بهنام صفوی، خواننده پاپ کشورمان، ساعتی قبل در ۳۶ سالگی درگذشت.
دوشنبه، ۲۳ اردیبهشت بهنام صفوی درگذشت
۲