با احترام گذاشتن به دیگران برای خود احترام کسب کنید

با احترام گذاشتن به دیگران برای خود احترام کسب کنید

احترام گذاشتن به خود و دیگران چه معنایی می تواند داشته باشد. این کار بخشی حیاتی از شخصیت شما را تشکیل می دهد. کلمه «احترام» (respect) در فرهنگ لغت به صورت “توجه و در نظر گرفتن چیزی” ترجمه شده، بنابراین شما با انجام این کار به خود و کسانی که اطرافتان هستند توجه نشان می دهید.

ممکن است این سوال پیش بیاید که چگونه به خود احترام گذاشته و رفتار با دیگران را ترمیم کنیم. احترام فرایندی است که شما علی رغم تصور و افکاری که در ذهنتان دارید، باید آن را به صورت خودکار انجام دهید. باید این مسئله را باور کنید که سزاوار چنین عملی هستید و آن را در قالب عکس العمل های خود نشان دهید.

حتما تا به حال این جمله را شنیده اید: “با دیگران همان طوری رفتار کنید که دوست دارید با شما رفتار شود.” این عبارت کاملا صحیح بوده و در مورد موضوع ما نیز صدق می کند؛ اگر به دیگران احترام بگذارید، آن گاه می توانید این کار را برای خود نیز انجام دهید. ریشه های مهربانی که در تمام ما وجود دارد را به خاطر داشته باشید. همه این ویژگی را دارند و می توانند از آن برای کمک به خود و دیگران بهره گیرند.

رفتار و کلماتی که به زبان می آورید، نشان دهنده شخصیت شما هستند. همواره سعی کنید بزرگ ترین منتقد خود باشید و سخت گیر ترین قضاوت ها را انجام دهید. انجام کارهای اشتباه و رفتار های غلط آسان تر از چیزی است که تصور می کنید. اگر بتوانید احترام متقبل را یاد بگیرید، برقراری ارتباط با دیگران همراه با کرامت خواهد بود.

منبع: huffingtonpost
مطالب مرتبط
مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
دیجیاتو
بدون نظر

ورود