کشف باورنکردنی دانشمندان؛ مارهای ماده هم کلیتوریس دارند!

کشف باورنکردنی دانشمندان؛ مارهای ماده هم کلیتوریس دارند!

دانشمندان در پژوهشی جدید پی بردند مارهای ماده کلیتوریس دارند، اندامی که تا پیش از این در آناتومی مارها و همینطور دیگر حیوانات از آن غفلت شده بود.

مگان فالول، نویسنده ی ارشد این پژوهش و دانشجوی دکترای دانشگاه آدلاید ِ استرالیا می گوید: «اندام تناسلی مادینه یک چیز کاملاً تابو است، برای همین پرداختن به آن گاهی ساده نیست و فکر می کنم همه با خودشان بگویند امکان ندارد وجود داشته باشد و یک مار به چنین چیزی احتیاج ندارد.»

فالول بعد آنکه متوجه پژوهش قبلی بسیار کوچکی درباره ی اندام تناسلی مارهای ماده شد، تصمیم گرفت درباره ی این موضوع تحقیق کند. او متوجه شد اندام تناسلی مارهای ماده بسته به گونه ی آن ها متفاوت است.

فالول می گوید: «کسی دنبالش نگشته بود و پیدا کردنش هم سخت بود. در بعضی گونه های مار پیدا کردن اندام تناسلی کار ساده ای نیست.» او همچنین می گوید بعضی محققان پیش تر کلیتوریس مارهای ماده را با غدد تولید کننده ی رایحه اشتباه گرفته بودند.

نقش اندام تناسلی مادینه

فالول در پژوهش خود به بررسی دقیق اندام تناسلی ۹ گونه از مارها از جمله افعی مرگبار معمولی پرداخت که نماینده ی تیره های اصلی مار، یعنی کفچه ‌ماران، زهرافکن ها، پیتون ها و قمچه ماران بودند. او این اندام جنسی را در تمامی مارهای مورد بررسی در پژوهش خود یافت.

به این اندام همیکلیتوریس گفته می شود، چون از دو قسمت تشکیل می شود و به گفته ی فالول در مارهای افعی معمولی به شکل دو قطره اشک بود که با یکدیگر فرمی شبیه به قلب می سازند. در خزندگانی همچون مار، به آلت تناسلی نرینه همیپنیس گفته می شود چون آن هم ساختاری دو بخشی دارد.

فالول می گوید برای پی بردن به علت وجود کلیتوریس در مارهای ماده به تحقیقات بیشتری نیاز است، اما بر اساس پژوهش او، وجود یک دسته پایانه عصبی در همیکلیتوریس مارهای ماده نشان می دهد این اندام در برانگیختگی جنسی این حیوانات نقش دارد و شاید به مار ماده در حین جفتگیری حسی می بخشد، امری که ممکن است مدت جفتگیری را طولانی تر و تعداد دفعات وقوع آن را بیشتر کند و درنتیجه احتمال بارور شدن را بالا ببرد.

به عقیده ی پروفسور کرت شوئنک، استاد بوم شناسی و زیست شناسی تکاملی در دانشگاه کنتیکت ِ آمریکا، وجود همیکلیتوریس ممکن است به مار ماده کمک کند تا بتواند تصمیم بگیرد که آیا مایل است مدت زمان جفتگیری با یک مار نر خاص را کاهش دهد تا احتمال بارور شدن کمتر شود.

شوئنک می گوید: «وجود همیکلیتوریس این قدرت را به مار ماده می دهد تا بتواند تصمیماتی بگیرد که به او اجازه ی کنترل جفتگیری و مار نری که با او جفتگیری می کند را بدهد.»

شوئنک همچنین می گوید این پژوهش نشان می دهد نقش حیوانات ماده در جفتگیری احتمالاً فعالانه تر از چیزی است که در مورد آن ها متصور بوده ایم.

بر اساس پژوهش فالول، تحقیقات درباره ی اندام تناسلی مادینه در حوزه ی حیوانات نسبتاً اندک است که دلیل آن تمرکز شدید بر روی اندام تناسلی نرینه است.

برخی زیست شناسان زن سعی دارند این عدم تعادل را برطرف سازند. سال گذشته، پاتریشیا برنان، استادیار علوم زیست شناختی دانشگاه ماونت هولیوک ِ آمریکا و از نویسندگان یک پژوهش جدید دیگر درباره ی مارها، فاش کرد که دلفین ها هم کلیتوریس فعال دارند.

منبع: cnn
بدون نظر

ورود