بر اساس تحقیقات علمی با نگاه به دست افراد به چه ویژگی های شخصیتی در مورد آنها می توان پی برد

بر اساس تحقیقات علمی با نگاه به دست افراد به چه ویژگی های شخصیتی در مورد آنها می توان پی برد

از روی فرم بدن و ظاهر افراد می توان تا حدی به شخصیت درونی آن ها پی برد. از جمله این موارد، دست ها هستند. شما با نگاه کردن به فرم دست و انگشتان یک نفر می توانید نکته های جالبی در مورد روحیات وی کشف کنید.

برای این منظور در ادامه این مطلب با ما همراه باشید تا با تفسیر اشکال گوناگون دست آشنا شوید.

۱- تعیین دست قوی تر

انسان ها به دو دسته ی راست یا چپ دست تقسیم می شوند. دستی که همه کارهای خود را با آن انجام می دهید، گویای کار و شغل شماست و دست مقابل، می تواند رفتار و رویکردهای شما با اطرافیان را مشخص کنند.

۲- تعیین دست و انگشتان قوی تر

h1

هر انسانی یکی از دست ها و تعدادی از انگشتانش از بقیه قوی تر هستند. همین گزینه های قوی تر، مسائل بیشتری را در مورد شخصیت افراد بیان می کنند. اگر یک انگشت خمیده است، روی انگشت دیگر خم شده یا توان انجام کار خاصی را ندارد، ضعیف محسوب می شود. اگر انگشت، بلند و کشیده باشد یعنی قوی تر است.

 • شست قوی در دست اصلی نشانه اشتیاق زیاد و حریص بودن شما برای کسب موفقیت های زیاد در شغلتان است.
 • انگشت اشاره قوی به منزله علاقه ی زیاد فرد به قدرت، داشتن شخصیت قوی و زیرکی وی است.
 • انگشت میانی نماد مسوولیت پذیری، اعتماد به نفس، منطق و رشد فکری است.
 • انگشت حلقه نماد استعدادهای هنری و خودبیانگری است.
 • انگشت کوچک نیز نشان دهنده مهارت های ارتباطی فرد به شمار می رود.

مثال: اگر انگشتان شست و میانه شما از بقیه انگشتان قوی تر هستند، به این معنی است که شما فردی کارآمد، مسوولیت پذیر و در شغل خود بسیار حرفه ای هستید که فقط به دنبال تحقق آمال و آرزوهای شخصی خود نیست و به اهمیت کار گروهی به خوبی واقف است.

۳- شکل ناخن ها

h2

 • ناخن های گرد نشان دهنده این هستند که فرد همیشه به دنبال برقراری آرامش و صلح است و می خواهد همیشه مورد پذیرش اطرافیان قرار داشته باشد.
 • ناخن های مربعی و تخت یعنی فرد بسیار موشکاف و دقیق است و از عدم قطعیت خوشش نمی آید.
 • ناخن های بیلی شکل بیان گر زیرکی و باهوشی فرد بوده و نشان می دهند این شخص از راه های محتوم به شکست پرهیز می نماید.
 • ناخن های تیز به این معنی است که شما عموما از فعالیت های عادی و مناسب دست کشیده و به سراغ تجربه کردن کارهای غیرمعمول و مبهم می روید.

۴- فاصله میان انگشتان

دست خود را روی سطح صاف گذاشته یا آن ها را راحت جلوی صورت خود بگیرید.

h3

 • اگر فاصله میان انگشتان دست زیاد است، شما احتمالا انسان مستقلی بوده و به تجربه کردن علاقه وافری دارید.

h4

 • اگر انگشتان دست به هم نزدیک باشند، یعنی انسانی محافظه کار، تودار و محتاط هستید.

h5

 • اگر فاصله انگشت میانی از انگشت حلقه بیشتر از بقیه باشد، یعنی شما به سختی تحت تاثیر قرار می گیرید. همچنین، اگر فاصله آن ها به هم نزدیک باشد، یعنی دنبال کننده قوانین هستید.

h6

به فاصله میان انگشت کوچک و انگشت حلقه خود نگاه کنید؛ اگر فاصله زیاد بود، شما دوست دارید از صحبت ها و تصمیم های جدی دوری کنید. این مساله روی زندگی کاری و شخصی شما تاثیر مستقیم دارد. اگر تصور می کنید این فاصله چندان زیاد نیست (در مقایسه با دست دوستان)، احتمالا یک انسان مستقل هستید که قوه تشخیص خوبی هم دارید.

مطالب مرتبط
بدون نظر

ورود