بهترین راهکار مطرح کردن خواسته هایمان از دیگران برای رسیدن به نتیجه چیست؟

اخیرترین پژوهش های علمی انجام شده پیشنهاد می کند ...

بهترین راهکار مطرح کردن خواسته هایمان از دیگران برای رسیدن به نتیجه چیست؟

اگرچه ممکن است چندان هم مطلوب به نظر نرسد، اما زمانی که این امکان وجود دارد که رو در رو و به جای فرستادن ایمیل و پیامک تقاضایی را از کسی کنیم بهتر است که این کار را انجام دهیم.

این نتیجه مطالعات انجام شده توسط پژوهشگران دانشگاه «کورنل» و «واترلو» است. آنها بر این باورند که شما با این کار شانس بیشتری برای دریافت جواب مثبت خواهید داشت.

همان قدر که انجام این کار برای شما نامطلوب است برای طرف مقابلی که از او درخواستی دارید نیز چندان رضایت بخش نخواهد بود. اگر تقاضای شما کاملا غیرمنطقی به نظر برسد، در هر حال آنها خواسته شما را رد خواهند کرد.

اگر این تقاضا با ایمیل یا پیامک مطرح شود، زحمت فرد را برای باز کردن آن بیشتر هم می کند. نتایج بدست آمده از Science of Us از قرار ذیل هستند:

همان طور که گفته شد مطالعات علمی این نتیجه را به اثبات رسانیده اند و نتیجه این پژوهش ها هفته اخیر، در انجمن علمی روانشناسی دو دانشگاه فوق الذکر به انتشار رسید. دکتر «مهدی روغنی زداد» دریافته است که زمانی که که از فرد غریبه ای تقاضایی می کنید، اگر به طور مستقیم این کار را انجام دهید و از دادن ایمیل پرهیز کنید، می توانید نتیجه بهتری بگیرید. این می تواند تاثیر فراوان تقاضای رو در رو را نشان دهد.

در پژوهش اخیری که توسط Science of Us نیز حمایت می شد، «بوهن» دریافت که معمولا افراد تقاضا کردن از غریبه ترها را دست کم می گیرند. در اخیرترین پژوهش انجام شده در این زمینه که در مجله «روانشناسی تجربی» به چاپ رسید، هم خانم بوهن و هم روغنی زداد، موردهای فراوانی را در مورد نحوه تقاضاهای افراد از دیگران را مورد بررسی قرار دادند.

روشی که فرد تقاضای خود را مطرح می کند می تواند تاثیر فراوانی داشته باشد. بیشتر مواردی که به موفقیت انجامید در میان افرادی بود که به جای ایمیل و پیامک تقاضای خود را رو در رو بیان کرده بودند.

در واقع افرادی که تقاضای خود را رو در رو مطرح کرده بودند، در مقایسه با سایر گروه ها بهتر توانسته بودند که اعتماد طرف مقابل را به خود جلب کنند و خودشان هم وقتی از آنها تقاضایی می شد، بیشتر به آن پاسخ می گفتند.

افرادی هم این کار را غیرمستقیم و از طریق ایمیل یا پیامک انجام می دادند، احساس بدی را از رد تقاضای خود داشتند و از ترس از مردود شدن درخواست شان از نگاه کردن به چشمان فرد مقابل پرهیز می کردند.

با تمام آنچه گفته شد، دفعه بعد که احتیاج پیدا کردید که از کسی تقاضایی کنید، خصوصا اگر در محل کارتان باشد و یا آن فرد اندکی هم ستیزه جو باشد، از جا بلند شوید، به سراغ او بروید و مستقیما خواسته خود را مطرح کنید. اعتماد چندانی هم به ایمیل و پیامک های خود نکنید.

منبع: lifehacker
مطالب مرتبط
بدون نظر

ورود