بیش از ۹۰ درصد مردم جهان در هوایی آلوده تنفس می کنند

آسیا، خاورمیانه و آفریقا در بین آلوده ترین کشورها

بیش از ۹۰ درصد مردم جهان در هوایی آلوده تنفس می کنند

اگر در کره زمین زندگی می کنید از شانس بسیار پایینی برای تنفس در هوایی پاک برخوردار هستید.

بر اساس تازه ترین گزارش سازمان بهداشت جهانی (WHO) 92درصد مردم جهان در مناطقی زندگی می کننند که با استانداردهای این سازمان برای هوای سالم مطابقت ندارد.

این گزارش می افزاید: در حالیکه آلودگی ها در یک منطقه بر کیفیت هوا در مناطق دیگر نیز تاثیر گذار خواهد بود، اما ساکنان مناطقی همچون آفریقا، آسیا و خاورمیانه در شرایطی به مراتب نگران کننده تر به سر می برند.

nf49xcfjs4nhkn9dobtt

در گزارش سازمان بهداشت جهانی همچنین با نام بردن از “اصول ناکارآمد حمل  ونقل، سوخت های خانگی، سوزاندن زباله ها، نیروگاه های سوخت فسیلی و فعلیت های صنعتی” به عنوان مهمترین عوامل آلودگی هوا، می افزاید: آلودگی هوا اگرچه به کندی در حال تشدید است اما بی تردید تبعاتی جدی و سخت برای سلامت انسان ها در پی خواهد داشت.

WHO با اشاره به آلودگی هوا به عنوان بزرگترین خطر زیست محیطی انسان ها در دوره معاصر تاکید کرد: ۱۰ درصد از مرگ  میر ها در سال ۲۰۱۲ بر اثر آلودگی هوا بوده است که از این میزان، ۳ میلیون نفر مستقیما به دلیل هوای آلوده بیرون از محیط منزل جان خود را از دست داده اند. روی هم رفته آلودگی هوای داخلی  و خارجی جان ۶.۵ میلیون نفر در سرتاسر جهان را گرفته است.

فلاویا باسترئو دستیار مدیر کل WHO با اشاره به گزارش اخیر این سازمان و تاکید بر این نکته که کودکان، زنان و افراد سالمند بیشترین آسیب را از آلودگی هوا می بینند، گفت: برای یک زندگی سالم، تنفس هوایی پاک از بدو تولد تا آخرین روز زندگی امری حیاتی است.

بیماری های قلبی عروقی، سکته و سرطان ریه از مهمترین عوارض تنفس در هوای آلوده محسوب می شوند. بیشتر مرگ و میر های گزارش شده بر اثر آلودگی هوا در آسیایی جنوب شرقی  و غرب اقیانوسیه گزارش شده است.

گزارش قبلی این سازمان در مورد آلودگی هوا نیز، آسیا، خاورمیانه و بخش هایی از آفریقا را دارای آلوده ترین هوای جهان معرفی کرده بود.

مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
بدون نظر

ورود