اگر کره زمین از حرکت بایستد چه اتفاقی خواهد افتاد؟

اگر کره زمین از حرکت بایستد چه اتفاقی خواهد افتاد؟

همه ی ما بسیار کنجکاویم اگر روزی فاجعه ای اتفاق افتد سرنوشت زمین و ساکنانش چه خواهد بود. شاید به همین دلیل است که پایان دنیا سوژه ی بسیاری از فیلم های هالیوودی است.

ما هم به این موضوع جذاب پرداختیم و می خواهیم ببینیم اگر زمین یکباره از حرکت بایستد چه اتفاقاتی خواهد افتاد.

۱- همه چیز در جهت شرق و با سرعت زیاد، تحت تکانه ی خود به پرواز در خواهد آمد

ما سرعت بالای گردش زمین را احساس نمی کنیم. اما اگر کره ی زمین متوقف شود همه چیز یکباره از سطح خود بر روی زمین کنده می شود، با سرعت بالایی در جهت شرق به پرواز در می آید و در نهایت سقوط می کند. سرعت بر روی خط استوا بالاترین میزان (حدود ۱۶۰۹ کیلومتر بر ساعت) و در نزدیکی قطب های شمال و جنوب در حدود ۱۲۸۷ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

۲- موج های عظیمی ناشی از جزر و مد به وجود خواهد آمد

نیروی تکانه باعث حرکت آب دریاها و اقیانوس ها شده و ایجاد سونامی های بسیار شدیدی در جهت شرق می کند. شهرهای ساحلی به زیر آب خواهند رفت و از روی کره ی زمین محو خواهند شد.

۳- باد بسیار شدیدی خواهد وزید

حرکت اتمسفر کره ی زمین ادامه پیدا می کند و تکانه ی آن باعث می شود اتمسفر احتمالا چندین بار به دور سیاره ی زمین بچرخد. سرعت جریان هوا بسیار زیاد و بیش از ۱۷۷۰ کیلومتر بر ساعت خواهد بود. ممکن است زمین در این حین بخشی از اتمسفرش را از دست بدهد.

۴- تمام آب های کره ی زمین در دو اقیانوس جمع خواهد شد و قاره ی جدیدی به وجود خواهد آمد

بر اثر نیروی گریز از مرکز، آب های زمین در ناحیه ی خط استوا جمع می شود. توقف ناگهانی چرخش زمین باعث می شود خشکی ها و آب ها دوباره تقسیم شوند و دو اقیانوس بزرگ در دو قطب زمین به وجود آید. خشکی های روی خط استوا سر بیرون می آورند و قاره ی بسیار عظیمی بر روی خط استوا در سرتاسر کره ی زمین شکل می گیرد.

۵- فوران آتشفشان ها، توفان ها و زلزله ها شروع خواهد شد

نیروی جنبشی عظیم کره ی زمین و تکانه ی آن، این سیاره را تا هسته اش خواهد لرزاند. نتیجه ی این اتفاق قابل پیش بینی است: توفان های شدید، فوران آتشفشان ها و زلزله های ویرانگر در همه ی جای زمین به وقوع خواهد پیوست.

۶- زمین فرمی کروی شکل پیدا خواهد کرد

شکل ژئوئید (زمین وار) کره ی زمین ناشی از حرکت چرخشی آن است. زمین در قطب هایش کمی مسطح و بر روی خط استوا کمی محدب است. اگر زمین متوقف شود فرم آن کروی شکل تر خواهد شد.

۷- نیم کره ای به گرمای بیابان و نیمکره ی دیگر به سرمای نواحی قطبی خواهد بود

اگر حرکت زمین به دور خورشید ادامه داشته باشد تنها نیمی از آن گرم می شود، در اینصورت یک نیمکره گرمایی سوزان و روشنایی همیشگی خواهد داشت. ناحیه ی استوا هم بالاترین دما را خواهد داشت. اما نیمکره ی دیگر به قلمرو تاریکی ابدی تبدیل خواهد شد و سرمای نواحی قطبی را خواهد داشت. فرضیه ی دیگری هم وجود دارد: زمین متوقف خواهد شد و شش ماه از سال روز و شش ماه دیگر شب خواهد بود.

۸- میدان مغناطیسی که از زمین در برابر تشعشعات کیهانی محافظت می کند از میان خواهد رفت

شکل گیری میدان مغناطیسی اساسا ناشی از فعالیت های هسته ی بیرونی زمین (که بیشتر آن از فلز تشکیل شده) و حرکت چرخشی این سیاره است. اگر زمین از حرکت بایستد میدان مغناطیسی از بین خواهد رفت. این میدان از سیاره ی زمین در برابر توفان های خورشیدی محافظت می کند؛ ذرات باردار خورشید که می تواند همه ی موجودات زنده را نابود کند.

۹- انسان ها در صورت زنده ماندن، تنها در مرز میان گرما و سرما قادر به زندگی خواهند بود

انسان ها تنها می توانند با شرایط جدید زمین در مرز روز و شب خود را وفق دهند. آن ها مجبور هستند در زیر زمین زندگی کنند و به دلیل وجود تشعشعات کیهانی تنها با لباس های محافظ می توانند بیرون بروند.

۱۰- نه چندان زود اما بالاخره یک روز کره ی ماه به روی زمین سقوط خواهد کرد

با توقف حرکت زمین، سرعت کره ی ماه هم به تدریج کم می شود و فاصله ی آن تا زمین کاهش پیدا می کند. احتمالا دیر یا زود کره ی ماه به روی سیاره ی ما سقوط خواهد کرد.

 

حقیقت آن است که سرعت حرکت کره ی زمین در حال کاهش است. سیاره ی زمین در دوران جوانی اش با سرعت بیشتری به دور خود می چرخید و هر یک روز تنها ۶ ساعت به طول می انجامید. نیروی جاذبه ی کره ی ماه سبب ایجاد جزر و مدهایی است که به تدریج سرعت حرکت کره ی زمین را کاهش می دهد. بر اساس محاسبات سازمان فضایی ناسا، هر صد سال ۲/۳ میلی ثانیه (یک هزارم ثانیه) به طول زمانی روزها اضافه می شود. با گذشت میلیاردها سال، طول زمانی روزها بیشترها خواهد شد و شاید سیاره ی ما به طور کامل از حرکت بایستد.

منبع: brightside
مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
بدون نظر

ورود