کوییز شماره ۲۶؛ با این تست دانش خود در مورد جنگ جهانی دوم را بسنجید

کوییز شماره ۲۶؛ با این تست دانش خود در مورد جنگ جهانی دوم را بسنجید

جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۳۹ آغاز شد و چهره جهان را برای همیشه تغییر داد. اما چقدر در مورد این جنگ بزرگ و ویرانگر می دانید؟ دانش خود در مورد جنگ جهانی دوم را با این کوییز بسنجید.

شوروی در 17 سپتامبر 1939 به کدام کشور حمله کرد؟ ۱- شوروی در ۱۷ سپتامبر ۱۹۳۹ به کدام کشور حمله کرد؟
معروف ترین اسنایپر جنگ جهانی دوم با 500 کشته اهل کجا بود؟ ۲- معروف ترین اسنایپر جنگ جهانی دوم با ۵۰۰ کشته اهل کجا بود؟
کدام ژنرال آمریکایی بعد از رانده شدن نیروهایش از فیلیپین توسط ژاپنی ها گفت: «باز خواهم گشت»؟ ۳- کدام ژنرال آمریکایی بعد از رانده شدن نیروهایش از فیلیپین توسط ژاپنی ها گفت: «باز خواهم گشت»؟
اعلام تسلیم رسمی ژاپن روی چه ناو آمریکایی در ساحل توکیو انجام شد؟ ۴- اعلام تسلیم رسمی ژاپن روی چه ناو آمریکایی در ساحل توکیو انجام شد؟
جنگ جهانی دوم با حمله آلمان به کدام کشور آغاز شد؟ ۵- جنگ جهانی دوم با حمله آلمان به کدام کشور آغاز شد؟
blitzkrieg در دکترین نظامی آلمان به چه معنایی بود؟ ۶- blitzkrieg در دکترین نظامی آلمان به چه معنایی بود؟
آلمانی ها چطور از خطوط مستحکم ماژینو لاین فرانسه عبور کردند؟ ۷- آلمانی ها چطور از خطوط مستحکم ماژینو لاین فرانسه عبور کردند؟
بریتانیا با کدام تکنولوژی توانست جنگ هوایی با آلمان را ببرد؟ ۸- بریتانیا با کدام تکنولوژی توانست جنگ هوایی با آلمان را ببرد؟
چه چیزی تلفات آمریکا در بندر پرل هاربر را کاهش داد؟ ۹- چه چیزی تلفات آمریکا در بندر پرل هاربر را کاهش داد؟
ژاپن با کدام سلاح به خاک اصلی ایالات متحده حمله کرد؟ ۱۰- ژاپن با کدام سلاح به خاک اصلی ایالات متحده حمله کرد؟
کدام شهر در طی جنگ جهانی دوم 900 روز در محاصره بود؟ ۱۱- کدام شهر در طی جنگ جهانی دوم ۹۰۰ روز در محاصره بود؟
کامیکازه در زبان ژاپنی به چه معناست؟ ۱۲- کامیکازه در زبان ژاپنی به چه معناست؟
عملیات والکایری در آلمان با هدف ترور چه کسی برنامه ریزی شد؟ ۱۳- عملیات والکایری در آلمان با هدف ترور چه کسی برنامه ریزی شد؟
القاب «پسر کوچک» و «مرد چاق» به چه چیزی یا کسانی اشاره می کرد؟ ۱۴- القاب «پسر کوچک» و «مرد چاق» به چه چیزی یا کسانی اشاره می کرد؟
آخرین نبرد بزرگ جنگ جهانی دوم در کجا اتفاق افتاد؟ ۱۵- آخرین نبرد بزرگ جنگ جهانی دوم در کجا اتفاق افتاد؟
کدام کشور بیشترین تلفات را در جنگ جهانی دوم متحمل شد؟ ۱۶- کدام کشور بیشترین تلفات را در جنگ جهانی دوم متحمل شد؟
کدام دو کشور اول از همه به آلمان اعلان جنگ دادند؟ ۱۷- کدام دو کشور اول از همه به آلمان اعلان جنگ دادند؟
آلمان در ابتدا به کدام دو کشور اروپایی حمله کرد؟ ۱۸- آلمان در ابتدا به کدام دو کشور اروپایی حمله کرد؟
متفقین در حمله آلمان به فرانسه مرتکب چه اشتباهی شدند؟ ۱۹- متفقین در حمله آلمان به فرانسه مرتکب چه اشتباهی شدند؟
نقش اصلی ایتالیا در جنگ جهانی دوم چه بود؟ ۲۰- نقش اصلی ایتالیا در جنگ جهانی دوم چه بود؟
بهانه هیتلر برای حمله به شوروی چه بود؟ ۲۱- بهانه هیتلر برای حمله به شوروی چه بود؟
نام عملیات حمله آلمان به شوروی چه بود؟ ۲۲- نام عملیات حمله آلمان به شوروی چه بود؟
بیشترین تعداد اردوگاه های مرگ آلمان در کدام کشور قرار داشت؟ ۲۳- بیشترین تعداد اردوگاه های مرگ آلمان در کدام کشور قرار داشت؟
کدام اقدام ژاپن باعث ایجاد تنش با آمریکا شد؟ ۲۴- کدام اقدام ژاپن باعث ایجاد تنش با آمریکا شد؟
کدام اقدام آمریکا باعث عصبانیت ژاپن شد؟ ۲۵- کدام اقدام آمریکا باعث عصبانیت ژاپن شد؟
مرگبارترین نبرد جنگ جهانی دوم و تاریخ کدام بود؟ ۲۶- مرگبارترین نبرد جنگ جهانی دوم و تاریخ کدام بود؟
موضوع کنفرانس تهران بین رهبران متفقین چه بود؟ ۲۷- موضوع کنفرانس تهران بین رهبران متفقین چه بود؟
چه کشوری نبرد در آفریقای شمالی را آغاز کرد؟ ۲۸- چه کشوری نبرد در آفریقای شمالی را آغاز کرد؟
مهم ترین دلیل افت کیفیت نیروی هوایی آلمان در پایان جنگ چه بود؟ ۲۹- مهم ترین دلیل افت کیفیت نیروی هوایی آلمان در پایان جنگ چه بود؟
کدام نیروی متفقین زودتر از بقیه به برلین رسید؟ ۳۰- کدام نیروی متفقین زودتر از بقیه به برلین رسید؟
تبریک!
پرسش‌های بعدی بعد از انتخاب گزینه نمایش داده می‌شوند.
مطالب مرتبط
مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
بدون نظر

ورود