نقد فیلم نبات؛ چند میگیری گریه کنی؟
سه شنبه، ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ نقد فیلم نبات؛ چند میگیری گریه کنی؟
۲
نقد فیلم یه وا؛ این زن حقش را می‌خواهد
چهارشنبه، ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ نقد فیلم یه وا؛ این زن حقش را می‌خواهد
۰
نقد فیلم ژن خوک، گاهی خوشی گاهی غم
چهارشنبه، ۱۴ فروردین ۱۳۹۸ نقد فیلم ژن خوک، گاهی خوشی گاهی غم
۱
نقد فیلم پارادایس؛ یک روحانی در فرنگ
چهارشنبه، ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ نقد فیلم پارادایس؛ یک روحانی در فرنگ
۱