مار در هواپیما؛ خزنده خطرناک جلوی پرواز در فرودگاه نیوزلند را گرفت

مار در هواپیما؛ خزنده خطرناک جلوی پرواز در فرودگاه نیوزلند را گرفت

این خبر در نوع خود عجیب به نظر می رسد، زیرا با وجود فاصله نزدیک به استرالیا، هیچ ماری در نیوزلند وجود ندارد. بنابراین دیده شدن مار در هواپیما اتفاقی غیر منتظره بوده است. مقامات فرودگاه شهر آوکلند، یک مار زنده که از استرالیا به این منطقه آمده بود را در هواپیما پیدا نمودند.

البته مسئولان خیلی سریع به قائله خاتمه داده و خزنده خطرناک را به دام انداختند. یکی از مقامات وزارت صنایع نیوزلند در این رابطه اظهار داشته: “به نظر می رسد که خزنده در جای چرخ یک هواپیمای خصوصی مخفی شده و از بریزبین به اینجا آمده است.” مقامات هنوز به طور دقیق گونه جانور را مشخص نکرده اند، اما به نظر می رسد که خزنده از دسته مار های قهوه ای درختی باشد.

این گونه خطری برای انسان ها ندارد، اما مسئولان اعلام کرده اند که هر نوع حیات وحش خارجی می تواند برای محیط زیست نیوزلند و حیوانات بومی مضر باشد.

جت خصوصی یاد شده قبل از آن که راهی نیوزلند شود، به مدت شش هفته پارک بوده است. هیچ مار دیگری همراه با خزنده مذکور در هواپیما یافت نشده، اما به احتمال زیاد جانور نگون بخت معدوم خواهد شد. مسئولان اظهار داشته اند که هیچ نوع ماری در کشور نیوزلند وجود ندارد و آن ها قصد دارند از بابت صحت این ادعا خیال خود را راحت کنند.

منبع: mashable
مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
بدون نظر

ورود