بدون نظر

همه می دانیم که مردم در اقصی نقاط این کره خاکی بر اساس سنت ها، باورها و حتی شرایط آب و هوایی ظواهر مختلفی دارند؛ از رنگ پوست و ترکیب صورت گرفته تا لباس هایی که می پوشند و تغییراتی که در قیافه خود انجام می دهند. یک عکاس و جهانگرد روسی به نام الکساندر خیموشین (Alexander Khimushin) مجموعه ای از عکس های زیبا و مسحور کننده را از مردمان ۸۲ کشور جهان جمع آوری کرده که مجموعه ای دیدنی از زیبایی و تنوع گروه های قومیتی مختلف در گوشه و کنار جهان را پدید آورده است. شما را به دیدن تعدادی از این عکس های منحصربفرد دعوت می کنیم.

دختر ایشیل مایا (Ixil Maya)

11822710-572b6b5a160000580431dcfa-1487063105-1000-47c07478ac-1487598359-w900-h600

زنی از قبیله کارو (Karo tribe)

11822660-572b6b5b1300001a01380a7d-1487063132-1000-47c07478ac-1487598359-w900-h600

مردی از قبیله بودی (Bodi tribe)

11822960-alexander-khimushin-013-1487170400-1000-47c07478ac-1487598359-w900-h600

پسر ساموایی (Samoan boy)

11822510-572b6b5b2200008f03255aa4-1487063120-1000-47c07478ac-1487598359-w900-h600

 زن لاداخی (Ladakhi woman)

11822610-572b6b5b160000580431dcfc-1487063145-1000-47c07478ac-1487598359-w900-h600

مردی از قبیله بودی (Bodi tribe)

11822560-572b6b5b2200003600255aa5-1487063156-1000-47c07478ac-1487598359-w900-h600

دختر اوروغن (Oroqen girl)

11823360-alexander-khimushin-001-1487063165-1000-47c07478ac-1487598359-w900-h600

راهب بودایی جوان

11822910-alexander-khimushin-016-1487063197-1000-47c07478ac-1487598359-w900-h600

مرد کیچه مایا (K’iche’ Maya)

11822110-the-world-in-faces-18-1487063278-1000-47c07478ac-1487598359-w900-h600

دختر واخی (Wakhi girl)

11823110-alexander-khimushin-009-1487170504-1000-47c07478ac-1487598359-w900-h600

مرد راجستانی (Rajasthani)

11822160-the-world-in-faces-16-1487063311-1000-47c07478ac-1487598359-w900-h600

مرد تووان (Tuvan)

11822260-the-world-in-faces-08-1487070570-1000-47c07478ac-1487598359-w900-h600

دختر کاکچیکل مایا (Kaqchikel Maya)

11822010-the-world-in-faces-21-1487170646-1000-47c07478ac-1487598359-w900-h600

مرد بادیه نشین عرب

11822210-the-world-in-faces-14-1487069448-1000-47c07478ac-1487598359-w900-h600

دختر بچه واخی (Wakhi)

11823260-alexander-khimushin-004-1487063231-1000-47c07478ac-1487598359-w900-h600

دختر ژاپنی

11822360-the-world-in-faces-04-1487063243-1000-47c07478ac-1487598359-w900-h600

زن روسی سنتی

11822810-alexander-khimushin-020-1487063533-1000-47c07478ac-1487598359-w900-h600

دختر اهل موریتانی

11822310-the-world-in-faces-05-1487068674-1000-47c07478ac-1487598359-w900-h600

پسر بچه توفالار (Tofalar)

11822860-alexander-khimushin-003-1487063255-1000-47c07478ac-1487598359-w900-h600

دختری از قبیله تسِمی (Tsemey tribe)

11822060-the-world-in-faces-19-1487063593-1000-47c07478ac-1487598359-w900-h600

دختر اهل جیبوتی

11823410-the-world-in-faces-26-1487165361-1000-47c07478ac-1487598359-w900-h600

مرد کوبایی

11823210-alexander-khimushin-008-1487063684-1000-47c07478ac-1487598359-w900-h600

الکساندر خیموشین (عکاس) در اتیوپی

11822760-2ethiopia-1487063954-1000-47c07478ac-1487598359-w900-h600

منبع: brightside
مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
بدون نظر

ورود