مقایسه جثه انواع دایناسورها و یک انسان متوسط + ویدیو

مقایسه جثه انواع دایناسورها و یک انسان متوسط + ویدیو

دایناسورها بزرگترین حیوانات خشکی بوده اند که تا به حال بر روی زمین زندگی کرده اند، اما اندازه و شکل آنها بسیار متفاوت بود. برخی از دایناسورها کوچکتر از یک مرغ بودند، در حالی که برخی دیگر از یک بوئینگ ۷۴۷ بزرگتر بودند. برای مقایسه اندازه دایناسورهای مختلف، دانشمندان اغلب از طول و وزن اسکلت آنها استفاده می کنند. ویدیوی زیر تفاوت جثه انواع دایناسورها با یک انسان با قامت متوسط را به تصویر می کشد.

دیجیاتو
بدون نظر

ورود