بدون نظر

محققان دانشگاه «مِرداک» (Murdoch) هنگام تحقیق پیرامون رفتار های عجیب پستانداران آبزی در سواحل غربی استرالیا، توانسته اند ویدیویی شگفت انگیز از یک بچه نهنگ سفید همراه با مادرش تهیه نمایند.

دانشمندان می توانند با استفاده از فناوری هایی مانند گاما و ثبت جغرافیایی تصاویر، مسائلی مانند حرکات آبزیان، رفتار نهنگ های ماده هنگام پرورش فرزند، روش های مختلف ارتباطی به وسیله صدا و حرکت را همراه با سلامتی و جمعیت نهنگ های منطقه بررسی نمایند.

بر اساس اعلام نظر دو محقق برجسته، این پژوهش ها علاوه بر بوم شناسی نهنگ ها، اطلاعات مفیدی برای صنعت و مدیریت حفاظت از این موجودات شگفت انگیز فراهم می نماید. در ادامه می توانید ویدیوی تهیه شده توسط محققان را مشاهده نمایید.

مطالب مرتبط
مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
بدون نظر

ورود