۴۰۱

  نیازی به اظهارات “کارشناس” زبان بدن نیست. اینقدر واضح و بدیهیه که واقعا باید کور باشی تا حقیقت رو نبینی! هزاران نفر که خیلیهاشون هیچ علاقه ای به جانی دپ ندارند و خودشون قربانی خشونت خانگی و جنسی بوده اند از دیدن نمایش تهوع آور این زن حالشون بهم خورده. هرکسی به روانی بودن این زن و دروغ بودن اظهاراتش شک داره کافیه خودش فیلم شهادت دادنش رو ببینه. اگر بتونه تحمل بکنه و بالا نیاره قطعا می فهمه که با چه موجودی طرفه. حتی اگر هیچ چیز از بقیه دادگاه و شواهدی که ارائه شده ندونه.
  طرف ادعا میکنه با بطری بهش تجاوز شده، لگنش شکسته، روی شیشه خورده کشیده شده، به قول خودش روی زمین خون جاری بوده بعد در این شرایط هیچ کمک پزشکی ای از کسی نگرفته در هیچ جا پرونده ای از مشکلات پزشکیش وجود نداره. پرستار شخصیش هیچ جراحت و آسیبی ندیده. جالبه که فردای اون شبی که ادعا می کنه این اتفاقها افتاده بطور معجزه آسایی همه آسیبها و جراحتهاش بهبود پیدا کردند و با جانی دپ رفتند سوار هواپیما شدند و توی هواپیما هم هیچکس جراحت و آسیبی در اون ندیده. اتفاقاتی که این روانی مدعیه سرش اومده سر یک آدم معمولی هم میومد بالاخره یک دوستی، همسایه ای، خویشاوندی، دکتری، پرستاری، خدمتکاری اثراتش رو میدید بعد این که مثلا سلبریتیه و مدام جلوی چشم همه هست و ازش فیلم و عکس میگیرند چطور حتی یک نفر هم آسیب و جراحتهاش رو ندیده؟! یک عکس در مدارکش هست که بازوش یک کم کبود شده (که معلوم هم نیست مربوط به چیه) بعد آدمی که از یک کبودی ساده بازوش عکس گرفته چطور از اون همه بلایی که منجر به “جاری شدن خون” شده یک عکس هم تهیه نکرده؟!

  • ناشناس اردیبهشت ۱۷, ۱۴۰۱

   کاملا درست گفتی دمت گرم 👍

  • داریوش اردیبهشت ۱۷, ۱۴۰۱

   این عزیز تنها کافیه خواهر خودش! یا اون زن که جانی باش خیانت کرده یا یکی از اینهایی که مگه جانی آزار داده یا آزار دیدن خودش رو دیدن بیاره دادگاه! پس چرا نمیاره؟!..

  • ناشناس اردیبهشت ۱۷, ۱۴۰۱

   احسنت تمام مدت فکرم اینجا بود که این همه زور زد ولی گریش در نیومد بازیگریشم افتضاح!

 • Mobina اردیبهشت ۱۷, ۱۴۰۱

  این عنبر خانم دیگه واقعا شورشو دراورده هرروز یه داستان از خودش درمیاره
  چرا تموم نمیشییییی لعنتی…جانی بیچاره ..گیر چه آدمی افتاده..واقعا که

 • V. R اردیبهشت ۱۷, ۱۴۰۱

  یک بازیگر را هیچگاه از زبان بدن قضاوت نکنید. چون تمام تحلیل ها اشتباه از آب در می آید.

 • Hdis اردیبهشت ۱۷, ۱۴۰۱

  اصلا از قبل صحبتای امبر هم کاملا واضح بود که جانی داره اشتباهات خودش رو سانسور میکنه درسته که به جانی دپ هم آسیب وارد شده ولی همه اینا نتیجه کارای خودش بود و قطعا خودش تو عصبانیت انگشتش خورده به تیکه شیشه ها وبریده شده🤦‍♀️متاسفانه مردم اهمیتی به واقعیت نمیدن فقط بر اساس خاطره خوبی که از جانی دپ و فیلماش دارن نظر میدن ومیخوان امبر هرد رو به هر نحوی گناهکار جلوه بدن .کاملا واضحه که این زن کاسه صبرش لبریز شد و مجبور شد با جانی دپ مقابله به مثل کنه

  • مهدی اردیبهشت ۱۷, ۱۴۰۱

   یا کلا دادگاه و تمام شواهدی که جانی دپ ارائه کرده (و اینکه امبرهرد هیچ شاهدی ارائه نکرده) رو ندیدی و داری از روی هوا حرف میزنی یا خیلی داغونی و برات معیار تشخیص راستگو و دروغگو بودن افراد یا قربانی و آزارگر بودنشون، صرفا جنسیت اونهاست. در هرصورت برات خیلی متاسفم 🙁🤦🏻‍♂️

  • فلانی اردیبهشت ۱۷, ۱۴۰۱

   فک کنم اصن دادگاهشون رو ندیدی😂😐

  • ناشناس اردیبهشت ۱۷, ۱۴۰۱

   هیش حدیث خانم میگن جانی داره نتایج کاراشو میبینه چیزی نگید خب استاد بفرمایید داشتید ادامه میدادید،حیفین واقعا شما باید تو اون دادگاه میبودین

  • په اردیبهشت ۱۷, ۱۴۰۱

   چی‌ میگی‌ فمنیست‌ذلیل‌ ۹۹.۹درصدجهان‌ دارن‌ میگن‌ حق‌ باجانی‌ دپه

  • خب اردیبهشت ۱۷, ۱۴۰۱

   اسکلی؟ طرز حرف زدنت نشون میده بچه سالی برو مشقاتو بنویس تورو چ ب این حرفا وقتی ذره ای شعور و عقل و چشم نداری … نخور پس ک اینجوری همه مسخرت کنن یا بپرن بهت برو اطلاعات کسب کن بعد بیا زر بزن کوچولو .
   ن دادگاه رو دیدی ن شواهد رو میدونی ن میدونی دعوا سر چیه ن بیماری این زن رو میدونی ن میدونی وکیلا چی میگن ن میدونی رسانه ها و مردم چی میگن موندم چجوری میای …خوری میکنی و نظر میدی وقتی هیچی حالیت نیست ندید پدید

  • اشتباه میگی اردیبهشت ۱۸, ۱۴۰۱

   جانی دپ باید پیروز شود
   او مظلوم واقع شده

  • آوا اردیبهشت ۲۱, ۱۴۰۱

   عزیزم مردم ما همه چی هستن حقوقدانن روانشناسن افتصاددانن دانشمندن پزشکن ولی هیچی هم نیستن 😅 حالا چون جانی دپ هنرپیشه معروفیه قرار نیست حتما حق بااون باشه جانی دپ همیشه منزوی بود در ارتباط اجتماعی موفق نبود بعید نیست اینکارهارو کرده باشه . با اینحال هیات منصفه خودش تصمیم میگیره

  • Ng اردیبهشت ۲۷, ۱۴۰۱

   من دانشجوی حقوقم از روانشناسی هم کمی اطلاعات دارم از اون گذشته من یه دخترم و هم‌جنسم رو خوب می‌شناسم.. من فمینیست هم هستم که یهو خدایی نکرده فکر کنین دارم الکی طرفداری می‌کنم و از شما هم میخوام مسئله رو جنسیتیش نکنین. اینا رو اول گفتم که سوتفاهمی پیش نیاد و بفهمین که من رو هوا حرفی نمی‌زنم.. همه اینا باعث میشه من بتونم تا حدود زیادی تشخیص بدم کی دروغ می‌گه کی راست و طبق همه‌ی این‌ها بطور واضحی معلومه که عنبر هرد کسیه که داره ادعای الکی می‌کنه و دروغ می‌گه. حرف‌هاش باهم هم‌خونی ندارن، مدام پرش موضوعی داشته، تغییر ریکشن که نشونه عدم تعادل روانیه.. شواهدی نداشت مدارک زیادی علیهش بود و شما اگر از مافیا و پشت پرده سینما خبر داشتین متوجه میشدین که این یه روش هوشمندانه برای بالا کشیدن بازیگریه که زیاد دیده نمی‌شده، من تا قبل از این جریانات عنبر هرد رو رو نمی‌شناختم ولی الان ببینین.. همه میشناسنش، معروفه اما محبوب نه. پشت پرده‌ی سینمای هالیوود وحشتناکه برای بالا کشیدن یه نفر ممکنه خیلیا قربانی بشن و ردیف اول قربانی ها افراد محبوبن.. دقت کنین افراد محبوب .. این روزا همچین جریاناتی زیاد اتفاق افتاده تو همه کشورا.. امیدوارم کمی دیدتون رو جدا از جنسیت به قضیه بندازین.

 • A.m اردیبهشت ۱۷, ۱۴۰۱

  وقتی نویسنده روی امبر هرد کراش داره…😂
  خدایی اونقدرام طرفدار جانی نیستم ولی حالم از دیدن قیافه نحس این زن به هم خوره اصلان نیازی به کارشناس نیست کاملا تابلوعه که مشکل روانی داره به جانی دپ میگه مغرور زشت و بد تیپ😐 تو یکی از اتهام هاشون گفته بودن جانی دپ اومد خونه آلتش رو درآورد و توی خونه ادرار کرده!!
  معلوم نیست دادگاه تشکیل داده یا مهد کودک🤣🤣

  • علی اردیبهشت ۲۸, ۱۴۰۱

   سلام دوستان من هم کامل فیلم دادگاه ندیدم اما چند نکته رو خارج از بحث میخوام یاد آور بشم از اونجا که این خانوم میدونه که میتونه با فکرا عمومی بازی کنه و با فشار آوردن در دادگاه مجبور کنه طرف مقابل رو که در خود فرو بره مثلا وقتی یک حرف رو میزنه و به طرف مقابل نگاه میکنه میتونه این جور باشه که میخواد ببینه طرف مقابل از این حرف اون چقدر آزار میبینه و لذت بخش براش و عقده های درونیش رو آرام کنه دلیل دیگه میتونه این باشه که بقول خانوم ها عشق زیاد باشه به توری که با حمله به جلو طرف مقابل سرجاش بشونه تا به زندگی قبلی برگرده اما اینکه چرا مثالی رو میگه که نمیتونه ثابت کنه اون براش مهم نیست که ثابت کنه مهم اینه که این تهمت ها تا اخر عمر همراه جانی میمونه واز یادها پاک نمیشه و جانی باید تا آخر عمر با یک لکه ننگ که ثابت هم نشده زندگی کنه این رو هم در یاد داشته باشید و وقتی خودتون رو در اون جایگاه قرار بدید می‌فهمید چی پیش آمده
   ممنون وقت گذاشتید واین مطلب رو خوندید

 • ... اردیبهشت ۱۷, ۱۴۰۱

  کجا هستن کسانی که میگن رسانه طرف جانیه؟؟؟
  فرق رسانه و مردم رو ببینین و بفهمین

 • علی اردیبهشت ۱۷, ۱۴۰۱

  چشم سبز ها همه روانی هستن ، یه توجهی به بازیگر میلیاردر خودمون بکنید
  در کل همه چیز رو چراغ سبز واسه خودشون میبینن
  البته این یه اصطلاحه
  ودر آخر دیوانه میشن

  • ... اردیبهشت ۱۹, ۱۴۰۱

   ولی تویی که آدمارو تو رنگ چشماشون خلاصه میکنی قطعاً یه روانی به تمام معنایی😒

  • یارو اردیبهشت ۲۱, ۱۴۰۱

   تو کی هستی و من چه گناهی در حق تو کردم ؟

 • حسین اردیبهشت ۱۷, ۱۴۰۱

  به امید شکست امبر هرد بی شرف

 • مصطفی اردیبهشت ۱۷, ۱۴۰۱

  اگه ایران بود الان توافقی تمومش میکردن 😀😀😀 بس که ازشون کپی و حق تمبر میگرفتن

 • علی اردیبهشت ۱۷, ۱۴۰۱

  دختره ی …!
  خانم ها توجه فرمائید مثل امبرهرد نباشید. لوس بی خود مزخرف
  مردها از لوس ها و کثافت ها بدشان می آید.
  اگر از کسی بدتان می آید مثل آدم جداشید.
  البته با آقایون هم هستم

 • usef اردیبهشت ۱۷, ۱۴۰۱

  این خیر های چرت و بی محتوا چیه میزارید به جای خبر از فقر و گرانی و اعتیاد و اعتراض به فساد مسئولین اینارو میزارین ک واسه مردم نون اب نمیشه

  • حسین اردیبهشت ۱۸, ۱۴۰۱

   برای اینکه بازدید سایت و اینا بالا می بره نه این خبرها که شما فرمودید.

 • حسین اردیبهشت ۱۸, ۱۴۰۱

  یک مشت هرزه معتاد مفنگی که پول زیاد مثل برف همه زشتی هاشونو پوشونده،

 • فریده اردیبهشت ۱۸, ۱۴۰۱

  اوه اوه چقدر اوضاع زندگیاشون خیطه. اینا تازه لول بالاهاشونن… چرا اینقد از دور نایس و تر و تمیز و جیگولی بنظر میان پس؟!!

 • بیکار اردیبهشت ۱۸, ۱۴۰۱

  امبر به یه کلاس بازیگری نیاز داره واقعا. نمی‌دونم چطوری هنوز بعضی ها طرف امبر رو میگیرن. امبر هیچ مدرک درست و حسابی تحویل دادگاه نداده.

 • زهرا اردیبهشت ۱۸, ۱۴۰۱

  اگرجانی دپ اعتیادداشته به کوکائین والکل میتونه هررفتارزشتی داشته باشه متاسفم بیشترافرادی که نظرمیدن نگاهشون بازیهای این فردهست

  • ممم اردیبهشت ۱۸, ۱۴۰۱

   چرا سر سری میگذری و نظر میدی؟؟ اصن دادگاهشونو دیدی؟؟؟ دیدی چقد زر مفت میزنه این زنیکه و تابلوعه حرکاتششش؟؟؟
   امبر هیییچ مدرکی نداره هیییچی ، ولی جانی اینهمه مدر نشون داد
   من خودم دخترم قاعدتن اگ حتی یه درصد حق با امبر بود طرف امبرو میگرفتم ، ولی هم ویسها هم عکسا هم فیلما تاااابلوعه ک جانی بدبخت بیگناهههه ، ای کاش تبعیض جنسیتی رو کنار بزاریم و طرف حق رو بگیریم

 • مرد مومن اردیبهشت ۱۸, ۱۴۰۱

  حقیقت اینه من از هیچ کدومشون شناخت خاصی ندارم لذا روایت و رفتار های این زن بنظر دروغ میاد و قاعدتا اگر این همه آسیب دیده باشه باید اثری ازش میموند من ۸ ساله بودم یه قطره پلاستیک داغ ریخت رو دستم بعد ۱۰ سال جاش هست در کل زیباتر این بود که بین خودشون حل میکردم که مردم جهان سومی احمقی مث ما قضاوتشون نکنن😪😁