شهرام حمیدی

شهرام حمیدی

خبرنگار آزاد و مترجم متون تخصصی که بیش از 10 سال ترجمه و دبیری متون خبری را در کارنامه دارد. شهرام علاوه بر ژورنالیسم به مطالعه کتب فلسفی-سیاسی، فیلم، پوشاک و سفر علاقه بسیاری دارد.