سونامی چیست و چگونه شکل می‌گیرد؟
دوشنبه، ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ سونامی چیست و چگونه شکل می‌گیرد؟
۰
تنها آرزوی پیرمرد ۱۴۵ ساله مرگ است
یکشنبه، ۰۷ شهریور ۱۳۹۵ تنها آرزوی پیرمرد ۱۴۵ ساله مرگ است
۱